Actie tegen toenemende armoede en kostendelersnorm

Op 19 mei, de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer, organiseerde een alliantie van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder FNV,de Woonbond, KBO-PCOB, FNV-Senioren, Ieder(in), de Straatalliantie Amsterdam én NOOM., een manifestatie bij de tweede Kamer. Doel was te laten zien waar het beleid van de afgelopen jaren toe geleid heeft en, als er geen drastische veranderingen komen, waar het nog toe kan leiden: tot nog meer ongelijkheid en een nog grotere armoedeproblematiek in het rijke Nederland. Tijdens de manifestatie werd onder meer de petitie “Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet! aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer met het verzoek dit mee te nemen naar de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Ter illustratie van wat de kostendelersnorm teweeg brengt hield Malva Reyna, een van de ouderen van het NOOM, een aangrijpend verhaal waarin ze vertelde welke gevolgen de kostendelersnorm voor haar en haar gezin heeft. Malva’s verhaal staat symbool voor de dilemma’s waarmee steeds meer oudere migranten en hun kinderen te maken hebben. De enige uitweg die hen wordt geboden is om apart te blijven wonen of apart te gaan wonen. Dit terwijl er een gigantische woningtekort is en ook de wachtlijsten voor de zorg oplopen. Hun situatie gaat met dagelijkse stress gepaard en hun zorgen worden met de dag groter. Zij hebben helemaal niets aan tijdelijke ontheffingen van de gemeente. Of aan het stellen van een leeftijdsgrens voor jongeren aan de kostendelersnorm (bijv. tot 27 jaar). Malva’s zoon is 53! En zij is een AOW-gerechtigde met een onvolledige AOW.De stress en wanhoop maakt mensen zoals Malva en haar zoon ziek. Hun leven zou een stuk prettiger zijn als hun uitkeringen niet zouden worden gekort: zij zouden niet alleen samen kunnen blijven wonen om voor elkaar te blijven zorgen, ook zouden zij dan een normaler leven kunnen leiden, al zouden zij het nog steeds zuinig aan moeten doen. Maar ze zouden wel verlost zijn van de stress en wanhoop die ze nu ervaren en ook niet meer afhankelijk zijn van hun naasten om rond te kunnen komen en zich niet (verder) in de schulden te steken.

Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) motiveerde de noodzaak van deze manifestatie als volgt: “Nederland hoort bij de top van de rijkste landen ter wereld, maar een half miljoen mensen leeft in armoede. De inkomens zijn te laag, de woon- en zorgkosten te hoog. We constateren bovendien dat de Kostendelersnorm niet alleen nodeloos extra armoede, schulden en dakloosheid veroorzaakt, maar ook dat zorgen voor elkaar daardoor financieel bestraft wordt, met alle stress en isolement die erbij komt kijken. Ook nu er tijdens de Coronapandemie bedrijven financieel worden ondersteund, kunnen mensen met lage inkomens en/of een uitkering naar een extraatje fluiten.Wij hebben ons daarom verenigd om de overheid op te roepen een einde aan deze nodeloze armoede te maken, de Kostendelersnorm te schrappen en wonen betaalbaar te maken.”
Bekijk de reportage van het AD
(geluid aanzetten met knop linksonder in beeld)