Logo
NIEUWSBRIEF   
4 juli 2013   

Nieuwe woonvoorzieningen voor oudere migranten!

De afgelopen weken zijn in Dordrecht en Rotterdam twee nieuwe woonvoorzieningen voor oudere migranten officieel geopend. In beide gevallen is nauw samengewerkt met belanghebbende migrantenorganisaties.

De Turkse Ouderen Federatie en het Turks Platform zijn blij met de opening van een speciale woonvoorziening voor Turkse ouderen in de regio Dordrecht. Op maandag 17 juni 2013 vond de officiële opening plaats in woonzorgcentrum de Vijverhof van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht. De consul generaal van Turkije sprak zijn grote waardering uit voor het initiatief en toonde zich zeer betrokken bij de Turkse ouderen.

 

Dertien Turkse verenigingen zijn bij de totstandkoming van de woonvoorziening betrokken. Op dit moment wonen in de kleinschalige woonvoorziening vier Turkse ouderen, die te maken hebben met dementie. De woning is passend ingericht en er worden Turkse maaltijden bereid.

In Rotterdam was op 27 juni 2013 grote belangstelling voor de officiële opening van De Beukelaar van Laurens. De Beukelaar huisvest zes kleinschalige groepen voor dementerenden van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Afro-Caribische en Hindoestaanse herkomst. Ook deze woonvoorziening is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met migrantenorganisaties. Locatiemanager Harriët Spaanderman kon met trots het gevoel verwoorden van vele aanwezigen: het is 'ons project'.

Alle woongroepen stralen een een eigen sfeer uit, zodat de ouderen en familieleden zich thuis kunnen voelen. Het personeel weerspiegelt de diversiteit van de bewoners. In de maand voor de inhuizing van de ouderen volgden zij samen onder andere een uitgebreide training cultuursensitief werken om aansluiting te zoeken op de belevingswereld van de bewoners. Na een lange aanloopperiode en veel investeringen gaan ze het nu allemaal waarmaken in de dagelijkse praktijk. 

De inrichting van de Turkse huiskamer 

Bruggenbouwers van het NOOM stellen zich voor!

Hoe vaak horen we niet: 'We kunnen ze niet vinden...!'. Welzijns- en ouderenorganisaties willen activiteiten met of voor oudere migranten ontplooien. Zorginstellingen zoeken nieuwe klanten. Onderzoekers willen oudere migranten betrekken bij hun onderzoek. Cliëntenraden en seniorenraden willen ouderen van niet-Nederlandse herkomst mee laten praten. Maar heel vaak slagen ze er niet in de doelgroep te betrekken. Met trots presenteren wij een selectie van onze bruggenbouwers. Intermediairs met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden, die in staat zijn een brug te slaan naar hun achterban. Zodat er nieuwe samenwerking kan groeien.

Om tegemoet te komen aan de vele vragen die op ons afkomen heeft het NOOM gewerkt aan het project 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg!'. In alle gemeenschappen is gezocht naar veelzijdige, actieve migrantenouderen. Een goede bruggenbouwer is in staat zich thuis te voelen en in te leven in twee werelden. Hij of zij is in staat over de grenzen van de eigen groep heen te kijken, maar staat tegelijk stevig met de voeten in de eigen gemeenschap.

In een brochure presenteren wij een selectie van onze bruggenbouwers. We nodigen u uit om gebruik te maken van hun kracht en kwaliteiten!

De brochure kunt u aanvragen bij Freddy May:
E: may@netwerknoom.nl of M: 06 53 55 48 18. 
Tegen vergoeding van portokosten (ca. 3,50 euro) krijgt u het boekje toegestuurd.   

Oproep Avicennaprijs - 2013

Dit jaar zal Stichting Avicenna voor de achtste maal de Avicenna prijs uitreiken. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een zorgverlener of organisatie die in de afgelopen periode heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen. Eerder kregen bijvoorbeeld Stichting Al Amal in Utrecht (Kanaleneiland) en Zorghuis Sefkat in Boxtel de prijs voor hun inspanningen ten behoeve van respectievelijk gezondheidszorg en hulpverlening aan Marokkaanse vrouwen en de zorg voor dementerende Turkse en Marokkaanse ouderen.
Het bestuur van de Stichting Avicenna roept op om personen, organisaties of projecten die in aanmerking komen voor deze stimuleringsprijs voor te dragen.
De voordrachten moeten uiterlijk 15 september 2013 binnen zijn. De uitreiking vindt plaats op 14 november 2013.
Voor meer informatie over de criteria, klik hier>>

Taalles voor oudere migranten zinvol en haalbaar

Problemen met de Nederlandse taal belemmeren oudere migranten in hoge mate bij hun deelname aan de samenleving. Als je de taal niet goed beheerst is het moeilijk om goed uit te leggen aan de dokter welke klachten er zijn. Het is lastig om te vertellen wat voor jou belangrijk is in een gesprek met de medewerker van het Wmo-loket, de apothekersassistente of de thuiszorgmedewerkster.

Toch houden organisaties van oudere migranten zich maar beperkt bezig met het organiseren van taalles. Janine Dubbeldam heeft taallessen gegeven aan een groep van Marokkaanse mannen van 50 jaar en ouder. Haar ervaringen inspireerden haar tot nader onderzoek en het schrijven van een artikel, getiteld: 'Taalles aan oudere laaggeletterde migranten. Is het nodig en is het haalbaar?'. Het verscheen in het blad Les, in februari 2013. Zij concludeert dat taalkennis empowerment betekent en dat migranten ook op hoge leeftijd heel veel te winnen hebben bij het leren van de Nederlandse taal.
In haar artikel geeft Janine Dubbeldam aanbevelingen op sociaal, didactisch en methodisch terrein.
Voor het artikel, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.