Logo
NIEUWSBRIEF   
15 juni 2012   

Training valpreventie en tai chi in Tilburg

Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Dat bleek wel uit de gesprekken die op gang kwamen tussen de ouderen die deelnamen aan de training Valpreventie en tai chi in Tilburg. Ruim 30 ouderen van Nederlandse, Surinaamse, Turkse, Caribische en Indische achtergrond namen deel aan deze trainingsdag bij De Twern in Tilburg. De Twern, als welzijnsorganisatie ook verantwoordelijk voor het ouderenwerk, reageerde nieuwsgierig op een eerdere nieuwsbrief van het NOOM waarin we vertelden over de geweldige 'beweeglijke' dag die Equilibrium voor onze vrijwilligers had georganiseerd op 9 maart j.l. Het eerste contact leidde tot een soortgelijk initiatief in Tilburg.

Deelnemers en trainers

In de training sprak Jeannette Verbooy van Equilibrium over de risico's van vallen en wat te doen (en juist NIET te doen) als je gevallen bent. Daaromheen gaf Jeannette met haar drie assistenten tal van tai chi oefeningen, die ouderen helpen om te werken aan evenwicht, coördinatie en soepelheid.

Het ontspannen bewegen gaf ook een ontspannen sfeer. Er werden grapjes gemaakt, vaak in eigen taal, die onmiddellijk vertaald moesten worden, zodat iedereen mee kon lachen. De deelnemers vroegen elkaar naar hun leeftijd, of ze ook kinderen hadden en waar ze woonden. Vallen was een zeer herkenbaar probleem voor de ouderen: iedereen had wel eens te maken gehad met vallen. Vaak gebeurt dat door een dom ongelukje: te haastig willen zijn, met je jas aan de fiets blijven hangen, verkeerd omgaan met de scootmobiel, twee dingen tegelijk willen doen, losse kleedjes op de vloer, 'even' iets op de trap neerleggen, slecht schoeisel, struikelen of duizeligheid door ziekte, zoals diabetes.Alle deelnemers waren het er over eens dat het belangrijk is om soepel en fit te blijven. De tai chi oefeningen zijn goed te doen en helpen daarbij.

De training werd enthousiast ontvangen. De Twern en het NOOM zijn in gesprek over een vervolg om een gemengde pool van voorlichters en veiligheidsadviseurs te maken. Ook is er het idee om de training in andere delen van Tilburg te herhalen.

Grip op de zorg met Z App

Elke keer weer opnieuw uw persoonlijke gegevens invullen als u zorg nodig heeft? Fouten bij het voorschrijven of het leveren van uw medicijnen?
Met de nieuwe gratis Z-app (Zorg-applicatie) van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hoeft dat niet meer. Nieuwe zorggebruikers kunnen met de Z-app al hun medische gegevens in een beveiligde omgeving op hun computer opslaan en delen met hun zorgverleners. De Z-app helpt een eerste bezoek aan de zorgverlener beter voorbereiden, waardoor zorggebruikers meehelpen de zorg veiliger en beter te maken.

De Z-app is met name handig voor intakegesprekken bij de thuiszorg, het verpleeg- en verzorgingshuis. Maar ook voor een bezoek aan de huisarts en het ziekenhuis is de Z-app een zinvol hulpmiddel. Zorggebruikers kunnen in hun eigen tijd, met hulp van hun omgeving de bezoeken voorbereiden. In de Z-app staan onder andere administratieve gegevens zoals geboortedatum en het verzekeringsnummer, welke klachten iemand heeft, welke medicijnen iemand slikt en wie de belangrijkste zorgverleners zijn. Doordat alle zorgverleners dezelfde gegevens krijgen, worden onduidelijkheden voorkomen en is de kans op fouten kleiner. Dit komt de patiëntveiligheid ten goede.

Verwarring voorkomen
Met name bij oudere zorggebruikers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, hebben problemen met het krijgen van goede zorg. Zij kunnen onvoldoende duidelijk maken welke zorg zij nodig hebben en dit zorgt bij de zorgverlener voor verwarring. De kans is dan groot dat medische gegevens verkeerd worden overgenomen, met alle gevolgen van dien. Met de Z-app kan juist deze groep, met behulp van hun kinderen en naasten, belangrijke medische gegevens en zorgwensen zelf vastleggen en delen met zijn of haar zorgverleners. De Z-app houdt rekening met etnische verschillen.

Beveiligde omgeving
Doordat de zorggebruiker maar één keer alle gegevens hoeft in te vullen, en aan alle zorgverleners dezelfde informatie geeft, is de kans op fouten kleiner. Daarnaast bespaart het tijd, want bij bijvoorbeeld een intakegesprek bij een verzorgingstehuis zijn de meeste antwoorden op vragen van de verzorging al gegeven. Omdat het om medische gegevens en privacy gevoelige informatie gaat, heeft alleen de gebruiker toegang tot de beveiligde app en bepaalt wie toegang krijgt tot zijn of haar gegevens.

Betrokken partijen
Op de site www.z-app.nl staat meer informatie over de applicatie en hoe men deze kan aanvragen. Het IVM heeft de Z-app ontwikkeld met financiering van ZonMw, een gezondheidsfonds dat innovatie in de zorg stimuleert. Marokko Media, LOC Zeggenschap in zorg, ActiZ en het NOOM zijn intensief bij de ontwikkeling van de applicatie betrokken. Qiy heeft de Z-app gebouwd.

Voor meer informatie, klik hier>> . Hier kunt u ook een kort filmpje bekijken!

NEHOB tien jaar!!

1000 Hindoestaanse ouderen kwamen op zondag 3 juni naar Event Plaza in Rijswijk om het tienjarig jubileum te vieren van 'hun' Nederlandse Hindoe Ouderen Bond. Het werd een feestelijke bijeenkomst met veel culturele hoogtepunten. Maar er was ook tijd voor serieuze onderwerpen. Het komt niet zo vaak voor dat zoveel ouderen bij elkaar zijn en dan moet de gelegenheid ook gebruikt worden om informatie te geven.

Foto: Dhiraj Baldew

Voorzitter Sekhar Bissessur blikte terug op het ontstaan en de geschiedenis van NEHOB. Rabin Baldewsingh, wethouder van de gemeente Den Haag en mede betrokken bij de oprichting van NEHOB, vulde hierop aan en sprak bovendien over het belang om mee te doen in Nederland. De band met Suriname kwam aan de orde in de toespraak van ... van VHP. Harry van Bommel van de SP en Tanja Jadnanansing van de PvdA gaven acte de présence en namen een voorschot op de verkiezingen van 12 september. Yvonne Heygele van NOOM gaf op verzoek van SIO (Surinaams Inspraak Orgaan) een inleiding over de bedreigde financiële positie van de Surinaamse ouderen.

Het NOOM feliciteert NEHOB met het mooie jubileum!

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Werkt paracetamol als slaapmiddel?

AMC zoekt deelnemers voor de ASLEEP-studie!
(Acetaminophen for SLeep Problems in Elderly Patients)

Veel ouderen hebben problemen met inslapen of doorslapen, of worden te vaak of te vroeg wakker. Slaapmiddelen leiden tot gewenning en hebben bijwerkingen. Sommige mensen gebruiken paracetamol als slaapmiddel en zeggen daar baat bij te hebben. Mogelijk is dit een goed alternatief voor de bekende slaapmiddelen die veel bijwerkingen hebben. Dit is echter nooit goed onderzocht.

Daarom voert de afdeling Ouderengeneeskunde van het AMC samen met het Slotervaartziekenhuis en de Gelre Ziekenhuizen een studie uit naar slaapproblemen bij 65-plussers.
In de ASLEEP-studie worden deelnemers in 2 groepen verdeeld; de ene groep neemt voor het slapen 1000 mg paracetamol en de andere groep neemt een identieke neppil (placebo). Als u mee wilt doen, vult u elke dag een vragenlijst in over hoe u de afgelopen nacht heeft geslapen.
De studie duurt in totaal drie weken, waarbij u twee keer naar één van de deelnemende ziekenhuizen komt: één keer voor de intake en één keer aan het einde van de studie.

Voor deze goedgekeurde en dus veilige studie zoekt AMC nog deelnemers! 
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep van de afdeling Ouderengeneeskunde van het AMC,
T: (020) 5661060 of E: asleep@amc.nl

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg binnen het regionaal netwerk Kring Ouderen Zorg (KOZ) AMC.
Voor meer informatie, klik hier>>