Lokaal samenwerken formeel-informeel voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

13 april 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze workshop gaan we het hebben over Lokaal samenwerken tussen formele en informele organisaties. Steeds weer ervaren we dat samenwerking tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties een cruciaal element is om effectieve en duurzame resultaten voor kwetsbare ouderen te boeken. Tegelijk zien we dat het vaak nog niet meevalt om doe samenwerking goed voor elkaar te krijgen. Dat heeft te maken met verschillende culturen, belangen en mogelijkheden, en soms ook met een andere taal en een andere kijk op de werkelijkheid. In de workshop gaan we daarom concreet aan de slag met vragen als: hoe kun je verbinding maken met behoud van je eigen waarden, wat helpt om elkaar beter te leren verstaan, waar vinden we elkaar in gedeelde belangen en ambities?
Wil je samen met collega’s uit het hele land op zoek naar wat werkt om lokale samenwerking te versterken, meld je dan nu hier aan vóór 30 maart! Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link naar een Teams vergadering.

Tijdens de workshop introduceren we een werkwijze met een aantal stappen om tot vruchtbare samenwerking te komen, gebaseerd op theoretische achtergronden en praktijkervaring. We gaan aan de slag met de praktijk van de deelnemers om zo te ontdekken wat voor jou werkt. We delen goede voorbeelden en gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. De workshop wordt gegeven door Willem-Jan de Gast en Rianne Burgers. Er zijn geen kosten aan verbonden