Logo
NIEUWSBRIEF   
4 juli 2012   

Vier een kleurrijk leven op de 50+ beurs!

Ook dit jaar zal het NOOM weer aanwezig zijn op de 50+ beurs. Deze vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht van dinsdag 11 september tot en met zaterdag 15 september. Voor het eerst heeft het NOOM de beschikking over een eigen podium. Alle dagen verzorgen we daar een afwisselend programma in samenwerking met al onze lidorganisaties, PCOB en Unie KBO.
Speciaal zaterdag 15 september gaat het NOOM fors uitpakken met een uitgebreid programma met vele dans- en muziekoptredens uit alle groeperingen, een echte welkomstceremonie in de ochtend, Marokkaanse thee en geurige en kleurige hapjes. Op deze dag viert Fos'ten (Surinaamse 50+vrouwen) tevens de afsluiting van het 15-jarig jubileum met een verrassend programma in een van de zijzalen van de Jaarbeurs, waarna ook zij de beurs komen bezoeken.
We rekenen op een grote en diverse opkomst van belangstellenden uit heel de achterban. Graag willen we andere ouderen laten delen in onze rijkdom aan tradities.
Heeft u belangstelling om de 50+ beurs te bezoeken op 15 september of een van de andere dagen? Wilt u met een groep deelnemen? Neemt u dan contact op Freddy May, coördinator van het NOOM, T: 06 53 55 48 18 of E: may@netwerknoom.nl.
Wij heten u van harte welkom!!


 

Introductiefim Beweeg je Brein!

Tijdens een Brede Netwerkbijeenkomst van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, regionaal netwerk binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg) presenteerde het NOOM op donderdag 31 mei het project 'Beweeg je Brein!'. Met een Stimuleringsprijs van NUZO heeft het NOOM in het afgelopen jaar deze methodiek van cognitieve stimulatie en bewegen toegankelijk gemaakt voor vrijwilligers van de NOOMorganisaties in de regio Utrecht.

In de workshop lieten Hans Schellekens en Yvonne Heygele de deelnemende professionals en vrijwilligers vooral zelf meedoen aan oefeningen. Dat is de beste manier om te ervaren hoe zinvol het is om cognitieve stimulatie te koppelen aan bewegen. Ook demonstreerden zij hoe 'eigen' muziek oudere migranten kan stimuleren om actief mee te doen, hoe het gebruik van bekende en herkenbare voorwerpen, spreekwoorden, plaatjes mensen nieuwsgierig kunnen maken en tot een gesprek kunnen stimuleren. 'Op deze manier ga je eigenlijk ongemerkt bewegen. Ik kan me goed voorstellen dat het werkt', was een van de reacties. En ook: 'Deze aanpak werkt goed op het leggen van contact en activeren van allerlei vaardigheden!'.
Yvonne Heygele wees tot slot op een extra pluspunt van 'Beweeg je Brein!': De methodiek is onuitputtelijk, als je de basis begrepen hebt. Dat is juist zo goed hieraan. Vrijwilligers binnen de organisaties van oudere migranten kunnen hun creativiteit erin kwijt en zelf invullen hoe ze hun eigen cultuur erin verwerken. Dat stimuleert hen om ermee bezig te blijven en zorgt zo voor continuïteit.'

Onderdeel van het project was de samenstelling van een introductiefilm. Deze is inmiddels beschikbaar via internet, klik hier>>.
Op de website van het NOOM vindt u meer informatie over 'Beweeg je Brein!', klik hier>>

 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Migratie en gezondheid: feiten en cijfers

Het aantal 65-plussers in Nederland loopt de komende jaren op van zestien procent (2010) naar vijfentwintig procent van de bevolking (2050). Het aantal ouderen met een migrantenachtergrond stijgt mee. Een uitdaging voor beleidsmakers en zorgprofessionals om hun aanbod te laten aansluiten bij deze diversiteit aan plussers. Veel zorg- en welzijnsorganisaties houden in hun aanbod al rekening met migrantenouderen. In landelijk beleid en onderzoek zijn zij echter minder zichtbaar.

Pharos heeft daarom hun jaarlijkse publicatie 'Migratie en gezondheid – Feiten en cijfers' dit jaar geheel gewijd aan de gezondheidstoestand en het welbevinden van ouderen met een migrantenachtergrond, hun zorggebruik en wensen of behoeften. Ook komen goede initiatieven aan de orde die zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de diversiteit in de wensen van ouderen. Een bijzonder waardevol document!

De prijs is €15,-  Te bestellen via de website van Pharos, klik hier>>

Tipwijzer Wonderen doen met weinig geld afgerond

  • Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar (Nederlands).
  • Traha dam warda awa (Antilliaans): Wees zuinig, denk aan morgen.
  • Nyan afu, libi afu (Surinaams): Maak niet alles gelijk op. Letterlijk is de vertaling: eet de helft, laat de helft.

Alle talen zijn rijk aan spreekwoorden over geld. Vaak is de boodschap: wees er zuinig mee. De vrouwen die deelnamen aan de laatste ontmoetingsbijeenkomst van het project 'Wonderen doen met weinig geld' in Amsterdam op vrijdag 8 juni wisselden met veel plezier hun wijsheden uit. 

 

Er waren ook weer veel concrete tips. In de afgelopen maanden groeide de Tipwijzer uit het project gestaag. In Amsterdam kwamen er weer nieuwe adviezen bij, allemaal gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Een paar voorbeelden:

  • Vraag jezelf af: word ik ongelukkig als ik dat niet koop.
  • Bij de Turkse of Marokkaanse groentewinkel boodschappen doen. Daar kun je nog losse uien, champignons en zo kopen in plaats van voorverpakte hoeveelheden.
  • Boeken ruilen met anderen.
  • Spaar muntjes van 20 cent in een dichte pot.

'Wonderen doen met weinig geld' is inmiddels afgesloten. Het NOOM en FNV Vrouwenbond gaan op zoek naar vervolgmogelijkheden, gezien de hoge respons op het project. Ook willen we beleidmakers, poltiek, gemeenten, professionals in welzijn en zorg op de hoogte brengen van de specifieke aandachtspunten ten aanzien van de financiële positie van oudere (migranten)vrouwen. 

Voor de volledige definitieve versie van de Tipwijzer, klik hier>>