Logo
NIEUWSBRIEF   
16 augustus 2012   

Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen: doe mee!

Hoe wordt een ziekenhuis seniorvriendelijk?

Het ziekenhuis is een plaats waar de meeste mensen beter worden. Helaas toont onderzoek aan dat 30 tot 60% van de oudere ziekenhuispatiënten er op achteruit gaan, in plaats van vooruit. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen hun beleid aanpassen aan de wensen en behoeften van ouderen. Ziekenhuizen die optimaal zijn ingericht op senioren als doelgroep krijgen straks het officiële Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG gaan alle 135 ziekenhuizen screenen op seniorvriendelijkheid. Er heeft inmiddels al een aantal interviews plaatsgevonden om oudere migranten te bevragen op hun ervaringen. Twee elementen sprongen er uit: bejegening en hygiëne.
Het is erg belangrijk dat de ervaringen en wensen van de oudere migranten worden meegewogen in de screening.
Daarom roepen wij u op om een korte vragenlijst in te vullen. U zou ons daarmee enorm helpen! Het kost maar 10 minuten van uw tijd.

Voor de vragenlijst, klik hier>>.
Wilt u meer lezen over het project Keurmerk Seniorvriendelijke ziekenhuizen, klik hier voor de nieuwsbrief.

Foto: Robert de Hartogh 

Film Ouderen voor ouderen

In een andere sessie op bovenstaande bijeenkomst tonen Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM de film 'Ouderen voor ouderen'. Deze werd ontwikkeld in het kader van het samenwerkingsproject Betrokken bij Buurtbeleid. In de film vertellen oudere vrijwilligers hoe zij zich inzetten voor kwetsbare ouderen. De een doet dat door voor te lezen. Anderen koken graag voor een groep. Ook lobbywerkzaamheden om de activiteiten te kunnen (blijven) bekostigen zijn soms nodig en vragen weer om heel andere vaardigheden. We zijn er trots op dat ook een groep uit de achterban van het NOOM in beeld komt. Vrijwilligster Marie José van Stichting Emanuel laat zien wat zij bijdraagt om de dagopvang voor 70-plus Kaapverdiaanse ouderen in Delfshaven tot een succes te maken.

De politiek heeft het er steeds over dat we meer voor elkaar moeten doen. 'Ouderen voor ouderen' laat zien dat er al heel veel dingen gebeuren en biedt daarmee erkenning voor de inspanningen van de oudere vrijwilligers. Tegelijk laat de film zien hoe leuk en zinvol het is om op deze manier van betekenis te zijn voor andere ouderen die het minder goed getroffen hebben.  Vrijwilligerswerk biedt veel aan anderen, maar vooral ook aan jezelf.
Bij de film zit een handreiking die gebruikt kan worden in gesprekken en discussies over de inzet en betekenis van senioren in de eigen leefomgeving. 

Inmiddels is de film te zien via You Tube, klik hier>>.
U kunt de dvd 'Ouderen voor ouderen' ook bestellen. Neem daarvoor contact op met Yvonne Heygele, T 06 133 54 327 of E heygele@netwerknoom.nl.

Powersessie lokale kracht van oudere migranten

Meer met minder is het devies voor de komende jaren, ook in wonen, welzijn en zorg. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op lokale kracht: actieve burgers en professionele organisaties die samen vorm geven aan wonen, welzijn en zorg. Maar wat betekent dat voor organisaties, voor burgers en voor de samenwerking? Wie toegerust wil zijn om op deze trend in te spelen, bezoekt op woensdag 5 september 2012 de bijeenkomst Lokale kracht, power in wonen, welzijn en zorg. Een inspirerende dag die u op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen, samen met u vooruit kijkt én handvatten aanreikt om aan de slag te gaan.
Ook oudere migranten laten op deze dag zien hoe zij zich op lokaal niveau inzetten en wat zij daarbij te bieden hebben. Bezoek onze powersessie!
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Actiz Aedes Kenniscentrum Wonen en Zorg. Er is een speciaal tarief voor vrijwilligers en actieve burgers.
Datum: 5 september 2012
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur 
Locatie: '1931', Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1,
5222 AA ' s-Hertogenbosch

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier>>

Mantelzorgcompliment aanvragen? Doen!

Misschien kent u het wel: het mantelzorgcompliment. dat is een extraatje (200 euro) van de overheid om waardering te laten blijken voor u als mantelzorger. In de families van oudere migranten is mantelzorg algemeen gebruikelijk: 'Dat doe je toch gewoon!'. Dus een mantelzorgcompliment aanvragen gebeurt weinig.
Onlangs verschenen er berichten in de media dat het toch heel belangrijk is om dat te doen. Notaris Aniel Autar uit Rotterdam waarschuwde in een artikel in de Volkskrant van 21 juli 2012 dat het afzien van het extraatje bij de erfenis een kapitaal kan kosten.

Foto: Robert de Hartogh

Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment, kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekerings Bank, klik hier>>
Voor het artikel in De Volkskrant, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.