Ömer Hünkar Ilik

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Ömer Ilik en lees over zijn motivatie en ervaringen.

Ik ben Hünkar Ilık, mijn roepnaam is Ömer. Ik ben 59 jaar oud, en woon al 30 jaar in Den Haag.
Ik heb lang gewerkt in Hilversum voor de landelijke Televisie en in Amsterdam voor de grootstedelijke Migranten Televisie als tv-programmamaker, presentator, editor, cameraman, regisseur en samensteller.
De laatste 10 jaar werk ik als Activiteiten coördinator voor een Turkse Organisatie in Rotterdam.  Ik ben onder andere coördinator van Taal- en Gezondheid Projecten ‘Weet U wat U slikt? en ‘Mijn Diabetes Mijn Zorg’ voor laaggeletterde oudere migranten in heel Rotterdam. Vanaf 1 september 2021 ben ik de coördinator van het project ‘Mijn Diabetes in Beweging’ voor Turkse en Marokkaanse laaggeletterde ouderen in Rotterdam.

Ik ben geboren en getogen in Turkije. Op mijn 21ste ben ik in mijn eentje naar Nederland gekomen als jonge politieke vluchteling. Ik had mijn geboorteland en mijn familie achtergelaten. Toen bestonden er geen Opvangcentra voor Vluchtelingen. Ik ben opgevangen door de toenmalige gastarbeiders in Rotterdam. Gastarbeidersgezinnen werden mijn nieuwe familie in dit land. Ik was vanaf het eerste uur de getuige van de onvoorstelbare strijd van de gastarbeiders voor een tijdelijk bestaan in Nederland en voor betere toekomst in het land van herkomst. Dit heb ik verteld in 1994 met de tv-documentaire ‘‘Met je hoofd in de hemel en je voeten in de hel’ op Ned 2 en in 2014 met een andere tv- documentaire ‘Vrouwen van de eerste gastarbeiders’ op Ned 2.

Ik vond al jaren geleden dat de eerste generatie een dikke dankbetuiging verdient. Ik ben de bedenker van het standbeeld ‘het monument voor de gastarbeider’ dat in 2013 onthuld werd in Rotterdam Zuid. (Collega Zeki Baran was de uitvoerend projectcoördinator, en NOOM-bestuurslid Serdar Çicek was al vanaf het begin steunpilaar voor dit initiatief). En van het standbeeld ‘Reis naar Hoop’ dat dit voorjaar in Istanbul werd onthuld als teken van dank voor de eerste generatie Turkse mannen die als gastarbeiders naar verschillende Europese steden gingen om te werken.

Ouderen zijn een kwetsbare groep in de samenleving, maar migrantenouderen zijn twee keer kwetsbaarder. Want;

  1. Het overgrote deel van de migrantenouderen mist vaardigheden om eigen behoeften en wensen te manifesteren.
  2. Zij zijn niet in staat om gebruik te maken van de algemene voorzieningen voor ouderen.
  3. Bijna geen van de maatschappelijke organisaties was -en is nog steeds niet-  voorbereid om deze groep te begrijpen, te ontvangen, te ondersteunen en te begeleiden.

Als het om migrantenouderen gaat zijn de volgende thema’s volgens mij van belang: Armoede, huisvesting, zorg en gezondheid, heimwee, sociaal isolement en  vertegenwoordiging binnen de algemene belangenorganisaties voor ouderen.

Ik beschik over een  aantal vaardigheden die ik als netwerkversterker in kan zetten voor migrantenouderen: ik ben een goede filmmaker voor voorlichting. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren verdiept in gezonde lifestyle versus diabetes/obesitas. Dementie/alzheimer is mijn nieuwe interesseterrein. Vanwege taal- en gezondheidsprojecten heb ik een groot netwerk onder migrantenorganisaties in Rotterdam. Mijn netwerk in Den Haag moet ik nog herstellen.

Contact
E-mail: [email protected]