Boostervaccinatie voor ouderen uit 1941 of eerder

LET OP: vanaf 18 november kan iedereen uit 1941 of eerder een uitnodiging verwachten voor de derde coronaprik (booster).
Om voor deze boosterprik in aanmerking te komen moeten er minimaal 6 maanden tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik zitten.
Een afspraak maken kan vanaf vrijdag 19 november via 0800-7070 of https://t.co/GrLLlCkncG.
NOOM roept iedereen op om ouderen waar nodig te helpen met het maken van de afspraak en of het vervoer naar de priklocatie.

Corona maatregelen voor dorps-en buurthuizen per 13 november

Ook met de strengere maatregelen die vanaf 13 november gelden is het coronatoegangsbewijs NIET verplicht in buurthuizen/wijkcentra en kunnen (de meeste) activiteiten doorgang vinden.

Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

 • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
 • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
 • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
 • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie1);
 • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
 • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
 • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
 • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. Extra belangrijk is om de 1,5 m  afstand te bewaren en mondkapjes te gebruiken waar dat niet (goed) mogelijk is, naast de algemene voorzorgsmaatregelen. In veel gevallen zal dat betekenen dat de groepsgrootte aangepast moet worden.

Zie voor meer informatie de Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs

‘Sleutelpersonen werken’

Bekijk de film ‘Sleutelpersonen werken’

Omdat we voor 100% achter de boodschap van de film “Sleutelpersonen werken” staan hebben we ook als Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) de totstandkoming ervan gesteund: onze sleutelpersonen zijn onmisbaar en verdienen meer (financiële) waardering en ondersteuning.
Sleutelpersonen zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, (gezondheids)instellingen, overheden enz. aan de ene kant en zogenaamd ‘moeilijk te bereiken’ gemeenschappen aan de andere.
Uit het vierjarig actie-onderzoek van De Stadscoalitie blijkt dat veel sleutelpersonen ongewild gevangen raken in vrijwilligheid. Dit inzicht leidde tot een opiniestuk in de Volkskrant en tot de coalitie die het filmmanifest maakte: De StadscoalitiePharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Wikistad, Stadsdeel West Gemeente Amsterdam. 31 organisaties uit het hele land waaronder Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) ondertekenden het manifest.
De inzet van sleutelpersonen is bewezen effectief en efficiënt. Zij werken preventief, domein overstijgend en dragen integraal bij aan gezondheid, zorg, huisvesting, welzijn, sociale cohesie en veiligheid in wijken, dorpen en steden. Wat gebeurt er als we mensen toegang geven om betaald onderdeel uit te maken van het systeem en hiermee hun zeggenschap te verankeren?
Het project BuurtBaan in Amsterdam West geeft richting. Sleutelpersonen in de wijk werken in een betaalde functie met begeleiding, doorstroming en perspectief op een vaste baan. De Gemeente Amsterdam rolt het succesvolle project BuurtBaan nu stadsbreed met beleid uit.
Vanuit Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) roepen wij alle gemeenten in Nederland alsook alle partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de benodigde middelen beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

Zie ook het artikel ‘Investeer in sleutelpersonen’ op de website van KIS

Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende

Demissionair minister Wiersma heeft met  zes  partijen  (VVD,  CDA,  D66,  ChristenUnie, GroenLinks,  PvdA)  overeenstemming bereikt over  indexatie  van de pensioenen voor  een  deel  van  de gepensioneerden.  Pensioenfondsen  die  de  afgelopen  twaalf  maanden  een  dekkingsgraad  hadden van  ten  minste  105%,  mogen  de pensioenen  vanaf  januari verhogen.
Het  klinkt  heel  mooi:  vanaf  januari  kunnen sommige  pensioenen omhoog.  Na  twaalf  jaar  stilstand komt  er  indexatie.  Maar volgens de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  is  het een fopspeen,  want  de  gepensioneerde verpleegkundige,  agent  en leraar  gaan er  geen  cent  op vooruit. De organisaties  vinden het  voorstel  volstrekt  onvoldoende. De  vier  grootste fondsen,  waarbij  zo’n  twee derde  van  de ruim  drie  miljoen  gepensioneerden  is aangesloten,  kunnen  in  dit  voorstel  namelijk  níet  indexeren.  De  beleidsdekkingsgraad  van  het ambtenarenfonds  ABP,  zorgfonds  PFZW  en  de  metaalfondsen  PME  en  PMT  ligt  onder  de  105%.  En het overgrote deel  van  de fondsen  dat naar  verwachting  volgend  jaar  wél  kan  indexeren,  kon  dat al zonder  deze  deal. Het betekent dat de koopkracht van  miljoenen  gepensioneerden  nog  verder  verslechtert,  zeker  nu de  prijzen  zo  hard  stijgen.  Dat  komt  nog  eens  bovenop  de  ongeveer  20%  die  hun  aanvullende pensioenen  de  afgelopen  tien  jaar  al  bij  de  inflatie  zijn  achtergebleven.  Gepensioneerden  bungelen  al jaren  onderaan  alle  koopkrachtlijstjes.
De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  roepen  de politiek  op nu  écht in  actie  te  komen.  Er  is  genoeg  geld  in  kas  om  alle pensioenen  eindelijk  te  verhogen.

Bron: persbericht ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM ; 12 november

Nog tot einde dit jaar zelf huurverlaging aanvragen mogelijk

Het is voor huurders nog maar een paar weken mogelijk om een eenmalige huurverlaging aan te vragen. Huurders die vanaf 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Dit kan tot en met 30 december 2021. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Wie krijgt de huurverlaging?
Huurders met een sociaal huurcontract en een inkomen onder de passend-toewijzengrens, kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging. Dit hangt af van het aantal personen en het (verzamel)inkomen van het huishouden en de netto huurprijs die zij betalen.

Welke voorwaarden gelden er?
Op de pagina ‘Val ik onder de speciale regeling voor huurverlaging in 2021?’ staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurverlaging:

KBO-PCOB start petitie omdat boostervaccin voor 60-plussers er sneller moet komen

De noodzaak om het boostervaccin beschikbaar te stellen, wordt met de dag groter. Daarom start seniorenorganisatie KBO-PCOB een petitie waarin het kabinet en de Tweede Kamer wordt opgeroepen om haast te maken met deze booster. Wachten tot 6 december is te laat. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Het is nu al twee voor twaalf. Misschien zelfs al geweest. Er zijn steeds meer zieken onder verpleeghuisbewoners, maar ook huisartsen krijgen meer mensen met coronaklachten op bezoek. De boosterprik moet, voor degene die dat wil, eigenlijk nu al klaarliggen. Laten we dan met 60-plus beginnen.”
Dat de impact van corona op senioren heftig is, heeft het afgelopen jaar wel laten zien, met name in verpleeghuizen. Willems: “We moeten echt voorkomen dat dat zich herhaalt. En hopelijk hebben we geleerd van toen en kan iedereen in het verpleeghuis voor die extra prik terecht. Dus ook mensen die niet bij het RIVM geregistreerd zijn of niet onder behandeling van de instellingsarts staan.”

Petitie
Het is de bedoeling dat de petitie richting de leden van de Tweede Kamer en het kabinet gaat. Niet  alleen senioren wordt gevraagd de petitie te ondertekenen, maar ook iedereen die deze actie steunt.
Doe mee en teken ook de petitie!

Extra coronamaaatregelen per 13 november

Op 12 november heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd om coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze regels gelden vanaf zaterdag 13 november om 18:00 uur en komen boven op de maatregelen die al vanaf 6 november golden.
Een overzicht van alle geldende maatregelen vindt u hier.

Boostervaccinatie voor 60-plussers en zorgmedewerkers

60 plussers en zorgmedewerkers kunnen vanaf december een extra vaccinatie krijgen als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames bij Covid. In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners die in een zorginstelling wonen, te beginnen met instellingen met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder kregen (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen. Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten na een advies dat is aangeboden door de Gezondheidsraad. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Aanscherping COVID maatregelen per 6 november

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

Mondkapjesplicht
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

 • Alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals: Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.  
 • Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.
 • Op luchthavens en in vliegtuigen.
 • Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener. 

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van 95 euro als u geen mondkapje draagt.

Thuiswerken en advies voor onderweg
Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’.
Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

 • Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.
 • Casino’s.
 • Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;
 • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.
 • Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.
 • Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens.
 • Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.
 • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnenlocaties, inclusief sportkantines.
 • Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.