Logo
NIEUWSBRIEF   
23 februari 2013   

Reactie op klacht kortingen AIO

Op 7 februari 2013 kwam het College voor de Rechten van de Mens (CRM) met zijn uitspraak naar aanleiding van de klacht over de kortingen die sinds 1 januari 2012 gelden voor ouderen met een AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). 

In 2012 heeft een grote coalitie van FNV, LOMorganisaties, organisaties van oudere migranten en ouderenorganisaties actie ondernomen naar aanleiding van een tweetal kortingen op het inkomen van ouderen met een AIO. Deze kortingen brachten veel onrust teweeg onder onze achterban.
De coalitie is van mening dat deze kortingen tot indirecte discriminatie leiden en daarom in strijd zijn met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Een klacht van deze strekking is neergelegd bij de Commissie Gelijke Behandeling, sinds 1 oktober CRM. Het CRM kan een oordeel geven over het discriminerende van wetten. Dat oordeel is niet bindend, maar wel zwaarwegend voor de rechter.

Wat houden de kortingen eigenlijk in?
De AIO is een uitkering voor ouderen die naast hun onvolledige AOW geen andere of heel weinig inkomsten hebben zodat ze een beroep moeten doen op aanvullende bijstand. Dat zijn voor 90% allochtone ouderen. De AIO is gebaseerd op de bijstand, de Wwb (Wet werk en bijstand) dus. Het gaat om twee wijzigingen in de Wwb: de KOB (Kopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) wordt als inkomen gezien voor de AIO. Daardoor ontvangt men wel de KOB maar ziet men er niets van terug, omdat het bedrag wordt afgetrokken van de AIO. Daarnaast wordt in de AIO de dubbele heffingskorting afgebouwd. Daardoor wordt de AIO in de loop van de jaren steeds lager.

Het oordeel
Tijdens de zitting van het CRM op 13 december 2012 ging veel tijd op aan de vraag of er wel sprake was van vergelijkbare gevallen (in het kader van de Awgb). Dit punt blijkt in de uitspraak doorslaggevend te zijn. Het College oordeelt dat er geen sprake is van gelijke gevallen, omdat ouderen met een AIO in juridische zin niet vergeleken kunnen worden met ouderen die geen AIO ontvangen. Daardoor komt de vraag naar een objectieve rechtvaardiging voor de kortingen voor ouderen, die aangewezen zijn op een aanvullende uitkering, niet meer aan de orde.

Het NOOM is teleurgesteld dat het College de Awbg op zo’n strakke en voorzichtige wijze interpreteert. In onze ogen wordt geen recht gedaan aan ons gevoel van rechtvaardigheid dat het hier gaat om een ongelijke behandeling van ouderen, of ze nu wel of geen AIO hebben.

Overigens loopt de procedure voor de rechtbank gewoon door. Binnenkort wordt een eerste uitspraak verwacht in een beroepszaak. De verwachting is dat de rechtbank dezelfde lijn zal volgen als het College. Dat houdt in dat er hoger beroep zal worden ingesteld.

Voor de samenvatting van de uitspraak, klik hier>>
Voor de volledige tekst van de uitspraak, klik hier>>

(Met dank aan Lize)

Nieuwe website Zorg voor je ouders online

Vanaf eind januari 2013 is de vernieuwde website Zorg voor je ouders te vinden op internet. Via de homepage kunt u kiezen voor vijf verschillende sites voor Turken, Marokkanen, Chinezen, Creolen of Hindoestanen.

De sites bevatten veel informatie over zorg in Nederland, zorgverleners, ziektes en medicijnen en 'zorgen voor jezelf'.
In dit stadium bevatten de sites nog alle vijf dezelfde informatie. Wel zijn de beelden verschillend en er staan eigen interviews per doelgroep.
De komende maanden worden de sites allemaal verder cultuurspecifiek ingevuld.

Het NOOM beschouwt dit als een mooie aanwinst in de wirwar van informatie over de zorg, speciaal samengesteld voor de achterban van de oudere migranten en hun familiezorgers.
Zorg voor je ouders is een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in samenwerking met o.a. het NOOM. Ook hier hebben weer bruggenbouwers van het NOOM bijgedragen aan de interviews.
Voor de website Zorg voor je ouders, klik hier>>

Ook leren Li(n)ken, Porren of Tweeten?

Dat kan door mee te doen aan het project Social Media Maatjes van de FNV Vrouwenbond. Het project is speciaal gericht op 55+ vrouwen. Vanwege onze hartelijke samenwerking mag het NOOM vrouwen uit de achterban uitnodigen om deel te nemen! Wij weten dat er bij ons belangstelling voor bestaat, zoals bleek op de kadertraining die Fos'ten in december 2011 hierover organiseerde. Dit kan een mooi vervolg zijn. 

Het project maakt 55+ vrouwen wegwijs op de Social Media. Jonge vrouwen helpen - een jaar lang - oudere vrouwen op weg op Social Media als Skype, LinkedIn, Twitter en/of Facebook.
Waarom op social media, wat kan ik er mee en op nog veel meer vragen zult u antwoord krijgen. Daarnaast is zeker dat de jonge vrouwen veel van de oudere vrouwen kunnen leren over de sociale aspecten van de Social Media en hun opgedane levenservaring. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie met elkaar. Ook bouwen jullie als Social Media maatjes een leuk contact op!

In dit maatjesproject bouwen koppels van drie vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond met behulp van social media en live-ontmoetingen een structureel contact op dat aansluit bij deze tijd. De basis daarvoor wordt gelegd tijdens drie inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waar kennis en ervaringen tussen de generaties en culturele invalshoeken worden gedeeld, waarbij het leren benutten van sociale media als middel wordt ingezet. Hierdoor ontstaan maatjesgroepen die elkaar steunen en ervaringen delen over hun werk en hun leven.

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden via post@fnvvrouwenbond.nl onder vermelding van aanmelden Social Media Maatje. U ontvangt dan een digitaal inschrijfformulier om daarmee uw aanmedling definitief te maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jennifer Meijer, projectcoördinator, T: 020-5816398 / 06-25252113

Voor de flyer, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FNV Vrouwenbond, klik hier>>

Filmfestival Forever Young en meer ...

Op 28 februari 2013 vindt in Amsterdam het Filmfestival Forever Young plaats in combinatie met de slotmanifestatie van Europese Jaar van Actief Oud Worden en de Solidariteit tussen de Generaties. Er is een debat met jong en oud. Op het filmfestival gaan twee films in première: 'A late quartet' en 'Nu of Nooit'. Ook de film Actief Oud Worden van Stichting Voorbeeld wordt vertoond. dat maakt het NOOM natuurlijk trots. Daarin staan meerdere 'boegbeelden' van het NOOM centraal.

De happening vindt plaats in het EYE Filmmuseum Amsterdam, van 10.30 - 17.00 uur. Het is een initiatief van Art-Age, ActiZ, EYE Film Museum en het informele Nederlandse netwerk voor Actief Ouder Worden EU 2012.

Meedoen? Stuur dan een mailtje naar info@art-age.nl. U ontvangt dan spoedig het definitieve programma, routebeschrijving en verdere gegevens voor deelname.

Voor de uitnodiging, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.