Logo
NIEUWSBRIEF   
18 december 2012   

Eerste seniorencongres OCaN druk bezocht

Op zaterdag 24 november 2012 stroomden de bezoekers binnen in Restaurant Engels, naast het station in Rotterdam. Het was voor de eerste keer dat de seniorencommissie van OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) een congres voor de achterban organiseerde. Meer dan 300 senioren van Curacaose, Arubaanse en andere Antilliaanse herkomst kwamen af op het thema: 'Oud worden ver van ons eiland'.

Door middel van inleidingen van Jan Booij, Henri Breeveld en Lionel Martijn werden de belangrijkste thema's van de dag tijdens het ochtendprogramma geïntroduceerd: interculturalisatie in zorg en welzijn, bijzondere armoede en remigratie. In de middag volgden workshops onder leiding van onder andere Cynthia Ortega-Martijn en Lucia Martis waarin op een interactieve manier de thema's verder werden uitgediept. En natuurlijk was de onderlinge ontmoeting erg belangrijk!

OCaN is de jongste lidorganisatie van het NOOM. Met dit zeer geslaagde congres heeft OCaN direct laten zien dat zij een belangrijke en gemotiveerde groep oudere migranten vertegenwoordigt en beschikt over een groot en actief netwerk van vrijwilligers!

Dementerende ouderen in De Beukelaar

Langzamerhand zien we op meer plaatsen in Nederland woonzorgcentra die speciale aandacht bieden aan oudere migranten. Het NOOM juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij pleiten niet zonder meer voor ‘aparte’ huizen, maar wel voor cultuursensitieve zorg, die ook rekening houdt met de culturele herkomst van de bewoners. Zeker voor ouderen met dementie is dat van zeer groot belang.

In april 2013 opent zorginstelling Laurens een nieuwe locatie in Rotterdam Zuid, midden in de multiculturele wijk Hillesluis: De Beukelaar. Het wordt een bijzondere locatie, voor ouderen met dementie. In kleinschalige groepen wordt zo veel mogelijk geleefd volgens verschillende leefstijlen en culturen. Er komen woongroepen met speciale aandacht voor de Nederlandse, Hindoestaanse, Afro-Caribische, Turkse en Marokkaanse leefstijl. Die leefstijlgerichte zorg komt duidelijk naar voren in het dagelijks leven. Maaltijden, behandelmethoden, tradities en feesten. Overal wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen en achtergronden van de bewoners. In iedere woongroep verstaat en spreekt een aantal medewerkers de moedertaal van de bewoners.

De Beukelaar wordt ontwikkeld in samenspraak met tal van sleutelfiguren uit de organisaties van oudere migranten in Rotterdam. Inmiddels wordt gewerkt aan de opbouw van de teams van medewerkers die hier aan de slag zullen gaan. In de voorbereiding krijgen zij onder andere een training in cultuursensitief werken.

De Beukelaar brengt een nieuwsbrief uit, klik hier>>

2012: Het NOOM houdt koers in woelig water

Net als vele andere organisaties in het maatschappelijk middenveld heeft het NOOM te maken met de grote veranderingen en bezuinigingen die gaande zijn. Voor de oudere migranten zijn de financiële problemen vaak groot als gevolg van onverkorte AOW en beperkte pensioenopbouw. 9 van de 10 ouderen met een aanvullende uitkering zijn oudere migranten! Onze organisaties verliezen na volgend jaar hun subsidie, áls ze al subsidie hebben.

Uiteraard hebben de persoonlijke en collectieve zorgen invloed op de inzet van de vrijwilligers. Vrijwilligerswerk wordt wel moeilijk gemaakt als je weinig geld tot je beschikking hebt om bij anderen op bezoek te gaan of deel te nemen aan een cursus. Maar de motivatie om zich in te zetten voor andere ouderen in de eigen groepen wordt er alleen maar sterker door. Het NOOM en de lidorganisaties vinden stap voor stap nieuwe wegen om te functioneren met minder of geen subsidie.

Dat klinkt somber, maar zo voelen we ons niet!
2012 was een druk en levendig jaar. Zoals u van ons gewend bent geven we een snelle terugblik met de belangrijkste hoogtepunten.

  • In april bestond het NOOM vijf jaar.
  • Samen met de LOM Samenwerkingsverbanden, FNV en anderen dienden NOOM en de lidorganisaties en klacht in bij de Commissie Gelijke behandeling van het College voor de Rechten van de Mens over een tweetal kortingen op het inkomen van ouderen met een Aanvullend Inkomen Ouderen. Wij zijn van mening dat deze indirect discriminerend zijn.
  • In het project 'Wonderen doen met weinig geld' in samenwerking met de FNV Vrouwenbond kwamen vrouwen van allerlei herkomst bij elkaar om tips uit te wisselen.
  • Samen met de andere ouderenbonden en het Ministerie van VWS maakten we een start met voorlichting over ouderenmishandeling. De komende twee jaar zullen opgeleide voorlichters in het land tientallen bijeenkomsten gaan verzorgen.
  • Het NOOM was luid en duidelijk aanwezig op de 50 Plus Beurs in september. Met een vijfdaags podiumprogramma toonden de organisaties van de oudere migranten hun veelzijdigheid en inzet in de samenleving.
  • Het project Bruggenbouwers nadert zijn voltooiing. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin de NOOM-bruggenbouwers zich presenteren. Niemand kan meer zeggen dat ze geen deskundige oudere migranten kunnen vinden!
  • Tweemaal organiseerden we een training 'Beweeg je Brein!' met Laura Kerszenblat. Daaraan namen in Utrecht 24 vrijwilligers deel, in Rotterdam maar liefst 34.
  • Lidorganisatie MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland) heeft de eerste benefietactie voor de ouderen met succes afgesloten. Daarmee is ervaring opgedaan die ook andere lidorganisaties goed kunnen gebruiken bij nieuwe vormen van werving van fondsen, leden en vrijwilligers.
  • We hebben ons op verschillende manieren beziggehouden met bewegen en valpreventie. De respons van de vrijwilligers uit het hele land is groot.
  • Ruim 80 ouderen uit de NOOMachterban reageerden op de oproep om hun ervaringen te delen in het kader van het project Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen, dat we uitvoeren in samenwerking met Unie KBO en PCOB.

We herhalen het nog maar eens: Met weinig geld ben je arm. Maar het is pas echt erg als je geen vrijwilligers meer hebt. 
Op dat gebied heeft het NOOM niets te klagen. Dank aan iedereen die zich sterk maakt voor de oudere migranten!

Het NOOMbestuur en de medewerkers wensen iedereen mooie feestdagen en een veelkleurig en veerkrachtig 2013!

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Oudere migranten binnen de EU

De stem van oudere migranten en etnische en religieuze minderheden wordt niet gehoord in Europa. Dat is de conclusie van ENAR (European Network Against Racism) en het Age Platform Europe in een gezamenlijke rapportage. Ze hebben te maken met specifieke uitdagingen in bijvoorbeeld de toegang tot zorg, de arbeidsmarkt en mogelijkheden om volledig te participeren in de samenleving. In het kader van het Europees Jaar van Actief ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties roepen ENAR en het Age Platform de EUlanden op om hier iets aan te doen door het nemen van maatregelen en initiatieven.

Ook het NOOM heeft een bijdrage geleverd aan de rapportage. Met grote dank aan Alvy Derks hebben we een uitgebreide vragenlijst ingevuld en ingestuurd. Onze stem is daar in ieder geval wél gehoord, zoals we kunnen lezen. Het is belangrijk om te zien hoe het gaat met de oudere migranten in andere delen van Europa. Meer gedegen onderzoek naar de positie en belemmeringen van de oudere migranten is ook in Nederland hard nodig ter ondersteuning van onze eigen waarnemingen en bevindingen.

Voor de volledige rapportage 'Joint AGE-ENAR position paper: The voices of older ethnic  and religious minorities and migrants', klik hier>>