Sociaal Vitaal

Het NOOM gaat dezer dagen van start met het programma Sociaal Vitaal. Dit programma is ontwikkeld door de Stichting GALM. Samen met NOOM worden nu op vier plaatsen in Nederland activiteiten georganiseerd voor migrantenouderen. Waar nodig worden aanpassingen gedaan om het programma aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemende ouderen. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Fonds NutsOhra (Meer veerkracht, langer thuis).

Voor wie?
Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage
opleiding en/of een laag inkomen, in de leeftijd van 6o-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering.

In Sociaal Vitaal staan lichamelijke activiteit, sociale vaardigheden, mentale & sociale weerbaarheid en gezondheidsvoorlichting centraal.

Doel
Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het 'gezond ouder' worden van de deelnemers.
Om dit te realiseren ligt de nadruk op:
• het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen
• op het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen
• op het kunnen beschikken over sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Het stimuleringsprogramma Sociaal Vitaal is al vele tientallen malen uitgevoerd op vele plaatsen in Nederland en ook wetenschappelijk onderzocht. Het bestaat uit een gestandaardiseerd programma. Het is een aantoonbaar effectief programma voor het verbeteren en behouden van lichamelijke activiteit, fysiek fitheid, afname van eenzaamheid en toename van veerkracht.

Sociaal Vitaal voor oudere migranten
NOOM en Stichting GALM werken momenteel aan de voorbereiding van een aantal proefprojecten in Amsterdam Zuid Oost, Zwolle, Zoetermeer en Eindhoven. In deze proefprojecten zal werkendeweg uitgewerkt worden op welke wijze de elementen van het programma geschikt gemaakt kunnen worden voor oudere migranten.

Uitgangspunten
• Sociaal Vitaal is gericht op duurzame gedragsverandering.
• Het uit te voeren programma moet aansluiten bij de belevingswereld van oudere migranten, bij hun wensen en behoeften. Dat kan per groep in andere situatie anders zijn. Dat vraagt om een hoge mate van maatwerk, niet alleen om de activiteiten op te starten, maar juist ook om effect op langere termijn te waarborgen.
• Vastgesteld is dat oudere migranten op relatief jongere leeftijd gezondheidsklachten ontwikkelen dan Nederlandse ouderen en bovendien een slechtere gezondheidsbeleving hebben. Dat betekent dat de leeftijd voor deelnemers verlaagd zal worden.

Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit:

(1) Een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
(2) Een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het
krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag;
(3) Een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden;
(4) Voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema's waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

De verschillende programma onderdelen van Sociaal Vitaal zijn met elkaar geïntegreerd. De
docenten die de beweeglessen en trainingen geven zijn speciaal voor dit programma opgeleid.