AOW-gat van Surinaamse Nederlanders weer op de agenda van de Tweede Kamer

17 november, 14.15 tot 17.15 uur. Den Haag
Op 17 november overlegt de vaste Kamercommissie van SZW met minister Carola Schouten over een tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw.

Op 20 april van dit jaar vond een gesprek plaats tussen minister Carola Schouten en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Onderwerp van het gesprek was de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te realiseren voor Surinamers met een AOW-gat. Al gauw werd duidelijk dat de door de Commissie Sylvester voorgestelde speciale regeling het niet zal redden De minister ziet wel mogelijkheden, benadrukte ze, in de toekenning van een éénmalig belastingvrij collectief gebaar. ‘Ik ben eerlijk tegen u, reken er niet op dat ik het antwoord voor 1 juli 2022 heb. Ik kan wel voorspellen dat we er dit jaar uit moeten komen. Er zijn verschillende opties die ik aan het bestuderen ben. Ik besef dat dit al tientallen jaren speelt. Ik vraag u nog even geduld. Ik heb meer tijd nodig en waardeer uw medewerking.’
Op 4 juli schreef de minister aan de Tweede Kamer: Ik heb met zeven vertegenwoordigers van zes verschillende Surinaamse organisaties gesproken. Ook dr. J.J. Sylvester van de adviescommissie nam deel aan het gesprek. De situatie die speelt bij deze groep ouderen gaat mij zeer ter harte. Het was een open en waardevol gesprek. Ik heb veel geleerd van de persoonlijke verhalen die de deelnemers met mij deelden, over hun verhuizing naar Nederland en hoe zij de situatie waar zij nu in zitten beleven. Ik heb de deelnemers toegezegd dat ik hen in het najaar informeer over hoe ik verder wil gaan met dit dossier. Ik zal uw Kamer hierover dan ook op de hoogte stellen. Daarbij zal ik rekening houden met het advies van de Commissie Sylvester, de voorlichting van de Raad van State en de inzichten uit het gesprek met de Surinaamse gemeenschap.’

Het debat met de Kamercommissie SZW op donderdag 17 november is openbaar en wordt gehouden van 14.15 tot 17.15 uur.

Download hier het advies van de commissie Sylvester