Logo
NIEUWSBRIEF   
12 juni 2013   

Nabetaling AOW-ers buiten Nederland

Enkele weken geleden maakte Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, bekend dat AOW-ers in het buitenland toch kunnen rekenen op de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB). Het gaat om een bedrag van bijna 30 euro per maand. AOW-ers in Nederland krijgen deze wel. Met terugwerkende kracht tot 1 juni 2011 krijgen de AOW-ers in het buitenland deze compensatie voor koopkrachtverlies alsnog uitbetaald. Dat is goed nieuws voor de oudere migranten die na een werkzaam leven in Nederland nu als AOW-er weer wonen in hun land van herkomst, zoals Spanje of Italië, Kaapverdië, Bosnië,Turkije of Marokko!

In 2011 heeft mInister Kamp, destijds verantwoordelijk voor Sociale Zaken, bij de invoering van de KOB geprobeerd de export van uitkeringen naar het buitenland te beperken. Na het verlies van verschillende rechtszaken heeft de huidige minister besloten de wet in te trekken. Hij gaat het geld alsnog aan de gedupeerde AOW-ers overmaken, aangevuld met de wettelijke rente. Zij ontvangen in oktober 2013 een brief over de nabetaling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale VerzekeringsBank, klik hier>>

Betrokken bij Buurtbeleid

De afgelopen jaren heeft het NOOM met PCOB, Unie KBO, LOC Zeggenschap in zorg en NVOG samengewerkt in het project Betrokken bij Buurtbeleid. Regelmatig hebben we u op de hoogte gebracht van de activiteiten. Inmiddels is het project afgesloten en is een einddocument uitgebracht in de vorm van een folder.

Betrokken bij Buurtbeleid is voor het NOOM enorm belangrijk geweest. Het project maakte het mogelijk dat we ons als landelijke organisatie hebben kunnen oriënteren op de kansen voor lokale belangenbehartiging, informatievoorziening en concrete projecten voor kwetsbare ouderen. Dat was vooral belangrijk met het oog op de veranderingen in de AWBZ en de Wmo en de groter wordende rol van gemeenten hierin.
De inzet van vitale ouderen is essentieel. In de afgelopen jaren hebben we op veel plaatsen ondersteuning kunnen bieden bij de opzet van initiatieven. Dat gebeurde door advisering over aanpak en mogelijkheden voor financiering, het mede-organiseren en begeleiden van bijeenkomsten, en het geven van trainingen aan vrijwilligers. We hebben tweemaal op landelijk niveau trainingen gegeven over effectief onderhandelen. Nieuwe concepten voor voorlichting en informatieoverdracht zijn ontwikkeld. Gezamenlijk is een film gemaakt: Ouderen voor ouderen', waarin vitale ouderen vertellen over hun motivatie en plezier bij hun vrijwillige inzet voor andere ouderen.

Voor de folder, klik hier>>
Meer informatie over Betrokken bij Buurtbeleid staat op de website van het NOOM,
Hier vindt u ook methodiekbeschrijvingen en andere doorverwijzingen. Klik hier>>

Met een groot hart en heel veel geduld

Stichting CABO voor oudere migranten is 10 jaar actief in Amsterdam. Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft CABO op 22 mei j.l. het boekje 'Met een groot hart en heel veel geduld' gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst waarin o.a. vrijwilligers verhalen vertelden die een inspirerend inkijkje geven in het leven van een actieve vrijwilliger.In de publicatie zijn 10 interviews met actieve vrijwilligers opgenomen, die zich inzetten voor oudere migranten in Amsterdam. Ook geeft dit boekje een korte schets van de activiteiten van stichting CABO in de afgelopen 10 jaar.

Antonio Cogoni vertelt over zijn vrijwilligerswerk voor de oudere Italianen in Amsterdam 

Bent u geïnteresseerd in de interviews uit deze publicatie?
'Met een groot hart en heel veel geduld'  is beschikbaar als pdf-bestand, Klik hier>>

U kunt het boekje ook in boekvorm verkrijgen door het af te halen bij CABO, Keizersgracht 334, Amsterdam. Wilt u het per post ontvangen? Neem dan contact met CABO, per mail info@caboamsterdam.nl  of per telefoon: 020-4897489

Forever young in Rotterdam

Op 4 juli 2013 vindt alweer de derde editie plaats van het Forever Young Filmfestival. Ditmaal in Cinerama in Rotterdam. Thema: Zorgrelaties tussen generaties en culturen.

ForeverYoung toont deze dag vier films die vanuit verschillende perspectief inzicht geven in de culturele diversiteit en de kijk op zorg. De films inspireren als het gaat om het verbinden van generaties en de kracht van ouderen. Aangevuld met een mini-symposium en workshops over interculturalisatie.
Een van de workshops zal worden ingevuld door het NOOM. Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM en voorzitter van Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen) vertoont de film 'Meer dan vergeten', en laat de aanwezigen delen in de zorgen en dilemma's in migrantenfamilies rond de zorg voor een dementerende vader of moeder.

Voor meer informatie over het festival, klik hier>>
Via deze link kunt u zich ook opgeven. De kosten zijn 5 euro voor een passepartout!

 

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.