Corona maatregelen

Gedeeltelijke lockdown gaat verder: maatregelen per 19 november

Vanaf 18 november gelden er weer nieuwe, landelijke maatregelen. Een aantal extra maatregelen die de afgelopen twee weken van kracht waren komen te vervallen, maar veel maatregelen blijven nog gelden. Voor een overzicht in eenvoudige taal: klik hier.

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Vanaf 4 november geldt en tijdelijke verzwaring van de lockdown maatregelen die eerder werden ingesteld. Dat is nodig om de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames moeten sneller te laten dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de periode 4 november tot en met 18 november, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Lees het nieuwsbericht van 3 november in eenvoudige taal.

Volhouden
Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis
Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpt het kabinet in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Een samenvatting van de maatregelen die gelden van 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november vindt u hier. (scroll naar beneden)


Maatregelen 13 oktober

In een persconferentie op 13 oktober presenteerde minister-president Rutte een aantal maatregelen die de exponentiële groei van het aantal Corona besmettingen terug moeten brengen. Zo mogen huishoudens nog maar drie personen per dag ontvangen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar) en zijn er strengere restricties m.b.t.  openingstijden van horeca en winkels en sporten in groepsverband. Een verplichting tot het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes zal later worden ingevoerd. Voor een beknopt overzicht van alle maatregelen zie onder meer de site van de NOS. Een uitgebreider overzicht en een informatiekaart zijn te vinden op de site van de rijksoverheid.

Hier vindt u de persconferentie van 13 oktober in eenvoudige taal.

Klik hier voor aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen behorend bij de verschillende risiconiveaus uit de routekaart.

Factsheet “Gedeeltelijke lockdown”