Maand van de Senioren en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Die wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder het NOOM. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

  • Op 8 april om 10.30 uur is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en sleutelfiguren van de ouderenorganisaties. Hiervoor is de brochure Senioren & Veiligheid ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
  • Op 15 april, 10.30 uur, is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
  • En tot slot is er op 22 april, 10.30 uur, een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven, zoals het gebruik van goede wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups.

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Hier vindt u ook de webinars van de vorige campagne ‘Senioren en Veiligheid’:

Ga voor meer informatie naar: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en/of naar de website van het NOOM: www.netwerknoom.nl