Tegemoetkoming stijgende energiekosten

Advies aan iedereen die moeilijk rond kan komen: neem contact op met uw gemeente om te kijken of u in aanmerking komt voor de extra tegemoetkoming van €200 voor de stijgende energiekosten. NOOM onderschrijft van harte dit advies van het NIBUD.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden.

Samen met Nibud maakt het NOOM zich zorgen over de lage inkomensgroepen, nu blijkt dat veel huishoudens een flinke koopkrachtdaling kunnen verwachten dit jaar. Voor bijstandsgerechtigden en ouderen met alleen AOW en eventueel een klein aanvullend pensioen is de koopkrachtdaling enorm zwaar. Zij komen nu al niet rond!

Het is goed dat huishoudens met een laag inkomen van hun gemeente een extra tegemoetkoming van € 200 kunnen krijgen voor de stijgende energiekosten. Deze tegemoetkoming is onvoldoende om de gehele koopkrachtdaling mee op te vangen, maar desalniettemin hard nodig.
Het Nibud roept dan ook alle gemeenten op om vaart te maken met deze compensatie en het ook makkelijker te maken om die te krijgen, zonder dat men zich door een oerwoud van ingewikkelde regels moet hoeven worstelen.

Zie ook: NIBUD ziet koopkrachtdalingen