Logo
NIEUWSBRIEF   
26 september 2013   

NOOM op kleur- en klankrijke 50 Plus Beurs

De 50 Plus Beurs, die plaatsvond van 17 tot en met 21 september in de Jaarbeurs in Utrecht, was dit jaar nóg kleurrijker dan eerdere jaren. Meer dan 2.500 oudere migranten kwamen genieten van alles wat de beurs te bieden heeft. Het was druk bij de NOOM-stand die fungeerde als trefpunt. Wat hebben we veel mensen de hand mogen schudden en mogen begroeten op ons terras van Multiculturele Ontmoeting!

Op ons podium wisselden culturele optredens en informatieve programmaonderdelen elkaar af. We zagen en hoorden onder andere de groep Flamboyan met Caribische dans; Clarence en Yvonne Breeveld met gospelliederen, traditionele Surinaamse liederen en bekende evergreens; Hindoestaanse dans en muziek; gitaarvirtuoos Robbie Alberga, de Molukse dans- en muziekgroep Masohi. Er waren talkshows over diverse onderwerpen waaronder mantelzorg met medewerking van twee jonge Molukse mantelzorgers en Grace Tanamal, 2e kamerlid voor de PvdA. Chun Pah verzorgde een Chinees dansoptreden in aansluiting op een lezing van de bekende schrijfster Lulu Wang. De 50+ Euro zangers en zangeressen waren weer van de partij. Iedere dag gaven we ruimte voor een politiek debat, georganiseerd door ProDemos. En uiteraard was onze vaste zanger / muzikant Dana Fung Loy dagelijks te beluisteren.

Een kleine impressie

 

 

Meldactie Zorg of ondersteuning thuis

Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de AWBZ. Zoals hulp bij wassen en aankleden, dagbesteding en het regelen van financiën. Dat gaat de komende jaren veranderen. Vanaf 2015 gaan gemeenten deze taak overnemen.
Als gemeenten begrijpen wat u nodig hebt, kunnen ze dat goed regelen. Daarom houden tien organisaties van ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en patiënten de landelijke meldactie ‘Zorg naar gemeenten’. 

Wat willen we weten?
Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning?

De meldactie Zorg naar gemeenten duurt tot vier oktober 2013.
Iedereen kan meedoen: patiënten, cliënten en mantelzorgers. Maar ook mensen die zelf zorg en ondersteuning regelen via een persoonsgebonden budget.

Melden doet u zo:
Vul de vragenlijst in via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgnaargemeenten-cgvg.
Het kost u slechts 10 tot 15 minuten.
Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Bel dan 030 2916 777 - maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur (normaal gesprekstarief).

De betrokken organisaties
De meldactie wordt georganiseerd door tien landelijke organisaties. Dat zijn: de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, ouderenkoepel CSO, Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,  Mezzo (mantelzorgers), patiëntenfederatie NPCF, de Oogvereniging (blinden en slechtzienden), Per Saldo (pgb-houders), Platform Verstandelijk Gehandicapten en Zorgbelang Nederland.

De uitkomsten van de meldactie worden gebruikt als feedback voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. De meldactie is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

Gezellig maakt gezond

Oud worden in een ander land dan waar je geboren bent gaat makkelijker als je geborgenheid kunt vinden in een woongemeenschap met andere migrantenouderen. Een woongroep stimuleert tot ontmoeting en versterkt de zelfredzaamheid. 
Om meer bekendheid te geven aan alle positieve effecten organiseren Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, R.C. Maagdenhuis, Coalitie Erbij en ActivAge een minisymposium over gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten.

Datum:   3 oktober 2013
Tijd:        13.30 - 17.30 uur
Locatie:  Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 205-207, Amsterdam

Toegang is gratis. Ook ontvangt u het boek 'Verhalen van veerkracht', van Kees Penninx en Yvonne Witter, dat deze middag wordt gepresenteerd.
Voor meer informatie, klik hier>>
Aanmelden kan via de website, klik hier>>.

Dit minisymposium wordt georganiseerd in het kader van de week tegen de eenzaamheid. Voor meer informatie over het volledige programma, klik hier>>

 

Foto: Robert de Hartogh

Meer wonderen doen met weinig geld

Vorig jaar kwamen tientallen oudere vrouwen van allerlei achtergronden samen in gespreksbijeenkomsten om met elkaar te spreken over hun ervaringen in het omgaan met een krappe beurs. Ze wisselden vele tips uit, die we samenbrachten in een tipwijzer. Wonderen doen met weinig geld is niet iets om je over te schamen, maar juist iets om trots op te zijn.

Dit jaar zetten we het project, dat het NOOM uitvoert met de FNV Vrouwenbond, voort. In november organiseren we drie ontmoetingsbijeenkomsten voor oudere vrouwen die in vrijwilligerswerk of betaald werk ervaring hebben met de armoedeproblematiek. We nodigen vrouwen (en mannen!) die actief zijn in clientenraden WWB en armoedebeleid, wmo-raden, in de schuldhulpverlening, als ouderenadviseur, vanuit kerk of moskee, in seniorenraden of politieke partijen van harte uit om met ons mee te denken over knelpunten en oplossingen voor de armoede onder oudere vrouwen. Met de uitkomsten van de bijeenkomsten maken we een speerpuntenkaart die gebruikt kan gaan worden in de lokale beleidsbeïnvloeding.

Veel gemeenten raken ervan doordrongen dat er iets gedaan moet worden aan de groeiende armoede. Maar hebben zij de financiële problemen van oudere (migranten)vrouwen wel voldoende in beeld?

De ontmoetingsbijeenkomsten 'Wonderen doen met weinig geld' vinden plaats:
in Rotterdam op maandag 11 november 2013
in Zwolle op dinsdag 19 november 2013
in Amsterdam op woensdag 27 november 2013.
De bijeenkomsten duren van 13.00 - 17.00 uur.

Heeft u kennis die ons verder kan helpen? Wilt u met ons meedenken?
Neemt u dan contact op met Yvonne Heygele, T: 06 133 54 327 of E: heygele@netwerknoom.nl.

'Meer wonderen doen met weinig geld' wordt mede mogelijk gemaakt door het SKAN Fonds.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.