Hoe maken we de digitale snelweg inclusiever (voor migranten-55-plussers)?

Het afgelopen jaar is nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de digitale (snel)weg. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat veel ouderen, migrantenouderen in het bijzonder, maar ook vrijwilligers en sleutelfiguren, onvoldoende in staat zijn om mee te doen in een samenleving die steeds meer digitale vaardigheden vraagt. Voor NOOM vormde dit de aanleiding om aan te sluiten bij het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam, een netwerk dat door Bibliotheek Rotterdam wordt getrokken.
NOOM neemt deel aan het netwerk, onder meer met het Project Cultuursensitieve Digicoaches. Cultuursensitieve digicoaches zijn jongeren met een migratieachtergrond die graag migrantenouderen willen helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Denk daarbij aan beeldbellen, via Whatsapp filmpjes en/of foto’s sturen, enz. Deze jongeren hebben hiervoor een training gekregen (of krijgen die nog binnenkort).
We zoeken nu naar migranten-55-plussers die willen leren hoe zij beter met hun smartphone met hun omgeving kunnen communiceren. Maar ook ouderen die al iets verder zijn mogen uiteraard meedoen. Bijvoorbeeld omdat ze een digitale afspraak willen maken met de gemeente of een instantie.

Oproep: Kent u een Rotterdamse migrantenoudere die digitaalvaardig(er) wil worden? Ook als u niet in Rotterdam woont en digitale steun kunt gebruiken, horen we dat graag van u. Neem ook contact met ons op als u zelf anderen zou willen helpen om digivaardiger te worden: [email protected] / 0620966432

 In eerste instantie is de hulp van de jongere gericht op het ondersteunen van de oudere bij digitale kwesties. Als er echter een klik is tussen de oudere en jongere en er ook behoefte is aan samen een wandeling maken of dat de jongere een keer een boodschap kan doen voor de oudere behoort dat ook tot de mogelijkheden. Hoe vaak de oudere door de jongere wordt geholpen en hoe intensief zal in de praktijk moeten blijken.
Het spreekt vanzelf dat de jongeren tijdens de training ook hebben geleerd hoe ze de ouderen op een veilige manier kunnen ondersteunen en dus alle corona veiligheidsmaatregelen in acht zullen nemen.
Bij dit project, dat we uitvoeren in het kader van ons programma Samen Ouder Worden zijn naast het NOOM, en het Netwerk Nieuwe Rotterdammers die de jongeren werft en ondersteunt, ook de Unie van Vrijwilligers, en de Bibliotheek Rotterdam betrokken.

Neem voor meer informatie, ideeën en/of aanmelden contact op met Lucía Lameiro:
[email protected] / 0620966432