Webinar Migrantenouderen en rouw in coronatijd

15 april 2021, 15.30 uur tot 17.00 uur; online.
Rouwen in deze huidige coronatijd vraagt om specifieke aandacht. Want rouwen wordt verstoord tijdens een crisis als deze, waarbij verdriet en verlies juist veel voorkomen. Verschillende gemeenschappen en ook migrantenouderen krijgen met rouw te maken. Zorgprofessionals kunnen vanuit cultuursensitieve zorg concrete handvatten bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt een rouwproces en welke invloed heeft een verstoord rouwproces? En welke invloed hebben de coronamaatregelen op het rouwproces binnen de verschillende gemeenschappen en op migrantenouderen? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. We laten experts over verschillende gemeenschappen aan het woord, zoals de Turkse en Syrische gemeenschap en de Indische en Molukse gemeenschap. Ook worden handvatten en praktische tips rondom rouw gegeven voor gebruik in de praktijk. Daarnaast krijgt u de kans om vragen te stellen aan de sprekers.

De sprekers

*Sylvia Huisman – Stichting Pelita
Sylvia Huisman is cultureel antropoloog, counselor en regiocoördinator bij Stichting Pelita. Ze zal spreken over de tradities van gezond rouwen binnen de Indische en de Molukse gemeenschap. Ze zal meer vertellen over het belang van rituelen bij rouw en de belemmeringen van COVID-19 bij deze rituelen.

*Kamile Adali – Alifa
Kamile Adali is ouderenadviseur bij Alifa. Ze zal spreken over de culturele aspecten van rouw binnen onder andere de Turkse en de Syrische gemeenschap. Ze zal ingaan op praktijkervaringen, waarbij ze zichtbaar maakt waar gezonde rouw kan knellen.

*Een onderzoeker/deskundige op het gebied van rouw

De webinars maken deel uit van het Leernetwerk Migrantenouderen. Het Leernetwerk Migrantenouderen moet ervoor zorgen dat professionals, die werkzaam zijn bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties in Overijssel, met elkaar in contact komen om van elkaar te leren en kennis te delen. Daarnaast kunnen professionals informatie vinden over het bieden van cultuursensitieve en verschillende vraagstukken waar ze in hun dagelijkse werk met migrantenouderen mee te maken krijgen.
Aanmelden voor deelname: klik hier