Agenda

NOOM-dag 2019


zaterdag 21 september, Jaarbeurs Utrecht

Als één van de eerste ondertekenaars van het Pact voor de Ouderenzorg, blijft NOOM zich inzetten voor het welzijn van ouderen met een migratieachtergrond. Of ze nu thuis wonen of in een verpleeghuis, aandacht voor hun wensen is altijd het uitgangspunt. Concreet draagt NOOM de komende jaren hieraan bij met:

Sociaal Vitaal in Kleur

&

Kleurrijk SAMEN Zorgen,
Leidraad voor Cultuurspecifieke Zorg

Op zaterdagochtend 21 september presenteren we graag beide projecten. In gesprek met samenwerkingspartners, bestuurders en politici delen we graag met u waar de projecten over gaan en hoe we er – in opdracht van het ministerie van VWS – uitvoering aan zullen geven.

Wij hopen u op 21 september te mogen begroeten.

Aanmelden en voorinschrijven graag vóór 6 september via: [email protected] 

Reserveert u ook alvast zaterdagmiddag 21 september in uw agenda voor ons kleurrijk cultureel programma in het Jaarbeurs Theater?