Logo
NIEUWSBRIEF   
25 oktober 2009   

Het NOOM start met een digitale nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u een proefnummer van de digitale nieuwsbrief van het NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. Vanaf nu willen wij de leden van onze lidorganisaties, samenwerkingspartners en belangstellenden met regelmaat op de hoogte stellen van de activiteiten van het NOOM en de lidorganisaties, aankondigingen, oproepen, verslagen en ontwikkelingen die voor de oudere migranten van belang zijn.
Voor informatie over het NOOM kunt u terecht bij de coördinator, dhr. Freddy May, tel 06 53 55 48 18 of may@netwerknoom.nl

Afmelding Nieuwsbrief

Eerder heeft u aangegeven de nieuwsbrief van het NOOM te willen ontvangen. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl  met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

40 (!) deelnemers aan training voorlichting AWBZ

Dat de belangstelling zo groot zou zijn hadden we niet van te voren kunnen denken. Veertig vrijwilligers van onder andere Surinaamse, Marokkaanse, Chinese, Molukse, Bosnische, Kaapverdiaanse, Griekse, Eritrese en Spaanse achtergrond namen op 1 oktober 2009 deel aan de training om voorlichting te kunnen geven aan de achterban over de veranderingen in de AWBZ. Het was een zeer leerzame en intensieve bijeenkomst. In drie uur werden de deelnemers klaargestoomd om op doelgerichte wijze de oudere migranten via lidorganisaties van het NOOM en verwante organisaties te informeren over de veranderingen die gaande zijn in de AWBZ. Gerrie Abrahamse. beleidsmedewerker Zorg van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) gaf een uiteenzetting van het totaal aan wijzigingen die plaatsvinden. Vervolgens zoomde Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM, in op de veranderingen waarmee de oudere migranten het meeste te maken hebben en wat die voor deze groepen gaat betekenen. Een nagespeeld huisbezoek in het kader van de herindicatie voor begeleiding maakte heel inzichtelijk waarom het vaak fout gaat bij de aanvraag van zorg en ondersteuning. Veel aandacht was er voor tips die de voorlichters kunnen geven aan de ouderen.

 

De voorlichters gaan in de komende maanden op vele plaatsen in het land zelf voorlichtingsbijeenkomsten uitvoeren. Deze vormen een onderdeel van een breder voorlichtingstraject rond de AWBZ waarbij het NOOM samenwerkt met de partnerorganisaties binnen de CSO (koepel van ouderenorganisaties), t.w. PCOB, Unie KBO en NVOG. Hiervoor is geld ter beschikking gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Heeft uw organisatie belangstelling om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor oudere migranten, neem dan contact op met Yvonne Heygele: tel 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl

Projectencarrousel op 29 oktober 2009

In een gevarieerd programma biedt het NOOM op 29 oktober a.s. vrijwilligers van zelforganisaties van en voor oudere migranten de gelegenheid om inspiratie op te doen. Vier lidorganisaties van het NOOM presenteren projecten die zij hebben uitgevoerd of momenteel uitvoeren. Er is veel te zien, te horen en te beleven. 
De Projectencarrousel vindt plaats in Hotel Van der Valk in Breukelen, van 10.00 - 16.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor de uitnodigingsbrief, klik hier>>
Voor het programma van de projectencarrousel, klik hier>>
Voor een opgaveformulier, klik hier>>