Corona maatregelen voor dorps-en buurthuizen per 13 november

Ook met de strengere maatregelen die vanaf 13 november gelden is het coronatoegangsbewijs NIET verplicht in buurthuizen/wijkcentra en kunnen (de meeste) activiteiten doorgang vinden.

Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

  • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
  • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
  • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
  • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie1);
  • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
  • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
  • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
  • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. Extra belangrijk is om de 1,5 m  afstand te bewaren en mondkapjes te gebruiken waar dat niet (goed) mogelijk is, naast de algemene voorzorgsmaatregelen. In veel gevallen zal dat betekenen dat de groepsgrootte aangepast moet worden.

Zie voor meer informatie de Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs