Onderzoek tevredenheid producten en service van banken

De Nederlandse Bank (DNB) doet, als onderdeel van het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer, nader onderzoek naar doelgroepen die minder tevreden zijn over de producten- en service van de banken.
In dit onderzoek worden “diepte interviews” gedaan met personen uit verschillende doelgroepen die minder digitale- en of taalvaardigheden hebben, dan wel om andere redenen moeite hebben met digitaal betalen en/of de toenemende digitale serviceverlening van banken.
Op aandringen van NOOM wordt ook specifiek aandacht besteed aan (eerste generatie) migrantenouderen, in het bijzonder die afkomstig uit de Antillen, China/Hongkong, Irak, Italië, Marokko, Polen, Suriname, Syrië, Turkije en voormalig Nederlandse Indië.

Wilt u zelf meedoen of kent u iemand die aan dit onderzoek zouden willen deelnemen? Neem dan alstublieft contact op met: Ed Klute (adviseur NOOM) via 06 53 69 95 90  / [email protected]

De gesprekken kunnen bij mensen thuis worden afgenomen of in een betrouwbare plek in de buurt (bijvoorbeeld de bibliotheek).

Het is belangrijk dat via deze interviews mogelijke knelpunten en suggesties voor verbeteringen goed in beeld worden gebracht.

Alvast dank voor de medewerking!

Meer informatie vindt u in de introductiebrief van DNB.