Oproepen

Mijn kwaliteit van Leven - uw verhaal telt
Elders op de website kunt u lezen over het project 'Mijn kwaliteit van leven’ (MKVL). MKVL is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers met de (veranderingen in) de zorg. Het onderzoek beslaat meerdere jaren.
Heeft u de vragenlijst al ingevuld, hartelijk dank hiervoor. Want hiermee levert u een bijdrage aan het krijgen van meer inzicht in wat u belangrijk vindt in het leven en wat u belemmert om te leven op de manier zoals u dat graag zou willen.

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan doen we hierbij een dringend beroep op u om zich alsnog aan te melden. Door hier te klikken, ontvangt u de vragenlijst via email.
U kunt dan kiezen uit een verkorte of uit de volledige vragenlijst. Wij zijn al erg blij als u de korte vragenlijst zou willen invullen.
Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser:
https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Waardevol
Uit de praktijk blijkt dat het samen bespreken en invullen van de vragen waardevolle gesprekken oplevert. Mensen krijgen beter en meer inzicht in hun eigen situatie, hoe tevreden zij zijn met de hulp en ondersteuning die zij krijgen en wat zij nodig hebben om te leven zoals zij dat graag zouden willen.
Wie meedoet aan MKVL ontvangt een samenvatting (Mijn kwaliteitsmeter) die goed van pas komt in gesprekken met bijv. familie, gemeente of zorgverlener(s).

Uw medewerking gevraagd
Maar ook als u de vragenlijst al heeft ingevuld willen wij uw medewerking vragen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren.

Heeft u interesse om aan een interview mee te werken en/of anderen te helpen met het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met Lucía Lameiro García, coördinator van het NOOM: E: lameiro@netwerknoom.nl, M: 06-20966432
Uitnodiging voor nabestaanden: Deel uw ervaringen met zorg in de laatste levensfase

Het overlijden van een dierbare en de periode die daaraan vooraf gaat kan een intense ervaring zijn voor alle betrokkenen. Het is belangrijk dat de zorg dan goed geregeld is en dat zorgverleners hierin goed samenwerken. Maar hoe doen we dat?

Om te leren hoe het nu gaat en wat er beter kan, voert het Erasmus MC een groot onderzoek uit, genaamd ‘Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg’ (TSPZ). Wij nodigen nabestaanden uit om ervaringen met zorg in de laatste levensfase te delen.
Heeft u in de afgelopen 3 jaar een familielid, vriend, vriendin of kennis verloren en bent u nauw betrokken geweest bij de zorg voor die persoon? Dan kunt u ons helpen de zorg te verbeteren door een vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 15 minuten. Als u de vragenlijst liever op papier invult, neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een vragenlijst toe. Invullen kan tot 15 september 2017.
Mocht u iemand anders kennen die de vragenlijst mogelijk in wil vullen stuurt u dan de link door.

Voor de vragenlijst, klik hier>>
Voor de flyer met meer informatie over het onderzoek, klik hier>>

Voor vragen kunt u contact opnemen met Andrée van der Ark of Marijanne Engel (de onderzoekers):
Zij zijn te bereiken via M: 06 48520994 of M: TSPZ@erasmusmc.nl
Of bezoek de website: TSPZ.nlVragenlijst Financieel misbruik
De Hogeschool van Utrecht doet in opdracht van Stichting Samen Velig Ouder Worden (SVOW) onderzoek naar financieel misbruik. Het gaat daarin over de bekendheid met het fenomeen financieel misbruik, behoefte aan hulp en eventueel toezicht op waardevolle eigendommen.
Het onderzoek kan online worden ingevuld. Maar u kunt ook gebruikmaken van pen en papier. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.
De onderzoekers hebben 30.000 respondenten nodig. Dus we roepen u op om ook even tijd te maken om de vragenlijst in te vullen.

Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. U wordt niet gevraagd om uw naam of contactgegevens door te geven. De stichting Samen Veilig Ouder Worden gebruikt de antwoorden op deze vragen om meer te weten te komen over wat er nodig is om financieel misbruik bij ouderen en anderen die van zorg afhankelijk zijn te voorkomen en aan te pakken. Zo kan de Stichting passende hulpmiddelen ontwikkelen.

Voor de vragenlijst, klik hier>>
Voor de printbare versie, klik hier>>
U kunt deze na het printen en invullen voldoende frankeren en versturen naar:
Stichting SVOW
t.a.v. Onderzoek FM
Postbus 146
1120 AC Landsmeer


Teken het manifest Waardig ouder worden!
Omroep MAX, ChristenUnie en collega-ouderenorganisatie KBO-PCOB namen het initiatief om een manifest op te stellen onder de titel 'Waardig ouder worden'. Dat moet leiden tot een maatschappelijk en politiek Zilveren Pact.
Het NOOM steunt het manifest.

Het manifest heeft als doel dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Enkele belangrijke punten uit het manifest:

Inmiddels hebben al circa 20.000 mensen het manifest ondertekend. Ook u kunt meedoen!

Voor meer informatie over Waardig ouder worden, klik hier>>
Voor het manifest en ondertekening, klik hier>>


Jaarlijkse oproep Avicennaprijs
In het najaar van 2017 zal weer de Avicennaprijs worden uitgereikt, al voor de tiende keer! Gezien de doelstelling plaatsen wij graag weer de oproep van het bestuur van de Stichting Avicenna om projecten of activiteiten voor te dragen van organisaties die in aanmerking komen voor deze stimuleringsprijs.

Criteria om in aanmerking te komen zijn:

Organisaties of projecten kunnen tot uiterlijk 15 mei 2017 per e-mail (info@avicennaprijs.nl) worden voorgedragen bij de secretaris van de Stichting Avicenna, de heer Rob van Dijk, met een beknopte, heldere omschrijving van betreffende activiteit en methodiek (2 à 3 A4tjes).
Verdere informatie is te vinden op www.avicennaprijs.nl, klik hier>>


Ouderenorganisaties in actie voor koopkracht: Stop de stapeling!
Hartenkreet van senioren aan de politiek

Senioren springen niet snel op de barricade. Ook niet als ze keer op keer merken dat ze nog meer moeten inleveren. Tot vandaag. Duizenden senioren vragen via e-mail en briefkaarten aan politiek Den Haag: neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te beschermen!
Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM roepen hun leden, samen 600.000 sterk, op om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of mail te sturen.
Hierbij drukken de senioren de Kamerleden op het hart om de inkomens van 65-plussers te sparen en de koopkracht te herstellen. Het is de hoogste tijd, het water staat veel senioren al aan de lippen. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de seniorenorganisaties en uit de vele verhalen die er binnenkomen.

Kosten lopen op
Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Mede door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben ouderen al acht jaar op rij steeds minder te besteden. Velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen.
Ouderen willen ook op financieel gebied op dezelfde wijze behandeld worden als andere bevolkingsgroepen.

Dit vragen ze aan het kabinet, via mail, e-card en briefkaart:
•Herstel de koopkracht
•Geen verlaging van pensioenen
•Stop verhoging van zorgkosten
•Schrap de mantelzorgboete
•Verhoog de ouderenkorting
•Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan
•Herstel inkomensondersteuning AOW’ers

Kortom: stop de stapeling!

Kijk ook op http://www.stopdestapeling.nu/

Bovenstaande tekst is op 20 mei 2016 verspreid in een persbericht.
Namens de ouderenorganisaties is voor nadere informatie beschikbaar:
Jaap van der Spek, voorzitter NVOG; M: 06-22445140

Verstuur ook een E-card! Klik hier>>