Financieel misbruik

In de campagne Ouderen in veilige handen, waarin aandacht is besteed aan ouderenmishandeling in diverse verschijningsvormen, is naar voren gekomen dat financieel misbruik ook bij migrantenouderen voorkomt. Het NOOM is van mening dat op dit punt met behulp van adequate en passende voorlichting veel winst is te behalen. 

Dat is een van de redenen waarom het NOOM in 2015 is toegetreden tot de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Deze is ontstaan in het kader van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen. Hierin werken belangrijke partners samen, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de RABObank, de politie, het Openbaar Ministerie, de Veilig Thuisorganisaties, Mentorschap Nederland, vertegenwoordigers uit de wereld van bewindvoering en de seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en NOOM. Coördinatie is in handen van het Ministerie van VWS.

In 2017 heeft het NOOM via de Brede Alliantie financiering verkregen voor een aantal voorlichtingsactiviteiten. Op vrijdag 20 oktober 2017 start de voorlichting met een landelijke themadag voor bestuurders en vrijwilligers van organisaties van en voor oudere migranten. De dag is erop gericht het onderwerp in diverse facetten aan de orde te stellen en deelnemers bagage mee te geven om zelf voorlichting te geven in de eigen achterban en om in werkzaamheden zoals spreekuren en huisbezoeken, ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten signalen te kunnen herkennen van financieel misbruik.

Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van het programma.
Voor het conceptprogramma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Voorlichtingsmaterialen
Voor de themadag wordt speciaal voorlichtingsmateriaal samengesteld waar vrijwilligers gebruik van kunnen maken.

In pilots rond financieel misbruik in diverse gemeenten zijn in het kader van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen bruikbare materialen ontwikkeld. Waar nodig zullen hier aanpassingen gedaan worden om de effectiviteit naar migrantenouderen te vergroten.

KNB heeft in samenwerking met NOOM twee korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt over het voorkomen van financieel misbruik en het levenstestament en over het testament.
Deze filmpjes zijn beschikbaar in een Nederlandse versie en in versies met een Turkse en Arabische voice-over.