Agenda

23 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst NOOM
Burgerzaal van het Stadhuis van Arnhem (Koningstraat 38).

Programma:

  • 15.00 ontvangst
  • 15.30 uur toespraak Burgemeester Ahmed Marcouch, gevolgd door Martien Louwers, wethouder ouderen-, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  • 16.00 uur dhr. Bouchaib Saadane, voorzitter van NOOM, vertelt wat NOOM de afgelopen periode heeft bereikt en wat de uitdagingen zijn voor de komende tijd,
  • 16.15 uur De NOOM-coördinatoren Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Lucía Lameiro García lichten het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ toe om vervolgens met Tweede Kamerlid John Kerstens, wethouder Yasemin Çegerek uit Heerde en de aanwezigen in gesprek te gaan,
  • 17.00 uur:Chinees intermezzo,
  • Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur luiden we onder het genot van een hapje en een drankje samen het nieuwjaar in.

29 november 2019
NOOM neemt deel aan het Kennisatelier eenzaamheid bij migrantenouderen. Onderwerpen:  Wat weten we over de oorzaken van eenzaamheid bij migrantenouderen en vooral ook over de beschermende factoren? Welke noties over ouder worden en eenzaamheid hebben zij zelf? En wat werkt bij het ondersteunen van deze ouderen bij het vormgeven van een goede oude dag?

28 november 2019
Uitreiking van de CZ Zorgprijs; NOOM maakt deel uit van jury.

27 november 2019
NOOM neemt deel aan de Expertmeeting Cultuurspecifieke Zorg van KIS.

26 november 2019
NOOM neemt deel aan de  ontbijtsessie Geldzorgen & Eenzaamheid van de gemeente Utrecht.

20 november 2019
Discussie over hoe ook migrantenvrijwilligers betrokken kunnen worden in het programma Samen Ouder worden.

22 november 2019: training ‘Spreken over het levenseinde’
In het verleden hebben Pharos en NOOM de krachten gebundeld om migranten(ouderen) en hun naasten te stimuleren tijdig over leven en dood na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de komende periode trekken we graag weer samen op door middel van gespreks- en/of voorlichtingsbijeenkomsten nog meer migranten(ouderen) te kunnen bereiken. Op vrijdagmiddag 22 november (14.00 – 18.00 uur) organiseren we dan ook een gezamenlijke training voor onder meer voorlichters en dialoogbegeleiders. Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden vindt u hier>>

20 november 2019
NOOM-leden doen mee aan bijeenkomst Zinvol ouder in het kader van Een tegen Eenzaamheid in het Rijksmuseum in Amsterdam. Besproken wordt hoe zingeving en betekenis eruit zien in een samenleving waarin we steeds ouder worden. Georganiseerd door het Ministerie van VWS.

18 november 2019
NOOM neemt deel aan de landelijke bijeenkomst Ouderenmishandeling van VWS/Movisie. Gesproken wordt onder meer over de signalen voor ouderenmishandeling en over hoe vrijwilligers die kunnen herkennen. Ook financieel misbruik als vorm van ouderenmishandeling komt terug op deze dag.

13 november tot 18 december 2019
vrijwilligers/sleutelfiguren van NOOM volgen de 6-daagse cursus Onafhankelijke ouderenadviseur die de KBO-PCOB Rotterdam organiseert.

12 november 2019
NOOM neemt deel aan de Lerende Praktijk Migranten en Eenzaamheid van Coalitie Erbij in Rotterdam.