Online pensioendebat

3 maart 2021, 14.00-17.00 uur|
17 maart is het zover: velen van u kunnen gebruik maken van uw stemrecht om te kiezen wie uw belangen zal vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Een belangrijk thema voor gepensioneerden zijn de aanvullende pensioenen. Niet alleen vanwege de komende stelselwijziging, maar ook omdat veel ouderen de afgelopen 12 jaar hun koopkracht achteruit hebben zien gaan door het uitblijven van indexering en/of door een korting op hun pensioen. 
De gezamenlijke seniorenorganisaties organiseren op 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een ONLINE pensioendebat.  Inmiddels hebben vertegenwoordigers van 6 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, PvdA en 50Plus) hun medewerking toegezegd; de verwachting is dat ook GroenLinks mee zal doen). Zij krijgen de gelegenheid om, op basis van door de ouderenorganisaties tevoren gestelde vragen, een inleiding te houden van maximaal 5 minuten. Vervolgens zullen de vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties hierop reageren.

Wenst u ook aan dit debat deel te nemen? 
Geef dan uw mailadres uiterlijk vrijdag 26 februari aanstaande aan ons door. Vóór 3 maart ontvangt u de uitnodigingslink om via ZOOM op 3 maart het debat te kunnen volgen.
Heeft u zelf een vraag die op 3 maart gesteld moeten worden: u kunt deze  op 3 maart via de chat stellen. Of u mailt uw vraag/vragen naar het NOOM en dan zullen wij die vragen stellen.

Aantrekken en begeleiden van oudere vrijwilligers voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

18 maart 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze eerste workshop gaan we het hebben over het Aantrekken, activeren en begeleiden van oudere vrijwilligers. Versterken van vrijwilligerswerk voor én door ouderen is de kern van het programma Samen Ouder Worden. Onderzoek laat zien dat vrijwilligerswerk goed is voor de gezondheid, de zingeving en de sociale binding van ouderen. Maar het is ook interessant voor jouw organisatie: ouderen zijn de snelst groeiende groep in de samenleving, en ze brengen veel kennis, ervaring en netwerken mee.In de workshop gaan we concreet aan de slag met vragen als: Hoe maak je het vrijwilligerswerk aantrekkelijk voor verschillende groepen ouderen? Wat spreekt hen aan, welke talenten kunnen ze inzetten, en waar liggen grenzen? En ook niet onbelangrijk: hoe zorg je voor acceptatie binnen je organisatie waar vaak de nadruk ligt op het vinden van jongeren?
Je kunt je hier aanmelden tot en met 3 maart. In de week voor 18 maart krijg je een linkje voor MSTeams gestuurd voor online deelname. Lees meer

Lokaal samenwerken formeel-informeel voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

13 april 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze workshop gaan we het hebben over Lokaal samenwerken tussen formele en informele organisaties. Steeds weer ervaren we dat samenwerking tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties een cruciaal element is om effectieve en duurzame resultaten voor kwetsbare ouderen te boeken. Tegelijk zien we dat het vaak nog niet meevalt om doe samenwerking goed voor elkaar te krijgen. Dat heeft te maken met verschillende culturen, belangen en mogelijkheden, en soms ook met een andere taal en een andere kijk op de werkelijkheid. In de workshop gaan we daarom concreet aan de slag met vragen als: hoe kun je verbinding maken met behoud van je eigen waarden, wat helpt om elkaar beter te leren verstaan, waar vinden we elkaar in gedeelde belangen en ambities?
Wil je samen met collega’s uit het hele land op zoek naar wat werkt om lokale samenwerking te versterken, meld je dan nu hier aan vóór 30 maart! Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link naar een Teams vergadering. Lees meer

Jouw zorg, mijn zorg; diversiteit en cultuurverschillen

18 maart, 14:30-17:00 uur; online

Na twee succesvolle edities gaat het congres Jouw zorg, mijn zorg dit jaar over diversiteit en cultuurverschillen.
Dr. Jolanda Lindenberg, cultureel antropoloog bij Leyden Academy on Vitality and Ageing spreekt over Welbevinden van oudere migranten en cultuursensitieve zorg.
Gözde Duran, coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals van Hogeschool Windesheim spreekt over Cultuurverschillen in de zorg.
Verder zijn er workshops en is er een tafelgesprek met Peter Vader (communicatietrainer. Voorheen docent Verpleegkunde en artistiek leider bij CliniClowns Nederland), Johan Jonker, {gastvrijheidsmanager en facilitair adviseur bij Isala) en Jan Nijhuis (directeur Groei Opleidingen bij Landstede Groep).
Hoewel het congres met name bedoeld is voor medewerkers en studenten van Landstede MBO kunnen ook anderen zich hier inschrijven.

Meer informatie