Surinaamse ouderen leven op dankzij cultuurspecifieke zorg

In Nederland komt de grootste groep 55-plussers met een migratieachtergrond uit Suriname. Maar zij voelen zich niet altijd thuis in de Nederlandse ouderenzorg. De vraag naar cultuurspecifieke woongroepen en verpleegtehuizen groeit, want teruggaan naar Suriname is geen optie.
Mensen met een migratieachtergrond voelen zich echter niet altijd voldoende thuis in de Nederlandse gezondheidszorg, blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).
In een reportage op NieuwWij vertellen Surinaamse ouderen over hun wensen en ervaringen met betrekking tot cultuursensitief wonen en zorgen.

Onderzoek mantelzorg voor en door ouderen

Zorgt u langere tijd en met enige regelmaat voor een naaste en bent u zelf ouder dan 60 jaar? Dan helpt u ons (Raad van Ouderen, MantelzorgNL en NOOM) door een vragenlijst in te vullen over mantelzorg voor en door ouderen. De vragen gaan vooral over de mensen om u en uw hulpvrager heen. Beschikt u over een goed netwerk en wordt deze groep, naarmate je ouder wordt, groter of misschien juist kleiner? Kunt de zorg goed delen? De resultaten uit het onderzoek worden meegenomen in een advies van de Raad van Ouderen en zal worden gedeeld op hun website.
Invullen mag ook als u jonger bent dan 60 jaar. Graag zelfs.

Meedoen kan tot maandag 4 juli via deze link

Webinar: Discriminatie in de zorg

30 juni van 15:00 tot 16:15 uur.
Samen met kennispartner Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) organiseert Pharos een webinar over discriminatie in de zorg. In dit webinar komen op basis van onlangs gepubliceerde onderzoeken zowel ervaren discriminatie bij zorggebruikers (Pharos) als zorgmedewerkers (KIS) aan bod.
In dit webinar illustreren we de impact van ervaren discriminatie op zorggebruikers en zorgmedewerkers. Samen gaan we in op ongelijke mechanismen die de kansen op gelijke zorg en op een veilige werkplek in de weg staan. Maar we reflecteren ook op de rol van medische opleidingen en de organisatiecultuur van zorginstellingen. Ook delen we oplossingsrichtingen, werkzame elementen in de aanpak tegen discriminatie en richting om dit thema bespreekbaar te maken.
Het webinar is voor iedereen toegankelijk: (aankomende) professionals, medewerkers van kennisinstituten, bestuurders, wetenschappers, beleidsmedewerkers, studenten en andere geïnteresseerden.

Praktisch
Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelding voor het webinar is nodig; alleen zo ontvang je de link voor deelname. Ook dan sturen we het volledige programma mee. Dit webinar vindt online plaats op 30 juni van 15:00 tot 16:15 uur.

Toolkit voorlichting energietoeslag

In verband met de stijgende energiekosten heeft het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een toolkit voorlichting energietoeslag ontwikkeld. Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum hebben veel moeite om die kosten te betalen. Voor hen heeft de overheid de energietoeslag in het leven geroepen. De financiële tegemoetkoming van 800 euro is bedoeld als bijdrage aan de energiekosten. Nog niet alle huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich gemeld bij de gemeente. Daarom heeft de overheid middelen ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken om hun klanten, medewerkers of andere mensen in hun netwerk attent te maken op het bestaan van de energietoeslag. De Toolkit Energietoeslag bevat de volgende middelen:

  • De kernboodschap (wat is de energietoeslag en wie kan die krijgen?)
  • Een voorbeeldtekst voor een bericht aan uw medewerkers, klanten of anderen in uw netwerk
  • Een flyer die u kunt verspreiden onder uw medewerkers, klanten of anderen in uw netwerk
  • Een opzet voor social media-berichten (beeld en tekst) waarmee u de boodschap over de energietoeslag eenvoudig verspreidt via uw social media-kanalen
  • Een overzicht van de regelingen en verwijzingen naar tips bij geldzorgen door de stijgende energiekosten (Dit overzicht is niet bedoeld voor publicatie door derden, maar kan als ondersteuningsmiddel dienen voor organisaties waar mensen met geldzorgen door de stijgende energierekening aankloppen voor hulp).

De middelen kunnen ook gebruikt worden door gemeenten die (extra) voorlichting willen geven over de energietoeslag.  Het is mogelijk om tekst op maat toevoegen aan de afbeeldingen voor social media en de flyer om inwoners te verwijzen naar website of het telefoonnummer van de gemeente. Zodat gemeenten hun inwoners middels de lokale voorlichting gelijk naar de plek kunnen verwijzen waar de toeslag aangevraagd moet worden.

  • Een afbeelding voor social media (tekst op maat toe te voegen)
  • Een flyer (tekst op maat toe te voegen)

Download hier materialen uit de toolkit (scroll naar beneden)

Informatie in meerdere talen over energietoeslag Drechtsteden

Vanaf dinsdag 19 april is het voor inwoners van de Drechtsteden, die hiervoor in aanmerking komen, mogelijk om een energietoeslag aan te vragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Omdat (migranten)ouderen daar onvoldoende van op de hoogte bleken te zijn heeft de Sociale dienst de informatie m.b.t. de eenmalige energietoeslag laten vertalen in 6 talen: Arabisch, Engels, Farsi, Pools, Spaans en Tigrinya.
Voor de vertalingen, zie: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/home
Alle informatie over de energietoeslag in de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam) is te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/aanvragen-eenmalige-energietoeslag

NOOM 15 jaar: boeiend programma, goede sfeer

Presentator Noraly Beyer, Coördinator Jeanny Manusiwa, directeur Beeld en Geluid Eppo van Nispen tot Sevenaer, staatssecretaris Maarten van Ooijen, NOOM bestuurder Juan Seleky en coördinator Lucia Lameiro

18 juni vierde het NOOM haar 15jarig jubileum in het gebouw van Beeld en geluid. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met onder meer een presentatie door Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld & Geluid) over veranderingen in het taalgebruik in de media met betrekking tot inclusiviteit, een gesprek met Maarten van Ooijen, staatssecretaris van VWS over de noodzaak voor meer specifieke aandacht voor migrantenouderen, en discussies met  makers van TV- en radioprogramma’s over de vraag welke keuzes zij maakten bij het vervaardigen van programma’s voor migrantengroepen. Dat gebeurde aan de hand van compilaties van videofragmenten over arbeidsmigranten en over migranten uit de voormalige Nederlandse koloniën en China. In de middag kon men deelnemen aan discussies over of en hoe mediamateriaal ingezet kan worden t.b.v. scholing aan professionals en vrijwilligers die werken met migrantenouderen met dementie, over intergenerationele projecten en over aandacht voor, en herkenbaarheid bij, migrantenouderen in de Tv-programmering van de Publieke Omroep en bij Beeld & Geluid.
Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst volgt binnenkort.

Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen

Het is vaak te moeilijk voor ouderen om bij de overheid financiële hulp aan te vragen, concludeert de Nationale ombudsman. Veel ouderen maken daardoor geen gebruik van zogeheten inkomensvoorzieningen, waar ze wel recht op hebben. Het gaat bijvoorbeeld om zorg- en huurtoeslag of een aanvulling op het inkomen als iemand geen volledige AOW krijgt. Sommige ouderen komen daardoor onnodig onder het sociale bestaansminimum terecht, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. “Als we weten om wie het gaat en waarop ze recht hebben, waarom gaan we ze dan niet wat beter helpen?” Van Zutphen sprak voor zijn onderzoek met tientallen ouderen en tussenpersonen, waaronder het NOOM.
Er spelen volgens de ombudsman meerdere problemen. Het kan zijn dat ouderen niet op de hoogte zijn van bestaande financiële regelingen. Maar als dat wel het geval is, werpt het aanvragen vaak een drempel op. De regels zijn te ingewikkeld, en zonder hulp komen ouderen er dan niet uit.

Ouderen actief benaderen
Ook speelt een gebrek aan vertrouwen in de overheid mee, dat extra is aangewakkerd door onder meer de toeslagenaffaire. “Ze ervaren de overheid als bureaucratisch, begrijpen in veel gevallen de regels niet of ze vergeten dat ze wijzigingen op tijd moeten doorgeven. Ze zijn bang dat ze te maken krijgen met een terugvordering”, staat in het rapport.
De ombudsman zegt dat de overheid ouderen veel actiever moet benaderen en niet moet afwachten totdat ouderen zelf aankloppen. Van belang is om persoonlijk contact met hen te leggen, via telefoon en huisbezoeken. Ook moet beter in kaart worden gebracht welke ouderen financieel kwetsbaar zijn. Als er aan een inkomensvoorziening verder geen verplichtingen verbonden zijn, moet die automatisch worden toegekend. In andere gevallen zou de overheid moeten helpen bij de aanvraag.

Lees het artikel op de site van de NOS

Voor het onderzoek zijn ook migrantenouderen, sleutelfiguren en medewerkers van het NOOM geïnterviewd, omdat  oudere migranten oververtegenwoordigd zijn in de groep die in armoede leeft. Het NOOM heeft er ook op gewezen dat veel regels met betrekking tot het aanvragen van financiële hulp niet aansluiten bij de situatie van betrokkenen.

Lunchvoorstelling met oudere verhalenvertellers

zondag 26 juni 2022 12:00 t/m 14:00 Theater Zuidplein, Rotterdam
Voor Een Verhaal dat Smaakt halen verhalenvertellers (60+) uit Rotterdam Zuid, herinneringen op uit het nabije en verre verleden. In een smakelijke lunchvoorstelling delen ze dierbare momenten, sappige anekdotes en bijzondere herinneringen. Verhalen over opgroeien en wonen in de wijk en alles wat daarbij komt kijken. Luister mee, geniet van een kopje koffie en proef van het driegangenmenu!
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten maakt theater voor en met Rotterdamse ouderen boven de 60 jaar. Samen creëren ze theatrale en muzikale voorstellingen en projecten om zo de vitaliteit en levenslust van de deelnemende senioren zichtbaar te maken.

Adres:Theater Zuidplein; Gooilandsingel 95. 3083dp Charlois

Kaartverkoop:
https://www.theaterzuidplein.nl/pQlZt2/plan-je-bezoek/kaartverkoop

Deze voorstelling is ook op 28 juni, 5 juli en 9 juli.(12:00-14:00)

Oudere migranten hebben baat bij cultuurspecifieke zorg

Zorgvoorzieningen die zich specifiek richten op oudere migranten kunnen helpen om de gezondheidskloof te dichten. Dat soort voorzieningen zijn echter ‘uit de mode’ geraakt sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor ouderenzorg. Dat laat onderzoeker Hanna Carlsson zien in haar onlangs verschenen proefschrift, waarvoor ze veldwerk deed in Nijmegen en Den Haag. In haar proefschrift onderzoekt Carlsson de effecten van twee recente trends in het Nederlandse zorgbeleid: lokalisering en postmulticulturalisme. Die eerste ontwikkeling, die rond 2010 begon, hield in dat de zorg steeds meer op wijkniveau werd georganiseerd. Daarnaast veranderde vanaf de eeuwwisseling het denken over de multiculturele samenleving. Speciale voorzieningen voor migrantengroepen belemmerden de integratie, was de gedachte. ‘Nu hebben gemeenten het liever over inclusiviteit’, aldus Carlsson. Zij raadt gemeenten aan om in kaart te brengen welke groepen wel en niet goed worden bereikt. Dat hangt niet alleen samen met etniciteit, taal of cultuur, maar ook met de lokale gemeenschap: ‘Voor mensen van Chinese afkomst in Nijmegen kan het moeilijk zijn om zorgvoorzieningen te vinden. Maar in Den Haag gaat het zo. Er zijn daar zoveel mensen met die achtergrond: zelfs als je geen Nederlands spreekt, zijn er genoeg mensen die je kunnen helpen.’
Ook pleit Carlsson voor een meer toekomstgerichte blik op het zorgsysteem. De gezondheidsverschillen worden nu vaak als een korte termijnprobleem gezien, dat vooral te maken heeft met de achterstanden van de huidige generatie oudere arbeidsmigranten. Maar de bevolking wordt alleen maar diverser: in 2050 bestaat 24 procent van de 65-plussers uit mensen met een migratieachtergrond, tegenover 14 procent nu. In de grote steden gaat het zelfs om 1 op de 3 in 2030. En het is wishful thinking om te denken dat de toekomstige migranten minder behoefte zullen hebben aan cultuurspecifieke zorg, zegt Carlsson. ‘We moeten accepteren dat we migrantengroepen blijven hebben die een grote afstand hebben tot de zorg. Ook zou het beleid ten aanzien van oudere migranten een positievere toon aan kunnen slaan, vindt Carlsson. ‘Dat betekent dat we erkennen dat migratie-gerelateerde diversiteit niet alleen een probleem is. Het is ook een bron van betekenis in het leven van veel ouderen. Ook voor ouderen die “goed geïntegreerd zijn” en bijvoorbeeld de Nederlandse taal goed spreken.’
Lees het volledige artikel op de site van Binnenlands bestuur

Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij in Breda

30 juni en 1 juli; Breda
Vrijdag 1 juli vieren we in Nederland Keti Koti: de verbroken ketenen. In Breda herdenken en vieren we voor de vierde keer de afschaffing van de slavernij. Het thema van dit jaar is “Eendrachtig werken aan een begripvolle samenleving”.
Donderdagavond 30 juni vindt de Herdenking plaats van 19.00 tot 21.00. Er zullen meerdere inspirerende sprekers hun verhaal doen in de Sint-Antoniuskathedraal in de Sint Janstraat in Breda.
De viering van vrijdag 1 juli, van 19.00 tot 21.00 uur, vindt plaats bij de Vredesduif op het Groenendijkplein in Breda-Noord in een afwisselend programma met sprekers,  muziek- en dansgroepen en storytellers.
Zie het programma hieronder, of download de flyer.
De entree is voor beide avonden gratis en bij de viering zijn versnaperingen te verkrijgen tegen een kleine vergoeding. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat HASB: Eric Heinze, 0641363003 of [email protected]