Input gevraagd voor advies over Thuis in de wijk

De Raad van Ouderen, waarin Marilyn Haimé de stem van de migrantenouderen laat horen, geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van VWS, aan de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer. Klik hier voor meer info over de (adviezen van de) Raad van Ouderen.In het najaar brengt de Raad een advies met als onderwerp “THUIS IN DE WIJK”.  Nu er vrijwel geen verzorgingshuizen meer zijn, leven ouderen veel langer in hun eigen huis. Wat zorgt ervoor dat u zich thuis voelt in uw wijk, buurt of dorp? Wat ontbreekt er en wat kunnen ouderen zelf doen om dit voor zichzelf en elkaar te verbeteren? De professionele hulp wordt immers steeds schaarser met het groeien van het aantal ouderen de komende jaren.
Graag verzoeken wij u om zelf deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk in te vullen of in een groep te bespreken en de uitkomst voor 15 september terug te sturen naar [email protected]
Uiteraard krijgt u het definitieve advies in het najaar toegestuurd.

Alvast hartelijk dank,

Naar de vragenlijst