Beweeg je Brein!

Op donderdag 25 april 2013 heeft een nieuwe basistraining ‘Beweeg je Brein’!’ plaatsgevonden in Tilburg, op initiatief van de Stichting Caribische Senioren Tilburg. Hieraan werd deelgenomen door vrijwilligers van diverse achtergronden.

Terugkombijeenkomst Beweeg je Brein! in Rotterdam geslaagd
Voor de eerste keer organiseerde het NOOM een terugkombijeenkomst rond ‘Beweeg je Brein!’. In november 2012 hadden meer dan 30 vrijwilligers in Rotterdam de basistraining gevolgd. Daarin maakten zij kennis met de methodiek van cognitieve stimulatie en bewegen, ontwikkeld door Laura Kerszenblat. Ook leerden zij zelf oefeningen maken om de ouderen waarmee zij werken te stimuleren om actief lichaam en hersenen te (blijven) gebruiken.
Op 12 maart 2013, na enkele maanden, kwamen de vrijwilligers terug om samen ervaringen uit te wisselen. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarin de deelnemers van elkaar konden leren. Veel aandacht was er voor de manier waarop je oefeningen goed kon aanpassen aan het niveau en de cultuurspecifieke belangstelling van je eigen groep.

Je hoort de hersens kraken!

Introductie op Beweeg je Brein!
Als we ouder worden komt het steeds vaker voor dat we niet snel op de naam van iemand kunnen komen. In een gesprek weten we opeens niet meer hoe de plant heet die ieder voorjaar zo mooi bloeit. Gelukkig schiet ons de naam een kwartiertje later wel weer te binnen. Het is een feit: het ouder worden heeft gevolgen voor het functioneren van ons brein. Maar toch hoeven we ons daar niet zomaar bij neer te leggen. Ons brein is flexibel. Het kan zich aanpassen en is makkelijk te verbeteren en te maximaliseren.

Laura Kerszenblat, bewegingswetenschapster en trainster afkomstig uit Argentinië en al geruime tijd werkzaam in Nederland, heeft een methodiek ontwikkeld om ouderen te stimuleren hun hersenen actief te houden. in deze methodiek wordt cognitieve stimulatie gecombineerd met bewegen, maar ook met muziek en creativiteit. De manier van werken is uitstekend geschikt voor oudere migranten.
Daarom heeft het NOOM samen met Kerszenblat (dankzij de Stimuleringsprijs van het regionaal netwerk NUZO binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg) de methodiek toegankelijk gemaakt voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn getraind in de aanpak van Beweeg je Brein!. In de training zijn theorie en basis van de methodiek overgedragen. De deelnemers hebben geleerd deze aan te passen aan het niveau en de belangstelling van de eigen groep. Ook hebben ze geleerd zelf oefeningen en werkvormen te maken.

Het is mogelijk een training voor vrijwilligers te boeken. Daaraan zijn kosten verbonden. Daarover kunnen in overleg afspraken worden gemaakt.
De handleiding is alleen beschikbaar voor vrijwilligers die de training hebben gevolgd.

Voor de introductiefilm (gemaakt door Wim Wiegmann van Kennis Werkt in Rotterdam), klik hier>>

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
BrainOn, Laura Kerszenblat, E info@brainon.nl, T  06 422 88 145,  www.brainon.nl

Meer over de methodiek Beweeg je Brein!
De methodiek Beweeg je Brein! geeft handvatten om ouderen te stimuleren te bewegen en hun hersenen te trainen. Verschillende soorten oefeningen worden gecombineerd om meerdere hersenfuncties te prikkelen:

 • Geheugen
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Motoriek
 • Taal
 • Rekenen
 • Redeneervermogen/het vermogen om logische oplossingen te zoeken
 • Ruimtelijk inzicht en oriëntatievermogen

Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd met behulp van muziek met wisselende ritmes en veel beweging. Daardoor ontstaat een ongedwongen sfeer vol activiteit en energie. De interactie tussen lichamelijke- intellectuele- en emotionele aspecten staat centraal.
Het is mogelijk in de training verschillende moeilijkheidsgraden in te bouwen, zodat je als  begeleider/ster goed kan aansluiten op het niveau en de interesses van de deelnemers. De nadruk ligt bovendien op ‘samen doen’.

Het werken in groepen
De methodiek Beweeg je Brein! gaat uit van een groepsgewijze aanpak. De deelnemers delen ervaringen met elkaar en vinden herkenning. Samen actief zijn stimuleert en biedt plezier. Het werken in de groep daagt uit tot een actieve houding en inspireert:

 • Iedereen helpt elkaar
 • Iedereen is ergens goed in
 • Beperkingen of moeilijkheden zijn minder confronterend als je samen met anderen aan oplossingen kunt werken
 • Er groeit een teamgevoel
 • Samen doen geeft een gevoel van ‘nodig zijn’
 • Deelnemers treden buiten hun eigen kringetje
 • Leren zichzelf en elkaar met andere ogen zien
 • Je hoort ergens bij.

Positieve effecten
Veroudering van de hersenen kunnen we niet tegenhouden. Maar we kunnen de veroudering wel vertragen en bovendien onze hersenen trainen om zich aan te passen. We kunnen capaciteiten stimuleren die we misschien tot nu toe niet aangesproken hebben. Door te leren beter en sneller waar te nemen kunnen we ook beter en sneller onthouden en daarmee ook beter en sneller problemen oplossen.
De combinatie van bewegen en cognitieve stimulatie (prikkeling van de verstandelijke processen) heeft tal van gunstige effecten:

 • Versterking van het geloof in eigen kunnen
 • Versterking van zelf geplande activiteiten in het dagelijks leven
 • Behoud/versterking van zelfstandigheid en onafhankelijkheid
 • (Opnieuw) ontdekken van het plezier in bewegen
 • Vermindering van slaapproblemen
 • Vermindering van lichamelijke klachten
 • Vermindering van mentale klachten
 • Plezier met elkaar!

Speciaal voor oudere migranten
De methodiek Beweeg je Brein! is om verschillende redenen bijzonder geschikt voor oudere migranten:

 • De herkenbaarheid is groot. De muziek en de onderwerpen kunnen naar behoefte en naar de belevingswereld van de deelnemers worden aangepast;  daarmee hebben ouderen zelf een inbreng.
 • De methodiek is goed toepasbaar in (cultuursensitieve) dagopvangprojecten en ontmoetingsactiviteiten, zowel in zorgcentra als in buurtcentra.
 • De methodiek is beperkt zich niet tot taal alleen en biedt daardoor iedereen de mogelijkheid om mee te doen.
 • De groepsgewijze aanpak sluit goed aan bij de sterke behoefte aan onderlinge ontmoeting van oudere migranten.