Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Met het toenemende aantal ouderen groeit ook de aandacht van gemeenten voor wonen en zorg. Inmiddels hebben steeds meer gemeenten een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Dat roept volgens een artikel op platform 31 een aantal vragen op:

  • Hebben migrantenouderen een andere zorgvraag?
  • Hoe kun je in het woon- en zorgaanbod ruimte bieden aan cultureel specifieke wensen en behoeften van migrantenouderen.
  • Wie is aan zet om te zorgen voor woon-, welzijn- en zorgaanbod dat aansluit op de wensen en behoeften van deze (diverse) groep ouderen met een migratieachtergrond? Zijn dat de ouderen zelf, hun familie en mantelzorgers, zorgaanbieders, gemeenten…?

Oproep: praktijkvoorbeelden kleurrijke vergrijzing
Platform31 en Pharos voeren samen een project uit, gericht op het verbeteren van de positie van ouderen met een migratieachtergrond en een behoefte aan woonzorg of ondersteuning. Heeft u een mooi praktijkvoorbeeld van de wijze waarop deze ouderen worden betrokken bij het ontwikkelen van beleid en/of woonzorgaanbod? We leren er graag van. Stuur een bericht aan [email protected].

Meer lezen?