Logo
NIEUWSBRIEF   
10 oktober 2012   

Campagne Ouderen in veilige handen van start

Er zijn elk jaar naar schatting 200.000 senioren slachtoffer van mishandeling. Daarbij denkt u misschien meteen aan fysiek geweld. Maar ook psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik horen hierbij. Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Dus ook in de migrantengemeenschappen. Soms is sprake van opzettelijke en doelbewuste foute handelingen. Maar heel vaak speelt onmacht van mantelzorgers om goed om te gaan met ziekte een rol. Of mantelzorgers hebben, vol goede bedoelingen, te weinig oog voor de wensen van de oudere. En: wat zouden de buren wel niet zeggen als ik mijn moeder laat opnemen in een verpleeghuis?

De rijksoverheid wil ouderenmishandeling met volle kracht bestrijden en heeft daarvoor een actieplan gemaakt. Misschien heeft u hierover al een radiospotje gehoord.

De gezamenlijke ouderenbonden (ANBO, PCOB, Unie KBO en NOOM) hebben aangeboden om de campagne uit te voeren in samenwerking met het Ministerie van VWS. Wij zijn immers al langere tijd bezig met dit onderwerp en zijn als geen ander in staat veel ouderen te bereiken.
Er zullen begin 2013 voorlichters worden getraind om ouderenmishandeling overal in het land bespreekbaar te maken.
Het NOOM en alle lidorganisaties zijn bovendien door het Ministerie in de gelegenheid gesteld om een aanvullend verdiepingstraject uit te voeren om zoveel mogelijk ouderen uit onze achterban te bereiken.
De campagne zal tot eind 2014 duren.

Regionale startbijeenkomsten
Dit najaar worden er 4 bijeenkomsten in de regio georganiseerd voor kaderleden en sleutelfiguren van alle 4 de ouderenbonden. Deze vinden plaats op:

  • Dinsdag 13 november 2012: Rotterdam
  • Woensdag 14 november 2012: Akersloot
  • Maandag 19 november 2012: Den Bosch
  • Donderdag 22 november 2012: Assen

Het NOOM heeft 10 plaatsen toegewezen per bijeenkomst.
Dus wees er snel bij!
U kunt zich nu al vast aanmelden bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM. Zie voor de contactgegevens onder aan dit artikel.

De regionale bijeenkomsten bieden een informatief en aantrekkelijk programma met inleidingen en theater.
U maakt kennis met de verschillende facetten van ouderenmishandeling en wordt tevens geïnformeerd over de opzet van de voorlichtingscampagne. .
Het programma duurt van 12.30 - 17.30 uur.
Nadere informatie over de precieze locatie en inhoud van het programma volgt.
De eerste regiobijeenkomst is tevens de publieke aftrap van de campagne!
Reiskosten worden (tot een maximum) vergoed.

Meer informatie vindt u op
de website van het NOOM, klik hier>>
de website Voor een veilig thuis, klik hier>>

Heeft u vragen over de activiteiten van het NOOM binnen de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen?
Wilt u meedoen als voorlichter? Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst boeken?
U kunt met uw vragen terecht bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM,
T 06 133 54 327 of E heygele@netwerknoom.nl.

Beweeg je Brein! in Rotterdam

Na een succesvolle start in de regio Utrecht vindt binnenkort een training Beweeg je Brein! plaats in Rotterdam. Deze methodiek is ontwikkeld door de Argentijnse bewegingswetenschapper en trainer Laura Kerszenblat, die woont en werkt in Nederland. Beweeg je Brein! combineert geheugenoefeningen met beweging, muziek en creativiteit. De aanpak is speciaal geschikt voor oudere migranten.
De training staat open voor vrijwilligers in de regio Rotterdam die met oudere migranten werken.
Er zijn 24 plaatsen beschikbaar.

Datum:            Dinsdag 6 november 2012
Tijd:                  9.30 - 16.30 uur
Locatie:           Zalencentrum Djoj 
                         Anthony Duyklaan 5 
                         3051 HA Rotterdam

De training is een initiatief van het Provinciaal Netwerk Allochtone Ouderen en Zorgbelang Zuid-Holland in samenwerking met het NOOM en wordt mogelijk gemaakt door het Sint Laurens Fonds.

Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>
Op de website van het NOOM vindt u meer over Beweeg je Brein!, klik hier>>
Hier kunt u ook een introductiefilm bekijken.

Oudere mantelzorgers

Mantelzorgers verdienen ondersteuning die afgestemd is op hun behoeften. Zij vormen een diverse groep: dé mantelzorger bestaat niet. De behoefte aan ondersteuning wordt bepaald door de persoonlijke situatie van de mantelzorger. Daarbij spelen leeftijd, achtergrond, leefomstandigheden en inkomen,  en ook het ziektebeeld en de situatie van de zorgvrager spelen een rol.

In het onlangs verschenen ImpulsCahier (nr 4 in de reeks) staat de oudere mantelzorger centraal. Dit zijn 65-plussers die zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Het kan gaan om de partner, één of beide (schoon)ouder(s), een kind of een andere relatie zoals een broer of zus, een vriend of vriendin, een kennis of een buur. In het boekje wordt op veel plaatsen ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de situatie van de allochtone oudere mantelzorger.
Eerder werd een Cahier gewijd aan allochtone mantelzorgers.

De reeks ImpulsCahiers is een initiatief van vier Gelderse instellingen die actief zijn op het terrein van informele zorg: Elan, GOMA, Spectrum CMO Gelderland, Zorgbelang Gelderland.

Voor het ImpulsCahier over oudere mantelzorgers, klik hier>>
Voor het Impulscahier over allochtone mantelzorgers, klik hier>>


Foto: Robert de Hartogh

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Benefiet succes voor MOBiN!

De Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBiN), lidorganisatie van het NOOM, gaat op geheel eigen wijze de toekomst tegemoet: op 30 september 2012 is in Amsterdam een eerste benefietbijeenkomst georganiseerd.

Het doel was om geld in te zamelen voor MOBIN-activiteiten, maar ook om deze nieuwe organisatie zichtbaar te maken binnen de Marokkaanse gemeenschap. Het programma van de bijeenkomst was zeer gevarieerd. Bouchaib Saadane, de voorzitter van MOBIN trapte af met een presentatie over de achtergrond van het ontstaan van MOBIN en de problematiek waarmee Marokkaanse ouderen te kampen hebben. Er traden diverse artiesten op waaronder een muziekgroep en stand up comedians. Achmed Baadoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw West hield een inspirerend verhaal, waarin hij onder andere een warm pleidooi hield voor eigen woongroep initiatieven voor kwetsbare ouderen. De bijeenkomst werd afgesloten met een veiling en diner.

Het aanwezige publiek was na afloop te spreken over het evenement. Voor MOBiN bracht de bijeenkomst naast meer bekendheid en een bescheiden budget, vooral ideeën waarmee MOBiN zich verder kan ontwikkelen op het gebied van contact van Marokkaanse ouderen en bereik van nieuwe leden. Winst is ook dat een aantal vrijwilligers zich beschikbaar heeft gesteld om MOBiN bij te staan. Al met al een goed staaltje van de eigen kracht van de organisaties van de oudere migranten én een voorbeeld voor anderen!

De tweede benefietbijeenkomst van MOBiN zal medio december in Rotterdam worden gehouden. Meer informatie volgt later.