Versoepeling Coronamaatregelen in Nederland

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te controleren, om risicogroepen zoals ouderen te beschermen en om te voorkomen dat verschillende onderdelen van het zorgsysteem overbelast raken. Nu het RIVM vaststelt dat de maatregelen effect lijken te hebben zal de vraag moeten worden beantwoord wanneer deze maatregelen kunnen worden afgebouwd en hoe (in welk tempo, en op welke manier) dit het best kan worden gedaan. Het Kabinet baseert zich uiteraard op modelstudies van experts, maar ook de mening van de samenleving wordt meegewogen. Voor dit laatste wordt er op dit moment een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) uitgevoerd, waarbij ongeveer 10.000 burgers worden geraadpleegd over hun voorkeuren wat betreft de versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten en onderzoekers van het RIVM.
https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/pwe-basics/case-studies/versoepeling-coronamaatregelen-nederland/

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek

Het is belangrijk dat ook de mening van (migranten)- ouderen in dit onderzoek wordt meegenomen. Daarom deze oproep van het NOOM om hieraan mee te doen