Livestream: Meer duidelijkheid over Corona en het vaccin

zondag 4 april,14.00 tot 16.00 uur

Het coronavirus is er nog steeds en daarom moeten wij ons aan de maatregelen houden, zoals de avondklok en max. 1 persoon per dag bezoek ontvangen. Deze tijd is voor iedereen moeilijk. Inmiddels zijn er verschillende vaccins ontwikkeld en is er gestart met het vaccineren. Zo hopen we straks meer te mogen zonder dat onze gezondheid in gevaar komt.
De gemeente Rotterdam en SPIOR hebben gemerkt dat er nog steeds veel vragen zijn over het virus en de vaccins. Ook worden er berichten verspreid die niet waar zijn. Het is belangrijk om u goed te laten informeren.
Daarom wordt er een livestream georganiseerd waarin kijkers vragen kunnen stellen. Onder leiding van Rachid Benhammou beantwoorden artsen, burgers én imams uw vragen.
Volg de livestream op:
www.youtube.com/channel/UCldJzDoeza5VSSRZkrY7yaQ

Maand van de Senioren en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Die wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder het NOOM. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

  • Op 8 april om 10.30 uur is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en sleutelfiguren van de ouderenorganisaties. Hiervoor is de brochure Senioren & Veiligheid ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
  • Op 15 april, 10.30 uur, is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
  • En tot slot is er op 22 april, 10.30 uur, een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven, zoals het gebruik van goede wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups.

Lees meer

Webinar Migrantenouderen en rouw in coronatijd

15 april 2021, 15.30 uur tot 17.00 uur; online.
Rouwen in deze huidige coronatijd vraagt om specifieke aandacht. Want rouwen wordt verstoord tijdens een crisis als deze, waarbij verdriet en verlies juist veel voorkomen. Verschillende gemeenschappen en ook migrantenouderen krijgen met rouw te maken. Zorgprofessionals kunnen vanuit cultuursensitieve zorg concrete handvatten bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt een rouwproces en welke invloed heeft een verstoord rouwproces? En welke invloed hebben de coronamaatregelen op het rouwproces binnen de verschillende gemeenschappen en op migrantenouderen? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. We laten experts over verschillende gemeenschappen aan het woord, zoals de Turkse en Syrische gemeenschap en de Indische en Molukse gemeenschap. Ook worden handvatten en praktische tips rondom rouw gegeven voor gebruik in de praktijk. Daarnaast krijgt u de kans om vragen te stellen aan de sprekers. Lees meer

Leren van elkaar; een online inspiratie bijeenkomst

30 maart 2021, 15.00 uur tot 17.00 uur;

Binnen het programma Samen Ouder Worden werkt MantelzorgNL aan het project ‘Samen geven we  kleur’, waarbij we mensen met een migratieachtergrond betrekken bij vrijwillige inzet voor het ondersteunen  van mantelzorgers. Dit doen we in directe samenwerking met lokale praktijken, waarin we bestaande kennis en werkzame elementen toetsen. De verrijkte kennis die hierdoor ontstaat zullen we landelijk uitrollen. Dus blijf bij ons!

Programma
Tijdens de inspiratie bijeenkomst gaan we met elkaar een routekaart maken van vinden tot binden met alle hobbels, kronkels en bruggetjes die we onderweg tegenkomen. We gaan concreet aan de slag met de vraag: In hoeverre sluiten we met de huidige manier van vinden en binden aan bij mensen met een migratieachtergrond? Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen!
Wat staat er nog meer op het programma:
* Spreker: Cor Hoffer, cultureel antropoloog en trainer cultuur sensitief werken
* Güler Cumert, ZwolleDoet!: zij deelt haarknelpunten en gouden tips over het project Vertaalmaatjes.

Wil je samen met collega’s uit het hele land opzoek naar wat werkt om vrijwilligers met een migratieachtergrond te vinden en binden? Schrijf je dan nu hier in vóór 26 maart! Je ontvangt de dag voor de bijeenkomst een uitnodiging voor een Teams vergadering.
Aanmelden via [email protected]

Lokaal samenwerken formeel-informeel voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

13 april 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze workshop gaan we het hebben over Lokaal samenwerken tussen formele en informele organisaties. Steeds weer ervaren we dat samenwerking tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties een cruciaal element is om effectieve en duurzame resultaten voor kwetsbare ouderen te boeken. Tegelijk zien we dat het vaak nog niet meevalt om doe samenwerking goed voor elkaar te krijgen. Dat heeft te maken met verschillende culturen, belangen en mogelijkheden, en soms ook met een andere taal en een andere kijk op de werkelijkheid. In de workshop gaan we daarom concreet aan de slag met vragen als: hoe kun je verbinding maken met behoud van je eigen waarden, wat helpt om elkaar beter te leren verstaan, waar vinden we elkaar in gedeelde belangen en ambities?
Wil je samen met collega’s uit het hele land op zoek naar wat werkt om lokale samenwerking te versterken, meld je dan nu hier aan vóór 30 maart! Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link naar een Teams vergadering. Lees meer