Logo
NIEUWSBRIEF   
1 september 2012   

Vier mee met het NOOM op de 50 Plus Beurs!

De voorbereidingen voor de deelname van het NOOM aan de 50 Plus Beurs zijn in volle gang! Deze vindt plaats van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 september 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Het NOOM beschikt over een eigen podium én een stand in Hal 9. Kom ons een bezoek brengen en doe mee. Ons motto: Vier een kleurrijk leven!

Zaterdag 15 september moet het hoogtepunt worden van het programma. We verwachten veel oudere migranten op deze speciale NOOM-dag. We pakken flink uit met veel optredens en activiteiten vanuit alle lidorganisaties. Maar ook op de andere dagen verzorgen we een een eigen programma met informatie, beweegactiviteiten en culturele optredens. Ook collega-ouderenorganisaties maken op gezette tijden gebruik van ons podium, onder andere met een politiek debat op 11 september, de dag voór de verkiezingen.   

Heeft u belangstelling om de 50+ beurs te bezoeken op 15 september of een van de andere dagen? Wilt u met een groep deelnemen? Neemt u dan contact op Freddy May, coördinator van het NOOM, T: 06 53 55 48 18 of E: may@netwerknoom.nl.
Wij heten u van harte welkom!!

Voor het programma op 15 september, klik hier>>
Als u een volledig overzicht wilt ontvangen van het NOOMprogramma op de beurs, stuur dan een mail naar heygele@netwerknoom.nl.
Voor meer informatie over het jubileum van Fos'ten, klik hier>>

Het NOOM kan ook heel wat vrijwilligers gebruiken om te assisteren bij de stand en het podium. Wilt u ons komen helpen? Hierover kunt u afspraken maken met Freddy May.

Wat gaat u kiezen op 12 september?

Het is misschien nog wel nooit zo moeilijk geweest om uw stem uit te brengen als bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Om u te helpen heeft de CSO, koepel van de ouderenorgansiaties waar ook het NOOM bij is aangesloten, een Programmavergelijker Ouderen gemaakt.
Deze maakt het mogelijk om snel uit te zoeken wat de standpunten zijn van de politieke partijen op zaken die vooral voor ouderen van belang zijn.

In samenwerking met Kieskompas/ André Krouwel zijn veertig stellingen geformuleerd die een zeer breed spectrum aan politiek relevante thema’s bestrijken. De stellingen zijn door Kieskompas getoetst aan de verkiezingsprogramma’s, de websites en eerder ingenomen standpunten van de politieke partijen. De resultaten zijn voor de zekerheid voorgelegd aan de politieke partijen, zoals Kieskompas dat altijd doet.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn een coördinerend minister voor ouderenbeleid, het PGB, Welvaartsvaste AOW, werkgelegenheid voor ouderen, voorrang bij orgaandonaties, gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, de belasting op erfenissen, de invalidenparkeerkaart en het hoger eigen risico in de zorgverzekering.

Nieuwsgierig? Kunt u wel een beetje hulp gebruiken bij het maken van uw keuze?
Voor de Programmavergelijker Ouderen, klik hier>>.
Links onderaan de homepagina vindt u de link naar de Programmavergelijker Ouderen.

Meer doen met jong en oud in de buurt

In het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 presenteren Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActivAge en de 50PlusBeurs een speciale bijeenkomst, getiteld: Meer doen met jong en oud in de buurt.
Het seminar biedt u actuele onderzoeksresultaten, praktische handleidingen en praktijkvoorbeelden waarmee u in eigen omgeving aan de slag kunt. Inspiratie, ideeën en informatie bedoeld voor professionals, vrijwilligers en studenten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Vooral van belang voor beleidsmakers, bestuurders, kaderleden, stafmedewerkers, beleidsadviseurs van overheid, provincies, gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, SWO, ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, alsook studenten en overige geïnteresseerden.

Freddy May, coördinator van het NOOM verleent zijn medewerking, net als Lucia García Lameiro van Lize. Want ook onze organisaties zetten zich actief in voor de intergenerationele dialoog en samenwerking. 

Datum:                 Vrijdag 14 september 2012
Tijd:                      van 10.00 tot 12.30 uur
Locatie:                Jaarbeurs Utrecht
Na afloop kunt u gratis de 50 Plus Beurs bezoeken.
Dankzij de bijdragen van de organiserende partners betalen vrijwilligers en studenten slechts 20,00 en beroepskrachten slechts 65,00 Elke deelnemer ontvangt daarbij: Boek De Juiste Snaar, documentatie, consumpties en toegang tot de 50PlusBeurs.

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier>>   

Jaarverslag NOOM over 2011

Het jaarverslag van het NOOM met een uitgebreid verslag in woord en beeld van alle activiteiten in 2011 is klaar!
Voorzitter Christina Harrevelt schrijft in het voorwoord: 'NOOM is een kleine speler in het veld van belangenbehartiging. Maar we zijn trots dat we er zijn en op wat we doen. Onze grote rijkdom bestaat uit onze honderden vrijwilligers. (…) Ook dankzij vele samenwerkingspartners die ons steunen en ruimte geven zijn we in staat ons geluid op zoveel plaatsen te laten horen. In 2011 hebben we weer heel veel mooie dingen bereikt en beleefd met elkaar'.

Een paar activiteiten brengen we even in herinnering:

  • Themadag gezondheid na je 65ste, ouderdom is geen ziekte’ op 12 maart 2011.
  • Het netwerk van bruggenbouwers (oudere migranten met specifieke kwaliteiten die zich willen inzetten in belangenbehartiging en projecten) groeit gestaag.
  • Projectendag ‘Terugkijken en herinneren: wat betekent de migratie voor ons?’ op 23 november 2011.
  • Kleurrijke markt voor oudere migranten over welzijn en zorg in Waalwijk op 16 april 2011.
  • Project ‘Wonderen doen met weinig geld’, initiatief van NOOM en FNV Vrouwenbond.
  • Een nieuwe voorlichtingscampagne over de (afschaffing van de partnertoeslag) AOW kwam tegemoet aan een aanhoudende, zelfs groeiende vraag naar informatie.
  • Training Bewegen voorkomt vallen op 8 december 2011.

Voor het jaarverslag 2011, klik hier>>

Foto: Sjanny Kasbolah 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.