Afscheid van twee NOOM-bestuurders

Tijdens de bestuursvergadering van 4 mei 2023 hebben Nino Zilli en Juan Seleky afscheid genomen als bestuurslid van het NOOM.
Nino Zilli zat twee jaar, op persoonlijke titel, in het bestuur en treedt
om persoonlijke redenen uit het NOOM-bestuur.
Juan Seleky, voorzitter van de Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO),
treedt na twee bestuurstermijnen uit het bestuur. Hij heeft acht jaar als
Noom-bestuurder gediend.
Namens het NOOM-bestuur sprak voorzitter Bouchaib Sadaane woorden van waardering en erkentelijkheid uit voor de verdiensten van en desamenwerking met beide bestuurders.
LSMO treedt per dezelfde datum uit het NOOM en zal geen nieuwe vertegenwoordiger voordragen.