Handreiking dorps- en buurthuizen en Corona Toegangsbewijzen bijgewerkt

De “Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels” is herzien: de informatie is aangevuld en concreter gemaakt naar aanleiding van de persconferentie van 26 november waarin de avondlockdown werd aangekondigd.
In de handreiking wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe omgegaan moet worden met de sluitingstijden en activiteiten in dorps- en buurthuizen, en of het Corona Toegangsbewijs verplicht is bij activiteiten in dorps-en buurthuizen (Nee, tenzij er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht).
De handreiking is vervaardigd in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Download de Handreiking