Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende

Demissionair minister Wiersma heeft met  zes  partijen  (VVD,  CDA,  D66,  ChristenUnie, GroenLinks,  PvdA)  overeenstemming bereikt over  indexatie  van de pensioenen voor  een  deel  van  de gepensioneerden.  Pensioenfondsen  die  de  afgelopen  twaalf  maanden  een  dekkingsgraad  hadden van  ten  minste  105%,  mogen  de pensioenen  vanaf  januari verhogen.
Het  klinkt  heel  mooi:  vanaf  januari  kunnen sommige  pensioenen omhoog.  Na  twaalf  jaar  stilstand komt  er  indexatie.  Maar volgens de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  is  het een fopspeen,  want  de  gepensioneerde verpleegkundige,  agent  en leraar  gaan er  geen  cent  op vooruit. De organisaties  vinden het  voorstel  volstrekt  onvoldoende. De  vier  grootste fondsen,  waarbij  zo’n  twee derde  van  de ruim  drie  miljoen  gepensioneerden  is aangesloten,  kunnen  in  dit  voorstel  namelijk  níet  indexeren.  De  beleidsdekkingsgraad  van  het ambtenarenfonds  ABP,  zorgfonds  PFZW  en  de  metaalfondsen  PME  en  PMT  ligt  onder  de  105%.  En het overgrote deel  van  de fondsen  dat naar  verwachting  volgend  jaar  wél  kan  indexeren,  kon  dat al zonder  deze  deal. Het betekent dat de koopkracht van  miljoenen  gepensioneerden  nog  verder  verslechtert,  zeker  nu de  prijzen  zo  hard  stijgen.  Dat  komt  nog  eens  bovenop  de  ongeveer  20%  die  hun  aanvullende pensioenen  de  afgelopen  tien  jaar  al  bij  de  inflatie  zijn  achtergebleven.  Gepensioneerden  bungelen  al jaren  onderaan  alle  koopkrachtlijstjes.
De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  roepen  de politiek  op nu  écht in  actie  te  komen.  Er  is  genoeg  geld  in  kas  om  alle pensioenen  eindelijk  te  verhogen.

Bron: persbericht ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM ; 12 november