Logo
NIEUWSBRIEF   
23 januari 2010   

Meer dan vergeten

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en de landelijke organisatie van katholieke ouderenbonden (Unie KBO) nodigen u van harte uit voor de presentatie van de film 'Meer dan vergeten, dementie en oudere migranten'. Deze film vertelt het verhaal van Turkse en Surinaamse families die geconfronteerd worden met een ouder(e) die dementeert. Wat zijn hun emoties en ervaringen, welke stappen hebben zij genomen, wat heeft hun geholpen?

‘Meer dan vergeten' is gemaakt in twee edities, één voor de Turkse en één voor de Surinaamse bevolkingsgroep. De film heeft tot doel het onderwerp van dementie bespreekbaar te maken en mantelzorgers te ondersteunen. Turkse en Surinaamse voorlichters/gespreksleiders worden getraind om met behulp van de film mantelzorgers en andere betrokkenen uit eigen kring te stimuleren ervaringen uit te wisselen en op zoek te gaan naar passende vormen van zorg.

De presentatie van de film vindt plaats op donderdag 11 maart in de ‘Verkadefabriek', Boschdijkstraat 45 te 's-Hertogenbosch van 10.00 tot 13.00.uur.
Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het aanmeldingsformulier, klik hier>> U kunt dit formulier printen, invullen en opsturen of de gevraagde gegevens emailen naar everkaart@uniekbo.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, beleidsmedewerker van het NOOM, heygele@netwerknoom.nl of 06 133 54 327.


Slapen kun je leren

Dit is de titel van een nieuwe brochure met tips voor een betere nachtrust, ook bij het ouder worden. De brochure is speciaal geschreven voor senioren die slecht slapen of die slaapmiddelen gebruiken. De brochure geeft uitleg over slaapproblemen en veel voorkomende misverstanden over slaap. Er is aandacht voor gezonde hulpmiddelen, zoals ontspanningsoefeningen en er worden tips gegeven waarmee ouderen zelf hun slaap kunnen verbeteren. Daarnaast worden de risico's van gebruik van slaapmiddelen belicht.
De brochure is onderdeel van het driejarig project ‘Gezond ouder worden en blijven' van de Unie KBO in samenwerking met PCOB, NOOM, NVOG en LOC. Aan de hand van de drie thema's Slaap, Zicht en Bewegen worden senioren geïnformeerd over het tijdig signaleren van gezondheidsrisico's en wordt gewerkt aan bewustwording ten aanzien van een gezonde leefstijl.
Medewerkers en vrijwilligers van zelforganisaties van en voor oudere migranten kunnen de brochures gebruiken voor het organiseren van een themabijeenkomst.
Voor de brochure, klik hier>>
Wilt u graag brochures bestellen, dan kunt u gebruikmaken van het bestelformulier, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. F. May, may@netwerknoom.nl, 06 53 55 48 18 of Ellen Willemsen, ewillemsen@uniekbo.nl, 073 612 34 75.

Zorg OM Elkaar

Op donderdagmiddag 18 februari 2010 organiseren Pharos en Vilans in het Wereldpand Amsterdam een bijeenkomst om de methodiek ‘Zorg OM Elkaar - Oudere vluchtelingen en Mantelzorgers' te presenteren. Daarnaast zullen sprekers, waaronder ook Freddy May, coördinator van het NOOM,  vanuit hun expertise het belang aangeven van deze nieuwe cursus. De methodiek is ontwikkeld naar aanleiding van signalen dat de zorg voor ouderen uit de kleine doelgroepen slecht toegankelijk is. De methodiek is beschreven in een werkboek met bijbehorende dvd.
Deze startbijeenkomst is bedoeld voor zelforganisaties van vluchtelingen, instanties en professionals die betrokken zijn bij het welzijn van oudere migranten.
Voor de uitnodiging, klik hier>>

Turken in Rotterdam

Robert de Hartogh, de 'huisfotograaf' van het NOOM, heeft sinds de jaren '70 het leven van de toenmalige gastarbeiders en hun gezinnen in beelden vastgelegd. Op vrijdag 5 februari 2010 om 17.00 uur vindt in Het Gemaal op Zuid, Pretorialaan 141 in Rotterdam-Zuid de opening plaats van de expositie 'Turken in Rotterdam, 1975-1985'. Deze vormt een onderdeel van de dubbeltentoonstelling over de komst van de Turkse migranten naar Nederland en over de relaties met het land van herkomst. De expositie zal te zien zijn van 6 februari tot en met 27 maart 2010.
Voor de uitnodiging, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.