Logo
NIEUWSBRIEF   
18 mei 2012   

Presentatie Beweeg je Brein!

Vorig jaar kon het NOOM met trots melden dat we een stimuleringsprijs hadden verkregen van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen). Dit regionale netwerk van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft twaalf Best Practices de kans gegeven tot verdere ontwikkeling. Het NOOM heeft de prijs gebruikt om de methodiek Cognitieve Stimulatie en Bewegen voor ouderen toegankelijk en bruikbaar te maken voor de vrijwilligers die werken met oudere migranten. De methodiek heeft de naam Beweeg je Brein! meegekregen.
De ontwikkelaar van de methodiek is Laura Kerszenblat, afkomstig uit Argentinië, bewegingswetenschapper en trainer. Zij heeft haar ervaringen als migrant in Nederland mede gebruikt als inspiratiebron voor haar trainingen van ouderen. Laura: 'Ons brein is flexibel. Het is tot op hoge leeftijd mogelijk om onze hersenen te trainen en te verbeteren. Ik richt mij niet alleen op de cognitieve vermogens van de mensen, maar ik stimuleer diverse gebieden van de hersenen. Muziek, beweging en creativiteit zijn daarbij heel erg belangrijk. Bovendien activeer ik mensen om dingen samen te doen. Ook dat heeft een geweldig positief effect!'.

Het NOOM is enthousiast over de methodiek Beweeg je Brein! Hij is geschikt voor iedereen, maar ook bijzonder goed toepasbaar voor oudere migranten. Je kunt op allerlei manieren herkenbaarheid inbouwen, door bijvoorbeeld muziek uit het land van herkomst te gebruiken of onderwerpen en voorwerpen te kiezen die herinneringen stimuleren. De methodiek is niet alleen maar 'talig', zodat ook mensen die minder redzaam zijn in de Nederlandse taal gewoon mee kunnen doen. De groepsgewijze aanpak sluit goed aan bij de sterke behoefte aan onderlinge ontmoeting.

In het afgelopen jaar heeft het NOOM de methodiek samen met Laura Kerszenblat verder uitgetest in diverse groepen en omstandigheden. Er is een handleiding samengesteld voor vrijwilligers die met Beweeg je Brein! aan de slag willen, bijvoorbeeld in dagopvang-, inloop- en ontmoetingsprojecten van oudere migranten. Ook is een introductiefilm gemaakt door Wim Wiegmann van Kennis Werkt. Op 27 februari 2012 is een groep van 24 vrijwilligers uit de regiio Utrecht getraind. In de training hebben zij kennis gemaakt met de uitgangspunten van de methode en de diverse onderdelen. Ook hebben zij zelf oefeningen leren maken. De deelnemers waren zeer positief over de talloze mogelijkheden om zelf een programma samen te stellen dat aansluit op het niveau en de interesses van de eigen groep. In de nieuwsbrief van 8 maart deden we al verslag van deze succesvolle training.

Op 31 mei organiseert het NUZO een Brede Netwerkbijeenkomst. Deze middag staat geheel in het teken van de presentatie van de toolkits die zijn ontwikkeld vanuit de Best Practices. Het NOOM presenteert deze middag Beweeg je Brein!
Datum:            31 mei 2012
Tijd:                 13.00 - 17.45 uur
Locatie:           De Kapel, conferentiecentrum Altrecht
                        Oude Arnhemseweg 260, Zeist
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Inschrijving tot 22 mei.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het inschrijfformulier, klik hier>>
Voor de routebeschrijving, klik hier>>

Presentatie film Ouderen voor ouderen

In het kader van Betrokken bij Buurtbeleid is een film gemaakt over de inzet van vitale ouderen voor meer kwetsbare ouderen. Het doel van de film, getiteld 'Ouderen voor ouderen' is om vooral vitale senioren te motiveren om zich in te zetten voor elkaar. De voorbeelden geven een warm en positief beeld van betrokkenheid van mensen. Niet om hoger in de hemel te komen of omdat het van de regering moet maar gewoon omdat het zo leuk is en waardevol! Het geeft je leven (meer) kleur.
De film is te gebruiken bij gesprek en discussie over de inzet en betekenis van senioren in hun eigen leefomgeving. De handreiking behorende bij de DVD geeft goede tips voor dit gesprek.
In 'Ouderen voor ouderen' komen verschillende vrijwilligers in beeld: Bep van Het Baken in Amsterdam, waar drie keer per week een warme maaltijd wordt verzorgd voor alleenstaande ouderen in de buurt; Ria, die voorleest aan Mien, een vrouw met Alzheimer; en ook de Kaapverdiaanse vrijwilligster Marie José, die actief betrokken is bij de dagopvang voor Kaapverdiaanse 70-plussers van Stichting Emanuel in Rotterdam.  


De film wordt binnenkort voor de eerste keer officieel vertoond.
Datum:               vrijdag 1 juni
Tijd:                    13.30 - 16.00 uur
Locatie:              MMousse
                            Krom Boomssloot 8, Amsterdam
Toegang is gratis. Er is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor de routebeschrijving, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele,
E heygele@netwerknoom.nl of T 06 13354327.

Klacht naar Commissie Gelijke Behandeling

In onze vorige nieuwsbrief meldden we al onze grote ongerustheid over de gevolgen van de opeenstapeling van bezuinigingen voor de oudere migranten. Met name de scheidslijn die dreigt te ontstaan tussen arme en héle arme ouderen (en dat zijn juist vaak migrantenouderen), baart het NOOM ernstig zorgen. De ontwikkelingen rond het nieuwe 'Lente-akkoord' hebben in dit opzicht geen verlichting gebracht.
Zoals aangekondigd heeft de FNV samen met de LOM Samenwerkingsverbanden, het NOOM en al onze lidorganisaties inmiddels een brief gestuurd naar de Commissie Gelijke Behandeling met het verzoek tot een oordeel over de maatregelen inzake het inkomen van ouderen met een uitkering op grond van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).
Voor de tekst van het verzoek, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.