Agenda

2017-2018
Gespreksbijeenkomsten Zorg Verandert
NOOM organiseert in samenwerking met het Landelijk programmabureau Zorg Verandert bijeenkomsten. Deelnemers gaan met elkaar ervaringen uitwisselen. Ze spreken over hun wensen en behoeften voor de toekomst. Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn om deze dichterbij te brengen.

Wilt u een gespreksbijeenkomst boeken voor uw organisatie? Er is een beperkte tegemoetkoming mogelijk voor de kosten die u maakt voor zaalhuur, aankleding en catering. Het NOOM beschikt over opgeleide gespreksbegeleiders uit vele verschillende migrantengemeenschappen.

Voor meer informatie en aanmelding:
Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert voor NOOM, Email: [email protected], M: 06 13354327.