Agenda

29 oktober 15:30- 16:30: webinar migrantenouderen en dementie
Op donderdag 29 oktober zal het tweede webinar van ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ plaatsvinden. Van 15.30 tot 16.30 uur zullen drie sprekers aan het woord komen over het onderwerp migrantenouderen en dementie. Uit onderzoek blijkt dat migrantenouderen minder goed toegang tot zorg in het algemeen hebben, ook tot dementiezorg. De toegankelijkheid van dementiezorg lijkt complex te zijn, vooral voor migranten. In dit webinar zal ingegaan worden op migrantenouderen en dementie. Wat is de stand van zaken op het gebied van migranten en dementiezorg? Waar lopen professionals en mantelzorgers tegenaan en wat hebben zij nodig om met problemen om te gaan op het gebied van dementie en migrantenouderen? En op welke manier kunnen mantelzorgers en professionals elkaar ondersteunen en kennis uitwisselen? Hierbij staat de vraag centraal wat de betrokken partijen nodig hebben om de toegang tot zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers te vergroten en bespreekbaar te maken.
Tijdens dit webinar zullen twee experts aan het woord komen en ingaan op deze vraagstukken. Daarnaast zal een mantelzorger ingaan op ervaringen uit de praktijk

Locatie: Online
Inschrijven via: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vgKHSTRweGkk7P


13 oktober 2020, 15.00 uur: Webinar ‘Bewoners in een achterstandssituatie betrekken bij gezondheid, zo pak je dat aan.’
Het is een van de meest cruciale onderdelen: het betrekken van mensen met gezondheidsachterstanden bij je project. Wat je organiseert moet aansluiten bij waar zij behoefte aan hebben. Een eerste indruk is vaak bepalend. Gezondheid of gezond gedrag problematiseren werkt niet. Leuke dingen organiseren wel; activiteiten waar mensen energie van krijgen en waarbij ze anderen kunnen ontmoeten. Leer er meer over in dit webinar.

Hoe pak je gezondheidsachterstanden succesvol aan? Leer het van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en projectleiders in onze webinarreeks. Gesprekken worden afgewisseld met vlogs en fragmenten uit documentaires. De webinars zijn kosteloos en toegankelijk voor alle belangstellenden.
Schrijf je in voor dit webinar


15 oktober 2020, 15.00 uur: Webinar ‘Wat is een goed samenwerkingsrecept voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden?’
Het vraagstuk sociaal-economische gezondheidsverschillen is ook een samenwerkingsvraagstuk. Veel mensen ervaren hun financiële of andere zorgen namelijk als veel urgenter dan hun leefstijl. Hun problemen lopen vaak niet in de pas met het organisatielandschap of vragen inzet vanuit vele domeinen. Hoe zorg je voor een effectieve samenwerking tussen professionals? Leer van de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij.
 Schrijf je in voor dit webinar

Hoe pak je gezondheidsachterstanden succesvol aan? Leer het van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en projectleiders in onze webinarreeks. Gesprekken worden afgewisseld met vlogs en fragmenten uit documentaires. De webinars zijn kosteloos en toegankelijk voor alle belangstellenden.


10 september: Webinar Beeldbellen voor migrantenouderen

Beeldbellen en zorg op afstand worden steeds belangrijker. Zeker in de huidige tijd, waarin we elkaar door de coronacrisis niet altijd kunnen bezoeken. Hoe kun je dan contact houden met familie, cliënten en anderen? En hoe kunnen we beeldbellen effectief inzetten voor migrantenouderen, voor wie contact op afstand zeker van belang is? Tijdens dit webinar komen vier experts aan het woord over effectief beeldbellen, het belang hiervan en ervaringen uit de praktijk: Jennifer van den Broeke – Stichting Pharos, Henk Herman Nap – Vilans, Annemarie Johannes – Virtask en Sevilay Luiken-Dalli – IMEAN.
De webinar beeldbellen voor migrantenouderen vindt plaats op donderdag 10 september van 15.30 tot 16.45 uur.
Het webinar is hier terug te kijken


9, 14 en 21 september: Workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet

Het programma Samen Ouder Worden en beroepsvereniging AGORA organiseren in september drie online workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet.

Aanmelden kan hier

– Op 9 september staat het thema Netwerk Versterken centraal: 

– Op 14 september hebben we het over Strategisch Positioneren

– En op 21 september wordt ingezoomd op Lobby & Belangenbehartiging: 

“Deze drie thema’s komen uit het onderzoek van Movisie naar de rol en positie van de coördinator als belangrijkste naar voren. Hierop willen coördinatoren vrijwillige inzet zich ontwikkelen. Tijdens de workshops gaan we met elkaar in gesprek over wat je tot nu toe geholpen heeft om succes te boeken: wat werkt voor jou? We gaan op zoek naar je behoeften en de volgende stap die je wilt zetten. En natuurlijk geven we goede voorbeelden, handige hulpmiddelen en nuttige achtergronden. De workshops kunnen de opmaat zijn voor een utgebreidere training”
De workshops worden gegeven door Willem-Jan de Gast (Samen Ouder Worden), Rianne Burgers (AGORA) en Michaëla Merkus (Movisie). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Elke workshop duurt van 14.00 tot 16.30. Aanmelden kan via de links hierboven. Deelname is gratis.


23 juni : Webinar “Een gesprek over zinvol ouder worden”
Dinsdag 23 juni om 12.30 uur vond het webinar “Een gesprek over zinvol ouder worden” plaats, georganiseerd door ‘Samen Ouder Worden’, het samenwerkingsverband van 12 vrijwilligersorganisaties, waaronder het NOOM. Dit webinar is hier nog terug te zien.


Voormalig huisarts en grondlegger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, Dr. Machteld Huber en Prof. Dr. Andries Baart, die zich intensief bezighoudt met de Presentie-filosofie, gingen tijdens het webinar met elkaar in gesprek over wat zinvol ouder worden in hun ogen betekent.
In het vervolg op dit inleidende gesprek bestond de mogelijkheid om in kleine groepen (van ca. 5/6 mensen) verder over dit ontwerp door te praten onder begeleiding van de programmamedewerkers van het programma Samen Ouder Worden.
Klik hier voor het webinar ‘Een gesprek over zinvol ouder worden’.


17 maart (Woerden) is tot nadere orde uitgesteld!
Inspiratie en terugkomdag Spreken over het levenseinde
Centraal op deze dag staat het delen van ervaringen van het begeleiden van een dialooggesprek en elkaar inspireren. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst in oktober 2019, zijn een aantal vrijwilligers bereid gevonden hun ervaring(en) te delen; waarbij de dialoog gekoppeld wordt aan een inhoudelijk thema. De Inspiratiedag staat onder leiding van Tilly de Kruyf en Wout Huizing (trainers van de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) en Els Hekstra (projectleider Coalitie Van Betekenis tot het Einde). Hülya Karahisarli, sleutelfiguur van het NOOM, verzorgt de workshop ‘Donorwet’.

21 maart 2020; Zwolle
15 april 2020; Rotterdam
18 april 2020; Eindhoven

Huiskamer dialoogbijeenkomsten laatste levensfase: in opdracht van het ministerie van VWS worden bijeenkomsten georganiseerd over de laatste levensfase, om de politiek input te geven voor politieke discussies over thema’s als euthanasie, voltooid leven en waardig ouder worden. De bijeenkomsten duren van 13.30 tot 16.15 uur)
Als NOOM vinden we het, gezien onze betrokkenheid de afgelopen jaren met de thema’s ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ en ‘Waardig Ouder Worden’ van belang dat ook de stem van migrantenouderen wordt gehoord. We roepen migranten(ouderen), – vrijwilligers en -sleutelfiguren op om zich aan te melden vóór een van deze bijeenkomsten.
Wilt u meepraten? U kunt zich hier aanmelden

23 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst NOOM
Burgerzaal van het Stadhuis van Arnhem (Koningstraat 38).

Programma:

  • 15.00 ontvangst
  • 15.30 uur toespraak Burgemeester Ahmed Marcouch, gevolgd door Martien Louwers, wethouder ouderen-, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  • 16.00 uur dhr. Bouchaib Saadane, voorzitter van NOOM, vertelt wat NOOM de afgelopen periode heeft bereikt en wat de uitdagingen zijn voor de komende tijd,
  • 16.15 uur De NOOM-coördinatoren Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Lucía Lameiro García lichten het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ toe om vervolgens met Tweede Kamerlid John Kerstens, wethouder Yasemin Çegerek uit Heerde en de aanwezigen in gesprek te gaan,
  • 17.00 uur:Chinees intermezzo,
  • Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur luiden we onder het genot van een hapje en een drankje samen het nieuwjaar in.

29 november 2019
NOOM neemt deel aan het Kennisatelier eenzaamheid bij migrantenouderen. Onderwerpen:  Wat weten we over de oorzaken van eenzaamheid bij migrantenouderen en vooral ook over de beschermende factoren? Welke noties over ouder worden en eenzaamheid hebben zij zelf? En wat werkt bij het ondersteunen van deze ouderen bij het vormgeven van een goede oude dag?

28 november 2019
Uitreiking van de CZ Zorgprijs; NOOM maakt deel uit van jury.

27 november 2019
NOOM neemt deel aan de Expertmeeting Cultuurspecifieke Zorg van KIS.

26 november 2019
NOOM neemt deel aan de  ontbijtsessie Geldzorgen & Eenzaamheid van de gemeente Utrecht.

20 november 2019
Discussie over hoe ook migrantenvrijwilligers betrokken kunnen worden in het programma Samen Ouder worden.

22 november 2019: training ‘Spreken over het levenseinde’
In het verleden hebben Pharos en NOOM de krachten gebundeld om migranten(ouderen) en hun naasten te stimuleren tijdig over leven en dood na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de komende periode trekken we graag weer samen op door middel van gespreks- en/of voorlichtingsbijeenkomsten nog meer migranten(ouderen) te kunnen bereiken. Op vrijdagmiddag 22 november (14.00 – 18.00 uur) organiseren we dan ook een gezamenlijke training voor onder meer voorlichters en dialoogbegeleiders. Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden vindt u hier>>

20 november 2019
NOOM-leden doen mee aan bijeenkomst Zinvol ouder in het kader van Een tegen Eenzaamheid in het Rijksmuseum in Amsterdam. Besproken wordt hoe zingeving en betekenis eruit zien in een samenleving waarin we steeds ouder worden. Georganiseerd door het Ministerie van VWS.

18 november 2019
NOOM neemt deel aan de landelijke bijeenkomst Ouderenmishandeling van VWS/Movisie. Gesproken wordt onder meer over de signalen voor ouderenmishandeling en over hoe vrijwilligers die kunnen herkennen. Ook financieel misbruik als vorm van ouderenmishandeling komt terug op deze dag.

13 november tot 18 december 2019
vrijwilligers/sleutelfiguren van NOOM volgen de 6-daagse cursus Onafhankelijke ouderenadviseur die de KBO-PCOB Rotterdam organiseert.

12 november 2019
NOOM neemt deel aan de Lerende Praktijk Migranten en Eenzaamheid van Coalitie Erbij in Rotterdam.