Peiling toegankelijkheid van woningen en woningaanpassingen

Is uw woning goed toegankelijk? Is er in uw gemeente voldoende (en betaalbaar) aanbod van passende en toegankelijke woningen? Welke ervaringen heeft u met het zoeken naar een passende woning en/of het doen van woningaanpassingen? En wat voor beleid is er volgens u nodig om te komen tot voldoende aanbod van toegankelijke woningen?
Vul vóór 3 mei de vragenlijst in van de Woonbond en Ieder(in) zodat dit onderzoek ook de wensen en behoeften van migrantenouderen weergeeft. Het invullen kost 10 à 15 minuten.
Naar de vragenlijst