Logo
NIEUWSBRIEF   
2 november 2012   

Regionale bijeenkomsten Ouderen in veilige handen

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al gemeld hebben gaat het NOOM samen met de andere ouderenbonden een voorlichtingscampagne uitvoeren om het gevoelige onderwerp van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.
De campagne start met vier grote regionale bijeenkomsten in de maand november. Vanaf januari gaan alle lidorganisaties van het NOOM voor de achterban een eigen traject uitvoeren.

De regionale bijeenkomsten bieden een afwisselend programma. Er wordt informatie gegeven over de verschillende verschijningsvormen van ouderenmishandeling. Ook persoonlijke verhalen worden voor het voetlicht gebracht.
Een goede start denken wij!

Dinsdag 13 november
Grandcafé Engels
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

Woensdag 14 november
Van der Valk
Geesterweg 1a, 1921 NV Akersloot

Maandag 19 november
Golden Tulip Hotel Central
Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s Hertogenbosch

Donderdag 22 november
Hotel Hoogeveen
Mathijsstraat 1, 7909 AP Hoogeveen

Het NOOM heeft een beperkt aantal plaatsen toegewezen gekregen.
Dus meld je snel aan!

Reiskosten worden vergoed tot een maximum van 25,-.

Aanmelding kan door ALLE in het aanmeldingsformulier gevraagde gegevens te mailen naar het Ministerie van VWS, dat de ouderenorganisaties ondersteunt bij de organisatie.
Vul dan in bij organisaties: NOOM.
We hopen velen van u te zien op een van de bijeenkomsten!

Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het aanmeldformulier, klik hier>>

Met vragen kunt u terecht bij Yvonne Heygele, projectcoördinator voor het NOOM.
T 06 133 54 327 of E heygele@netwerknoom.nl

 

Informatiebijeenkomst Bewegen valt goed!

In samenwerking met VeiligheidNL, NISB en Pharos organiseert het NOOM een landelijke informatiebijeenkomst over het programma 'Bewegen valt goed!'.
Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren aandacht besteed aan het belang van bewegen, valpreventie en vormen van bewegen voor ouderen. Deze informatiebijeenkomst voor vrijwilligers van organisaties van oudere migranten sluit daar uitstekend op aan.

Het programma 'Bewegen valt goed!' heeft zich inmiddels bewezen. Het is speciaal geschikt voor oudere migranten.
Op de bijeenkomst maakt u kennis met het programma. Ook wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om dit programma in uw omgeving te organiseren en hoe u hiervoor subsidie kunt aanvragen.

Datum:             Maandag 10 december 2012
Tijdstip:            10.00 -12.30 uur (inclusief lunch)
Locatie:            Zorginstelling AxionContinu
                          Albert van Koningsbruggen
                          Beneluxlaan 924, 3526 KJ UTRECHT

Voor de uitnodiging, klik hier>> 
Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Zorg App uit de kinderziektes

In juni hebben we al bericht over de lancering van de Z-App door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Het NOOM heeft meegewerkt aan de ontwikkeling hiervan. Hier kun je op de computer, je smartphone of i-pad je wensen en behoeften ten aanzien van de zorg invullen. Na de eerste introductie bleek al snel dat de Z-App nog niet gebruiksvriendelijk genoeg was. Inmiddels zijn de eerste kinderziektes verholpen. Dus we nodigen u graag uit om de kennismaking te hernieuwen!

We zien dat de oudere migranten meer en meer een beroep gaan doen op professionele zorg. Het NOOM zet zich al enige jaren in om het zorgaanbod aan (oudere) migranten te helpen verbeteren.
Het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) is met subsidie van ZONMW een project gestart om het zorgleefplan toegankelijker te maken en daarmee ook de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Als je professionele hulp nodig hebt, krijg je al bij de intake te maken met het zorgleefplan. Door taal- en communicatieproblemen gaat het vaak hier al mis. Het IVM heeft de Z-App ontwikkeld, zodat de cliënt in alle rust thuis het zorgleefplan in kan vullen naar zijn of haar wensen. Eventueel geholpen door een van de kinderen of een vrijwilliger.
Het grote voordeel is, dat de standaardgegevens voor alle zorgverleners maar een keer ingevuld hoeven te worden. Specifieke wensen en behoeften en wat je als cliënt belangrijk vindt, worden geaccentueerd en direct zichtbaar gemaakt. Als iets niet goed werkt of bijvoorbeeld medicijngebruik is veranderd, kan dat gemakkelijk worden aangepast. De kans op misverstanden wordt verkleind. De Z-app bespaart tijd, verhoogt de kwaliteit en verbetert daarmee de zorg aan (oudere) migranten.

Bent u nieuwsgierig hoe de Z-app werkt, kijk dan op  www.z-app.nl

 

Reactie CSO op regeerakkoord

Eerder deze week presenteerden VVD en PvdA het nieuwe regeerakkoord. CSO, de koepen van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, heeft al snel gereageerd.

CSO deelt de uitgangspunten dat er een economische (goedkoper en effectiever) en inhoudelijke (beter en klantgerichter) noodzaak is om maatregelen in de zorg te nemen. Maar stelt tevens grote vraagtekens bij de uitwerking ervan. Zeer ingewikkelde en ingrijpende maatregelen wil het nieuwe kabinet gaan nemen. Voor steeds meer ouderen met steeds zwaardere problematiek is er straks geen plaats meer in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Zij zullen thuis verzorgd moeten worden.
Bovendien scheppen alle kortingen, bezuinigingen, hogere eigen bijdragen en ombuigingen samen een rookgordijn voor ouderen waardoor zij onmogelijk een helder beeld kunnen krijgen over wat zij in 2013 netto te besteden hebben. Dit veroorzaakt grote onrust.

Voor de uitgebreide tekst van het persbericht, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.