Logo
NIEUWSBRIEF   
19 augustus 2013   

Het NOOM ook dit jaar op de 50 Plus Beurs!

Na het grote succes van vorig jaar gaat het NOOM dit jaar opnieuw deelnemen aan de 50 Plus Beurs. Deze vindt plaats van dinsdag 17 september tot en met zaterdag 21 september 2013.

Het NOOM beschikt over een grote eigen stand. Ook verzorgen wij de programmering van een eigen podium. Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van een afwisselend programma. Hieraan wordt medewerking verleend door alle lidorganisaties van het NOOM. Bovendien werken we samen met de Unie KBO, PCOB en andere organisaties.
De ochtenden zijn gericht op informatievoorziening. Zo zullen de ambassadeurs van 50+ Werkt aanwezig zijn. Zumba Gold zal weer demonstraties geven in het kader van Gezond Ouder Worden en Blijven. Ook is er aandacht voor de campagne Ouderen in veilige handen.
Tussen de middag zullen politieke partijen het podium vullen.


In de middagen zijn er allerlei culturele optredens. Op dinsdagmiddag 17 september zal de Chinees-Nederlandse schrijfster Lulu Wang vertellen hoe de rijke cultuurverschillen tussen Nederland en China haar inspireren bij het schrijven van haar boeken. Haar lezing wordt omlijst met Chinese optredens verzorgd door Chun Pah, onze Chinese lidorganisatie. We mogen ook de zangers en zangeressen van het 50+ Euro Songfestival weer verwelkomen. Op twee dagen laten zij u meegenieten van hun zangtalenten. De Surinaamse zanger Dana Fung Loy, voor veel beursbezoekers een oude bekende, brengt weer liedjes uit alle windstreken. Zaterdag 21 september, de slotdag van de beurs, pakken we weer uit met een zeer afwisselend programma met optredens uit diverse groeperingen van oudere migranten. Meer informatie volgt in de komende weken.

We verheugen ons er enorm op om de oudere migranten weer in al hun kracht en kleur zichtbaar te maken op de beurs!

Organisaties die interesse hebben om met een groep de beurs te bezoeken kunnen zich in verbinding stellen met Freddy May, coördinator van het NOOM, M: 06 53554818 of E: may@netwerknoom.nl.
Door een bezoek aan de beurs maakt u kennis met tal van interessante organisaties, producten en diensten die voor ouderen in Nederland beschikbaar zijn. 

 
Beelden  van de NOOMactiviteiten op de beurs in 2012

Bruggenbouwers ook zichtbaar in de Tweede Kamer

Op 19 juli 2013 toog een delegatie van de NOOM-bruggenbouwers naar de Tweede Kamer om de brochure 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg!' te overhandigen aan Tanja Jadnanansing (PvdA). Met zichtbaar plezier nam zij het document in ontvangst. Mw. Jadnanansing bevestigde het belang van actieve participatie van de oudere migranten. Zo kunnen zij als bruggenbouwers een belangrijke rol spelen naar de jongeren, de groep waarvoor zij zich vanuit haar portefeuille bijzonder inzet. De brochure, waarin meer dan 60 ouderen van diverse herkomst zich presenteren, is dan ook een heel goede 'vindplaats'.   
Inmiddels hebben alle 150 kamerleden een exemplaar van 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg!' ontvangen.

Een exemplaar van de publicatie kunt u opvragen bij Freddy May. Deze wordt u dan kosteloos toegezonden. Zijn contactgegevens vindt u in het artikel hierboven.

Foto: Sabine Bison

Jaarverslag NOOM over 2012

Het jaarverslag van het NOOM over 2012 is gereed. Voorzitter Christina Harrevelt in het voorwoord: 'In 2012 bereikte het NOOM de mooie leeftijd van vijf jaar! Sinds de oprichting hebben we als netwerkorganisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wie had kunnen denken dat we zoveel activiteiten zouden kunnen uitvoeren, op zoveel plaatsen de kans zouden krijgen om het perspectief van oudere migranten mee te laten wegen, dat onze samenwerking onszelf ook zoveel inspiratie en energie zou kunnen geven.'

Als u met ons terug wilt kijken, dan kunt u het jaarverslag 2012 downloaden. Klik hier>>

Smaken die u raken

Mensen die dementeren gaan steeds meer vergeten. Het is voor familieleden op den duur vaak moeilijk om contact te maken. Het is bekend dat geuren en smaken heel lang 'voertuigen' kunnen zijn om herinneringen op gang te brengen. Dat geldt zeker ook voor ouderen die elders zijn geboren. Voor hen zijn de smaken en geuren van vroeger wellicht nog veel belangrijker, omdat ze die hier in een Nederlandse omgeving niet vanzelfsprekend kunnen ervaren. 

In het kader van de Week van de Dementie (20-29 september 2013) stelt de Kring Ouderen Zorg AMC (Amsterdam Medisch Centrum) samen met de partners in het netwerk een dementiekookboek samen, onder de titel 'Smaken die u raken'.Het gaat om recepten die gewaardeerd worden door dementerenden. daar zit natuurlijk altijd een verhaal achter. En daar zijn de samenstellers ook nieuwsgierig naar.

Heeft u een recept waarmee u uw dementerende partner, vader of moeder, zuster of tante een groot plezier doet?
Dan kunt u ook anderen daarin mee laten delen.

Vul het formulier in dat in bijgaande informatie te vinden en stuur het vóór 23 augustus in naar Marlien Splinter, E: m.splinter@amc.nl.
Zo helpen we ook de 'smaken van ver' een plaats op het Nederlandse bord te geven!

Voor informatie en het receptenformulier, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.