Beter Oud

NOOM is partner in het consortium Beter Oud. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Dat doet BeterOud door:

  • actuele vraagstukken te agenderen;
  • ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden te verbinden;
  • te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden.\

Lees meer: https://www.beteroud.nl/over-ons/


NIEUWS EN SIGNALERINGEN

10 december 2021

Marilyn Haimé over de sociale kwestie van deze eeuw
De hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, Simon Broersma, heeft een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 geïnterviewd over diverse relevante thema’s. Een van de betrokkenen is Marilyn Haimé, lid van de Raad van Ouderen. De Raad van Ouderen heeft van de Minister van VWS de opdracht gekregen om naast de gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang zijn. Marilyn ziet de dubbele vergrijzing als dé sociale kwestie van deze eeuw. Hoe gaan we met elkaar om in deze samenleving, nu en in de toekomst? In het interview wijst zij ook op het belang van eigenaarschap van ouderen. Kunnen alle ouderen dit zelf oppakken? Marilyn legt uit waarom het perspectief van ouderen volgens haar in al het beleid en alle afspraken meegenomen moet worden.