Corona nieuws

Video: antwoord op 4 vragen over het vaccineren (tijdens de Ramadan) 


De ramadan, de vastenperiode voor moslims, is dit jaar van dinsdag 13 april t/m woensdag 12 mei. Hassan Barzizaoua (arabist, theoloog en bestuurslid van de moskee Taqwa Culemborg) geeft antwoord op de volgende 4 vragen over vaccineren (tijdens de Ramadan):

– Hoe staat de Islam tegenover vaccineren?

– In hoeverre zijn de vaccins halal?

– Hoe zit het met het bestanddeel chlolesterol in vaccins?

– Mag je je als moslim overdag laten vaccineren tijdens de Ramadan?

Klik hier om de video af te spelen.


11 januari

Al Amal  video’s over Corona in drie talen
Stichting Al Amal vervaardigt drie korte informatieve video’s over het Coronavirus. Thema’s zijn: ‘besmettingen’, ‘ziekenhuisopnames’ en ‘vaccinatie’. De video’s zullen beschikbaar zijn in drie taalversies: Arabisch, Tamazight (Berber) en Nederlands. De eerste video staat inmiddels online; Karim Amghar komt in deze aflevering alles te weten over het belang van testen, testen en nog eens testen.

Bekijk de Arabische video
Bekijk de Tamazight video
Bekijk de Nederlandse video
Meer informatie vind je op de website van Al Amal


7 januari
Factsheet vaccinatiestrategie Corona
De afgelopen weken was er in de media ruime aandacht voor het vaccineren tegen COVID19. Het NOOM heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Op 18 december zijn we door de ambtenaren van VWS bijgepraat over de laatste stand van zaken. Sindsdien is er weer het een en ander veranderd. Op 4 januari werd de Tweede kamer geïnformeerd over de vaccinatiestrategie. Dezelfde avond werden de seniorenorganisaties geïnformeerd, waaronder ook het NOOM. Op basis van deze informatie is een factsheet opgesteld met daarin achtergrondinformatie over de vaccinatiestrategie van de overheid. Daarnaast bevat de factsheet antwoorden op veel gestelde vragen over werkzaamheid, veiligheid en eventuele bijwerkingen.
Download de factsheet


2020

Geen generieke sluiting buurt/dorpshuizen en wijkcentra tijdens lockdown
Ook nu géén generieke sluiting van buurthuizen/wijkcentra omdat zij een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen voor sociaal contact. Kwetsbare personen kunnen ook tijdens de lockdown er terecht voor individuele ondersteuning, en om besloten en georganiseerde activiteiten bij te wonen. Met andere woorden:

 • Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf, waarbij vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen en deelnemen.
 • Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie vooraf
 • Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen: ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.
 • De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane bijeenkomst.
 • Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de activiteit.

Randvoorwaarden
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te worden:

 • Alle basis-hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd: iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.
 • Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers desinfecteren bij binnenkomst de handen.
 • Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
 • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
 • Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.
 • Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen een mondkapje.
 • Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
 • Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten; tenzij het een gesloten dagbesteding betreft, zie de toelichting hieronder.

Dagbesteding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in een buurt/dorpshuis

 • Deze dagbesteding kan doorgang blijven vinden.
 • Er kan hierbij zowel drinken als eten (inclusief maaltijden) geserveerd worden indien dit normaal ook het geval was.

Kijk hier voor meer info


Harde lockdown om contacten tot een minimum te beperken
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot tenminste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. 

Lees de informatie van 14 december in eenvoudige taal.
Read the news item Lockdown in order to minimise contact between people in English.


Voorkom verspreiding; download CoronaMelder
Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te blijven. Daarom is de app CoronaMelder vanaf 10 oktober te gebruiken voor heel Nederland. CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet.
Het NOOM weet uit ervaring dat veel migrantenouderen helaas geen smartphone hebben en/of  teveel drempels ondervinden om de app te downloaden. Als al hun (klein)kinderen, naasten en mantelzorgers en hulp/zorgverleners echter de app downloaden, boeken we toch enorme winst in de strijd tegen corona.
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.
Lees de uitgebreide informatie over de app op coronamelder.nl
Download de app in de App store (Apple)
Download de app vanaf Google play (Android)


Manifest: Doe verpleeghuizen tijdens tweede coronagolf niet meer op slot
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten zijn bang dat verpleeghuizen opnieuw uit angst voor het virus de deuren sluiten. Kwaliteit van leven gaat boven veiligheid, schrijven zij in een manifest.
De tweede coronagolf mag niet leiden tot een nieuwe isolatie van verpleeghuishuisbewoners. De kwaliteit van leven van ouderen dreigt opnieuw onder te sneeuwen vanwege de angst voor het virus. Dat stelt een groep van zo’n 70 bestuurders in de ouderenzorg en thuiszorg, hoogleraren en prominenten, in een manifest dat ze via Trouw.nl naar buiten brengen. Ook het NOOM heeft het manifest ondertekend. De ondertekenaars vinden dat de kwaliteit van leven van bewoners het uitgangspunt moet zijn. Het voorkomen van een besmetting met corona is daar onderdeel van, maar niet doorslaggevend. Verpleeghuizen moeten het virus buitenhouden zonder de bewoners te isoleren. Er moeten daarom voldoende beschermende middelen en coronatesten zijn voor personeel en bezoekers.
Bovendien moeten de verpleeghuizen straks niet voor bewoners beslissen, zoals dit voorjaar gebeurde, maar samen met hen, zo luidt de oproep. Medewerkers moeten met bewoners en hun naasten in gesprek blijven, ook als het moeilijk wordt, stelt het manifest.
Lees het hele artikel op Trouw.nl
Download hier het manifest


Wij & Corona, het verhaal van Marilyn Haimé
In ‘En zo vertelde ze me dat ze niet gereanimeerd wilde worden’ beschrijft Marilyn Haimé hoe zij het gesprek met haar moeder is aangegaan over de vraag hoe zij wil sterven, en waar. Een moeilijk gesprek, temeer omdat zij háár moeder verloor op hele jonge leeftijd. Door deze traumatische ervaring werd het spreken over ziekte en dood taboe. Bovendien  werd ze dement, dus moest er een moment gevonden waarop zij helder van geest was. De oplossing bleek het opschrijven van haar levensverhaal. Zo kon ze haar moeder dieper bevragen over moeilijke kwesties.
In haar verhaal op de website Wij &Corona gaat Marilyn verder in op de vraag hoe om te gaan met dementie, hoe zorg te regelen en hoe moeilijke vragen en wensen met betrekking tot het levenseinde bespreekbaar te maken. Zij sluit haar persoonlijke relaas af met een pleidooi voor meer onderzoek naar de oversterfte onder migrantenouderen tijdens de Corona uitbraak. Niet om een schuldige aan te wijzen maar wel om na te gaan welke factoren hebben bijgedragen aan de oversterfte, zoals de sociaaleconomische status en gezondheidssituatie van ouderen en de beschikbaarheid van beschermende materialen in de verpleeghuizen.
Marilyn Haimé (65) is mantelzorger, moeder, juriste gespecialiseerd in mensenrechten, lid van de Raad voor ouderen en van het bestuur van Amnesty International

Lees het volledige verhaal van Marilyn Haimé op Wij&Corona; Beluister ook haar toespraak vanuit KBO-PCOB. Raadpleeg de website NOOM voor informatie over corona voor migrantenouderen.


Relatief veel migranten sterven door coronavirus
Migranten worden relatief zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de oversterfte: het verschil tussen het aantal doden dat je onder normale omstandigheden zou verwachten, en het aantal doden dat op dit moment in Nederland valt. Die oversterfte is bij migranten van de eerste en tweede generatie veel hoger dan bij autochtone Nederlanders.
Op berichten hierover in verschillende media (onder meer in Trouw en het AD ) is nauwelijks gereageerd.
Deze gelatenheid is vergelijkbaar met reacties op berichten dat het verschil groeit tussen laag- en hoogopgeleiden in het aantal jaren dat men in gezondheid kan leven (16 jaar!!!) of dat hoogopgeleiden gemiddeld 6 jaar langer leven.
Het NOOM vindt de verschillen in gezondheid en (over)sterfte onaanvaardbaar. Aan verschillen in stress, leefstijl en toegang tot informatie door opleiding en taalbeheersing kan veel meer worden gedaan, alsook aan verschillen in inkomen. Dat is een kwestie van politieke wil.NOOM denkt graag mee met alle (politieke) partijen die zich willen inzetten om deze verschillen voor migrantenouderen te verkleinen. Dankzij onze kennis en groot vrijwilligers/sleutelfigurennetwerk kunnen wij programma’s opzetten om meest kwetsbare ouderen te bereiken.
NetwerkNOOM kan dit echter niet alleen. Wij hebben meer steun nodig van het ministerie van VWS, gemeenten en fondsen om verschillen in gezondheid en (over)sterfte effectief te bestrijden. Alleen samen kunnen we deze verschillen én corona overwinnen.


Coördinerende rol van gemeenten bij inzet bezoekers ouderen tijdens COVID-19 periode
De rijksoverheid heeft de coronamaatregel: Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouderen met een kwetsbare gezondheid  gewijzigd in: Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen (70-plussers), die geen (mantel)zorg of ondersteuning ontvangen, één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
In een brief aan de VNG verzoekt een aantal organisaties, waaronder het NOOM, de gemeenten met klem om regie te voeren bij de uitvoering van de versoepelde maatregel: “Wij zijn blij met deze enigszins versoepelde maatregel, maar om de mogelijkheden daarvan ten volle te benutten voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen met een klein netwerk, is wel regie nodig en wij verzoeken de gemeenten met klem om deze rol op zich te nemen. Onze organisaties beschikken in het hele land over vele vrijwilligers die als vaste persoon andere ouderen met enige regelmaat zouden willen bezoeken. Ongetwijfeld zijn er ook andere lokale vrijwilligersorganisaties die een steentje willen bijdragen. Maar wij achten een zekere coördinatie door de gemeente nodig, teneinde te voorkomen dat ouderen helemaal niet gebeld worden of juist door een veelheid van organisaties (woningcoöperaties, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, seniorenverenigingen, vrijwilligersorganisaties, etc.). Het past binnen de gemeentelijke taakstelling op het gebied van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, Wmo en Wpg.  De NVKG, Alzheimer Nederland en de seniorenverenigingen willen bij individuele gemeenten aandringen om de coördinatie op te pakken, zodat zelfstandig wonende ouderen in een kwetsbare positie door één of twee vaste bezoekers op een veilige manier worden bezocht, conform de maatregel”.

Download de brief


Coronavirus en leefstijl
Het RIVM heeft op de website Loketgezondleven.nl pagina’s gelanceerd met leefstijladviezen voor thuis, ten tijde van het coronavirus: Coronavirus en leefstijl.Op deze pagina’s kan men lezen hoe ook ouderen nu en aankomende tijd hun mentale en fysieke gezondheid op peil kunnen houden. De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit (RIVM). De algemene maatregelen rondom corona in Nederland zijn hierin leidend. Deze leefstijladviezen zijn ook genoemd door Jaap van Dissel tijdens de technische briefing aan Tweede Kamer op woensdag 22 april. Coronavirus en leefstijl deelt adviezen over de volgende thema’s: mentale gezondheid, bewegen, voeding, middelengebruik (alcohol, tabak, drugs), sociale interactie en seksualiteit. Ook zijn per thema links opgenomen naar de websites van partners met meer informatie en tips om professionals in de huidige situatie bij hun werk te ondersteunen.


Meedoen aan onderzoek verkleining infectiekans Coronavirus
Hernieuwde oproep aan (migranten) 60-plussers om mee te doen aan onderzoek naar effect turberculose-vaccin op verkleining kans op infectie met coronavirus
.
Medio april plaatsten we op onze website – en deelden we ook per email – een oproep van Radboudumc (Nijmegen) en UMC Utrecht aan 60-plussers om mee te doen aan een onderzoek naar het effect van het BCG-(tuberculose)vaccin bij mensen met het coronavirus. In dit onderzoek wordt gekeken of het tuberculosevaccin de kans op infectie met het coronavirus verkleint, of dat het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit vaccin niet alleen bescherming geeft tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan verhogen. Inmiddels is ook eenzelfde onderzoek onder zorgpersoneel verricht. Op verzoek van het UMC herhalen we deze oproep, met name omdat onder de deelnemers (migranten)60-plussers en in het bijzonder 80-plussers en ouderen met een kwetsbare gezondheid sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
Ook wijzen we u erop dat ook 60-plussers van buiten de regio Utrecht zich voor dit onderzoek kunnen aanmelden
We kunnen ons voorstellen dat u deelname aan dit onderzoek overweegt maar nog de nodige vragen heeft. U kunt met uw vragen terecht bij  telefoonnummer 06-17933288 (mandag t/m vrijdag) tussen 9.00 en 17.00 uur).
Als u aan het onderzoek wenst deel te nemen, dient u een e-mail met naam en geboortedatum te sturen naar: [email protected]
Hier vindt u de oproep die we eerder verspreidden, met meer informatie over het onderzoek.


Op zoek naar eeuwige rust: Islamitisch begraven in coronatijd
Door corona stijgt de vraag naar Islamitisch begraven in Nederland snel. ‘De afgelopen drie weken had ik net zoveel begrafenissen als in een heel jaar,’ zegt Ali Karamatali van de eerste volledig Islamitische begraafplaats Ar Raza in Almere.
De eerste weken van de coronacrisis zorgde voor veel paniek en chaos, zegt Mohamed Nazir, van de Haagse Federatie Islamitische Organisaties (FIO). ‘Nederland heeft te weinig Islamitische begraafplaatsen met eeuwig grafrecht, een belangrijke Islamitische waarde. ‘Het ruimen van graven is in strijd met de richtlijnen van het Islamitische geloof. Een overledene moet, zegt hij, als het kan binnen 24 uur worden begraven. Eigenlijk het liefst in het land van overlijden. ‘Lichamen repatriëren naar Marokko is op dit moment niet mogelijk, en naar Turkije mogen er geen familieleden mee. Dat levert schrijnende taferelen op. Alleen al het idee van een dierbare in een koelcel die weken op een begrafenis moet wachten, is een verschrikkelijke gedachte.’
Lees verder op de website van Kennisplatform KIS


Steunpunt Mantelzorg Utrecht heeft telefonisch spreekuur
(ook voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers in eigen taal)
Zorgt u voor een naaste en heeft u in deze Corona-tijd behoefte aan een luisterend oor? Meer informatie? Of maakt u zich zorgen en wilt u hierover verder praten? Steunpunt Mantelzorg Utrecht is er voor iedereen die zorgt voor een naaste. We bieden o.a. een luisterend oor, verzamelen signalen en geven dit door aan de gemeente. Ook denken we met u mee.

Voor mantelzorgers die het Nederlands (goed) beheersen zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 030-2361740.

In deze Corona-tijd hebben we speciaal voor de Marokkaanse en Turkse mantelzorgers een telefonisch spreekuur in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers. Dit telefonisch spreekuur is bedoeld als steun voor anderstalige mantelzorgers die behoefte hebben aan een luisterend oor en/of informatie in deze roerige tijd. U spreekt dan met een van de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg Utrecht, U Centraal. Doordeweeks zijn wij bereikbaar op werkdagen van 13.00-15.00 uur op nummer 030-2361756

Bakima ihtiyaci olan aile bireylerine bakan kisiler için anadilde telefonla danisma saati (Türkçe ve Fas’ça)
Steunpunt Mantelzorg Utrecht, bakima ihtiyaci olan ve aile bireylerine bakan herkes içindir. Bizler sorunlarinizi dinleyerek sizlerden aldigimiz bilgi ve sinyalleri toplayarak belediye ’ye ulastiriyoruz.
Corona ile yasadigimiz bu zor dönemde sizlere Türkçe, Fas’ça, Arapça ve Berberce telefonla danisma saatleri düzenlemis bulunmaktayiz. Bu çalkantili zamanda sizleri dinlemeyi, bilgi vermeyive yardimci olmayi amaçliyoruz. Steunpunt Mantelzorg Utrecht ve U Centraal danismanlarina hafta içi her gün 13:00 – 15:00 arasi 030-2361756 numarali telefondan ulasilabilir.


Rode Kruis WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen
De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Hebben zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege het coronavirus, dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. Ook kunnen naasten iemand opgeven die elders in het land woont, maar bij wie ze graag willen dat het Rode Kruis een oogje in het zeil houdt of boodschappen doet. Voor iedereen die Nederlands spreekt, is de Rode Kruis Hulplijn nog altijd telefonisch bereikbaar van maandag t/m zondag tussen 9:00 – 21:00 uur:
070-4455 888.
De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is op dit moment beschikbaar in de volgende talen:
Turks, Tamazight (Berbers), Marokkaans-Arabisch


Richtlijnen en adviezen omtrent Ramadan en het Corona virus

Het interculturele zorgteam Drechtsteden heeft samen met huisartsen een folder met aanbevelingen ontwikkeld om coronaverspreiding tijdens Ramadan te voorkomen.  Deze informatiefolder is ook beschikbaar in het Turks en Arabisch.


Wij & corona
Hoe beleven Nederlandse senioren de coronacrisis? Hoe is hun leven veranderd, waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? Onder de noemer ‘Wij & corona’ geven initiatiefnemers Leyden Academy on Vitality and Ageing en stichting GetOud een podium aan senioren om hun verhaal te vertellen en elkaar te inspireren. Alle verhalen komen samen op dit platform.
Leyden Academy is een kennisinstituut met als missie het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen.
GetOud initieert positieve, vernieuwende en inspirerende projecten voor met en over ouderen.
Bekijk de verhalen van onder meer Merapi, Mina, Loek, Leonie en Aliya


50.000 euro subsidie voor inzet virtuele assistent Anne bij migrantenouderen in Almelo tijdens coronacrisis
Het ministerie van VWS heeft een subsidie van 50.000 euro toegekend voor de inzet van virtuele assistent Anne bij ouderen met een migratieachtergrond in Almelo. De subsidie (SET Covid-19) is een noodregeling van de rijksoverheid om kwetsbare thuiswonende ouderen te ondersteunen met digitale oplossingen tijdens de coronacrisis. “Door de coronamaatregelen zijn migrantenouderen die normaal naar de dagbesteding gaan ineens al hun sociale contacten en al hun structuur kwijt. Met Anne willen we hun isolatie doorbreken”, zegt directeur Sevilay LuikenDalli van IMEAN Care.
Anne is een bewezen, functionerende virtuele assistent op een tablet, waarmee ouderen eenvoudig digitaal kunnen beeldbellen. Daarnaast reageert Anne op spraak, ze praat, luistert en voert taken uit. Zo kan ze ouderen herinneren aan het innemen van medicatie, maar via de agendafunctie kan Anne ook bepaalde activiteiten aankondigen.
Anne krijgt vanaf 1 mei een plekje in minimaal 10 en maximaal 25 huishoudens van Almelose ouderen met een migratieachtergrond. Het gaat hierbij voornamelijk om Turkse ouderen die in de jaren zestig naar Almelo zijn gekomen om in de textielindustrie te werken. Wat Anne bijzonder maakt is dat het een vriendelijke avatar is met de naam Anne die
reageert op de oudere en de oudere aanspreekt in hun eigen taal, in dit geval in het Turks.
Lees het volledige bericht op de website van Imean


Factsheet Ramadan tijdens de coronacrisis
De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. De effecten zijn overal voelbaar. Ook bij  islamitische gemeenschappen. Omdat bijeenkomsten boven de 30 personen verboden zijn, vinden bijvoorbeeld de meeste diensten in moskeeën niet meer plaats.
Ook zijn er vragen en zorgen van moskeebestuurders, voorgangers en individuele moslims over de Ramadan die dit jaar rond 23 april begint en rond 23 mei eindigt met ‘eid ul fitr’ (Suikerfeest). Er zijn vragen over de organisatie van iftars, avondgebeden (taraweeh) en het samenzijn met elkaar en familie en over donaties tijdens de Ramadan. Daarnaast zijn er zorgen over (mogelijke) samenscholing van jongeren.
De Expertise- unit Sociale Stabiliteit heeft hierover gesproken met stakeholders binnen islamitische gemeenschappen. Uit deze gesprekken kwamen bruikbare tips en good practices naar voren. Deze zijn gebundeld in een factsheet.
Download de factsheet


Ouderen infolijn en meldpunt thuiszorg
De dagopvang is gesloten en de thuiszorg komt veel minder vaak: wat nu?
Dit is iets wat veel ouderen overkomt tijdens de coronacrisis. KBO-PCOB en NOOM stelden een telefoonlijn open voor vragen. Lees mee met de verhalen. 
Sinds vier jaar ben ik mantelzorger voor mijn man, die na een CVA deels verlamd is geraakt. Door de coronacrisis is de dagopvang, waar hij twee keer per week naar toe gaat, gesloten. En om het aantal contactmoment te beperken, komt de thuiszorg veel minder vaak. Het valt me best heel zwaar. Wat kan ik doen?’
Het is een van de vele, soms schrijnende verhalen die seniorenorganisaties KBO-PCOB en NOOM dagelijks horen via de in medio maart geopende Ouderen Infolijn. Bij deze lijn kunnen ouderen en hun naasten terecht met hun vragen en zorgen over het coronavirus en de gevolgen daarvan, en voor een luisterend oor of een praatje. Medewerkers van de infolijn helpen hen met praktisch advies, geven signalen door (bijvoorbeeld aan het ministerie van Volksgezondheid of een verzekeraar), verwijzen door of maken een praatje.
Het is van belang dat alle ouderen in Nederland laagdrempelig de informatie krijgen die ze nodig hebben of hun vragen kunnen stellen. Daarom werken we ook samen met Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Ouderen met een migratie-achtergrond kunnen met dank aan tal van vrijwilligers – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan worden door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Portugese/Kaapverdische, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.
Dat de Ouderen Infolijn in een behoefte voorziet, werd al snel duidelijk. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: ‘Er komen dagelijks honderden telefoontjes binnen van leden en niet-leden. Veel meldingen gaan over de thuiszorg. We hebben daarom ook een apart Meldpunt Thuiszorg geopend.

 • De Ouderen Infolijn en het Meldpunt Thuiszorg zijn bereikbaar via 030-3 400 600 
 • Je kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Lees het volledige artikel op BeterOud


Nieuwe vertalingen Pharos Corona informatie
Pharos heeft vier nieuwe vertalingen in eenvoudige taal gemaakt van informatiemateriaaal over de Coronavirus maatregelen: Spaans, Papiaments, Chinees (traditioneel) en Chinees (vereenvoudigd).

Klik hier voor het volledige overzicht en de downloadmogelijkheden.


Checklist begrijpelijk communiceren en begrijpelijke woordenlijst met coronawoorden
Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden; zij hebben  moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit komt vaker voor bij laagopgeleiden, ouderen en mensen met een migratie-achtergrond. Maar in deze corona-tijd, met heel veel onzekerheid, geldt het misschien wel voor iedereen.
De checklist begrijpelijk communiceren en de
begrijpelijke woordenlijst met coronawoorden van Pharos helpen daarbij.


Coronamaatregelen vergroten kans op eenzaamheid migrantenouderen
Sinds Koning Willem-Alexander ouderen en iedereen die hen wil steunen met de volgende bemoedigende woorden toesprak: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.’  zijn talloze lokale en landelijke initiatieven ontstaan. De groep ouderen met een migratieachtergrond komt er bij alle aandacht bekaaid van af. Dat is verontrustend, aangezien velen van hen tot de meest kwetsbare ouderen behoren.
Vanwege de specifieke woon- en leefsituatie van migrantenouderen is te verwachten dat de gevolgen van het coronavirus en de genomen maatregelen anders uitpakken dan voor ouderen die in Nederland zijn geboren; ook als het gaat om het risico te vereenzamen.In een  artikel op de website Sociale vraagstukken schetsen Tineke Fokkema en Nina Conkova daarvoor een aantal factoren:
De huisvestingsssituatie, met vaak meer mensen op een kleine oppervlakte, de taalbarrière, een slechte gezondheid en de geringere toegankelijkheid van formele zorg maken hen extra kwetsbaar.
Het sluiten van ontmoetingsplaatsen  voor oudere migranten, zoals de moskee of de dagbesteding vergroot de kans op eenzaamheid, zoals wellicht ook de meest recente maatregelen voor thuis – maximaal drie personen op bezoek en minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden- die het onderhouden van familiecontacten bemoeilijkt.
Plannen om voor een aantal weken of maanden naar het land van herkomst te gaan, zullen voorlopig in de koelkast moeten worden gezet.

Voor veel islamitische ouderen speelt religie een prominente rol in hun leven. Ramadan – zal dit jaar anders van karakter zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om gezamenlijk te bidden in de moskee en de iftar – de maaltijd die tijdens de ramadan direct na zonsondergang wordt genuttigd – en het Suikerfeest aan het einde van de ramadan zullen slechts in zeer afgeslankte vorm plaatsvinden.

Er is niet direct een oplossing voorhanden om het gevaar van een verdere vereenzaming van migrantenouderen te voorkomen. Daarvoor moet goed in kaart worden gebracht hoe migrantenouderen de coronacrisis ervaren en wat ze nodig hebben, pas dan kunnen we, samen met hen, initiatieven opzetten die – en dat is een eerste vereiste – goed bij hun belevingswereld aansluiten.

Lees het volledige artikel

Dat de grote groep zeer kwetsbare migrantenouderen te weinig aandacht krijgt in deze moeilijke tijd signaleert ook het NOOM. Reden om aan te haken bij de Ouderen Infolijn van KBO-PCOB: sinds 30 maart kunnen migrantenouderen daar in de eigen taal worden geholpen. Vrijwilligers van NOOM die zelf een Arabische, Berber, Chinese, Caribische, Italiaanse, Kaapverdische, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben beantwoorden alle mogelijke vragen van migrantenouderen en/of maken een praatje. Ook hebben we als NOOM een speciale nieuwsbrief gewijd aan de coronacrisis; speciaal voor migrantenvrijwilligers, sleutelfiguren, mantelzorgers en iedereen die zich betrokken voelt bij migrantenouderen uitgebracht.


Begrijpelijke communicatie in de palliatieve coronazorg
‘Bent u comfortabel?’, vraagt de verpleegkundige aan meneer De Bruin*, die het coronavirus heeft. De 86-jarige man voelt zich ziek, benauwd en verward. Hij snapt niet wat de verpleegkundige wil weten. Beter is de vraag: Heeft u het benauwd? Of: ligt u goed? Of: bent u ergens bang voor?
Meneer De Bruin is één van de patiënten die is opgenomen op een verpleegafdeling voor coronapatiënten. De verwachting is dat meneer De Bruin zal overlijden aan het coronavirus. Begrijpelijke communicatie is van groot belang. Maar hoe doe je dat als zorgverlener?
Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden; meneer De Bruin is één van hen. Dat betekent dat hij moeite heeft met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit komt vaker voor bij laagopgeleiden, ouderen en mensen met een migratie-achtergrond. Maar in deze corona-tijd, met heel veel onzekerheid, geldt het misschien wel voor iedereen. De checklist begrijpelijk communiceren en de begrijpelijke woordenlijst met coronawoorden van Pharos helpen daarbij.

Lees het volledige artikel op de website van Pharos.


Toegenomen risico op huiselijk geweld en ouderenmishandeling
Het coronavirus heeft niet alleen een grote impact op ouderen en iedereen die zorg nodig heeft, maar ook op hun mantelzorgers. Beperkt sociaal contact, dagbestedinglocaties die gesloten zijn, thuiszorg en/of individuele ondersteuning die wordt verminderd of zelfs helemaal stopt, kunnen ertoe leiden dat overbelaste mantelzorgers het niet meer volhouden. De kans op ontsporing van mantelzorg en ouderenmishandeling nemen hiermee toe. Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie over ontspoorde mantelzorg, hoe deze is te voorkomen en hoe hiermee om te gaan. In een aantal situaties is het overigens wél mogelijk om naar de dagbesteding te gaan en kunnen er maatwerkoplossingen worden geboden.  Zie voor meer informatie: www.beteroud.nl/nieuws/alternatieven-voor-dagbesteding-tijdens-coronacrisis
Met de groeiende spanningen in gezinnen is het belangrijk dat we (nog) meer oog hebben voor de toegenomen risico’s op huiselijk geweld. Veel slachtoffers van huiselijk geweld ervaren nu al een sociaal isolement. Want wat gebeurt er als je nu verplicht thuis moet blijven wanneer het daar niet veilig is? Slachtoffers van huiselijk geweld worden kwetsbaarder in zulke periodes van crisis. Des te belangrijker is het dat zowel formele als informele hulpverleners nu contact blijven onderhouden en laten weten beschikbaar te zijn.  


Tijdig voorbereiden op de juiste zorg bij corona
Waar en hoe u het best verzorgd zou willen worden als u ziek bent, is een vraag die u misschien al eens met uw familie en uw huisarts heeft besproken. Omdat u bijv. heeft deelgenomen aan een dialooggesprek begeleid door een vrijwilliger van het NOOM in het kader van het project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’.
Als dat niet het geval is kunt u ook zelf over uw wensen voor zorg en behandeling nadenken en deze eventueel vastleggen. Een hulpmiddel die u hierbij kunt gebruiken is deze keuzehulp, die uit 3 stappen bestaat. Neem de tijd om deze in te vullen. De gegevens die u invult worden niet opgeslagen. U kunt wel aan het eind van de keuzehulp uw ingevulde gegevens downloaden en printen.
Of u thuis, in het ziekenhuis, in een verpleeghuis of in een hospice het laatste deel van uw leven door zult brengen, heeft u helaas niet altijd in eigen hand. Tijdens deze coronacrisis doen zich verschillende verhalen voor over het feit dat ouderen die positief getest zijn niet in het ziekenhuis opgenomen worden en dat zij, zeker niet op een IC-afdeling terecht zullen komen. Dit brengt terecht veel onrust met zich mee. Als uw huisarts contact met u opneemt om met u te bespreken wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn indien u onverhoopt met het coronavirus besmet zou raken, kunt u ervan uit dat hij/zij het allerbeste met u voor heeft. Een goede dialoog tussen arts en patiënt is belangrijk, zo kunt u samen beslissen wat het beste is. Met de keuzehulp kunt u zich hierop voorbereiden.
Dat artsen zeer terughoudend zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, komt omdat ziekenhuisopname niet vanzelfsprekend een positief effect heeft op kwetsbare ouderen, terwijl de omstandigheden in het ziekenhuis wel nadelig kunnen zijn. Het NOOM onderschrijft dan ook de woorden van Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Er moet voorkomen worden dat senioren die op de intensive care liggen, eenzaam sterven. Dat wens je niemand toe. Ook daarom is het belangrijk om het gesprek hierover met patiënt en naasten aan te gaan.”

 • In dit filmpje kunt u bekijken wat de voor- en nadelen van ziekenhuisopname zijn voor coronapatiënten, uitgelegd door professionals van het Jeroen Boschziekenhuis.
 • Deze link geeft u toegang tot de leidraad voor huisartsen om het gesprek met ouderen te kunnen voeren die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Hoe ingrijpend de gevolgen kunnen  zijn van het bezoekverbod aan ouderen die in het verpleeghuis zijn t.g.v. het coronavirus, kunt u zien in een reportage van EenVandaag waarin Fatos Ipek-Demir aan het woord is.
Klik hier voor ‘’Niemand zorgt voor hem zoals ik


NOOM neemt deel aan wekelijks overleg tussen ouderenorganisaties & VWS
De afgelopen jaren hadden we als NOOM al regelmatig formeel en informeel overleg met het ministerie van VWS, waardoor we met recht konden zeggen dat migrantenouderen bij dit ministerie goed in beeld zijn. Sinds medio maart is dit overleg geïntensiveerd tot wekelijks overleg tussen ouderenorganisaties en het ministerie over de gevolgen van het coronavirus. Hierbij nemen deel FASv, KBO-Brabant, KBO-PCOB, de Koepel van Gepensioneerden en NOOM. Tijdens deze wekelijkse videoconferenties bieden we elkaar ondersteuning door het delen van elkaars actuele werkzaamheden en initiatieven. Signalen die de verschillende organisaties bij hun achterban opdoen worden uitgewisseld en VWS geeft een actuele stand van zaken over acties waaraan gewerkt wordt. Vanuit NOOM hebben we het ministerie o.a. geïnformeerd over de eerste ervaringen in de samenwerking met KBO-PCOB betreffende de gezamenlijke Ouderen-Infolijn.
Maar ook de schrijnende situatie van de zgn. bankslapers is aan het ministerie voorgelegd. De afgelopen weken bereikten ons signalen dat onder hen zich ook migrantenouderen bevinden (klik hier voor het artikel in De Kanttekening). Initiatieven vanuit de gemeenschap om hen te ondersteunen hebben hun (financiële) grenzen bereikt. NOOM is met het ministerie en de gemeente Rotterdam in gesprek om een oplossing voor deze groep ouderen te vinden. Het gaat hierbij om ouderen die vaak door schulden in de problemen zijn geraakt, in een aantal gevallen vanwege het toepassen van de kostendelersnorm. Deze zgn. mantelzorgboete heeft niet alleen tot gevolg dat zij op hun uitkering worden gekort, maar ook dat zij voor woonruimte geen beroep kunnen doen op familieleden of kennissen en hierdoor op straat belanden.
Sinds de invoering van de kostendelersnorm in 2015 pleit het NOOM (samen met steeds meer maatschappelijke organisaties) voor de afschaffing ervan. In deze tijden van corona hebben wij opnieuw een beroep gedaan op Tweede Kamer- en gemeenteraadsleden aan de ene kant en de verantwoordelijke wethouders aan de andere kant, om alsnog de kostendelersnorm af te schaffen dan wel tot nader order op te schorten. Zodat mensen voor elkaar kunnen zorgen zonder bang te zijn voor een korting op hun uitkering en voorkomen wordt dat nog meer mensen noodgedwongen tot bankslapers of dakloos worden.
De gemeente Utrecht heeft de kostendelersnorm inmiddels opgeschort. We hopen dat vele anderen dit goede voorbeeld zullen volgen.


Een tegen eenzaamheid
De nieuwsbrief Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS belicht een aantal creatieve manieren om contact en aandacht voor elkaar te houden in en periode waarin ‘live’ contacten vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen voor veel mensen niet meer mogelijk zijn. Een van de mogelijkheden die het ministerie in de nieuwsbrief noemt is de telefonische meldlijn in meerdere talen van KBO-PCOB en NOOM.

Migrantenouderen thuis maar niet alleen: start een bel- of bezorgcirkel
De kwetsbare omstandigheden waarin oudere migranten zich vaak begeven (evenals overigens andere ouderen met een chronische ziekte zoals bijv. diabetes of astma/COPD en hartpatiënten, mensen een laag inkomen en een klein tot geen sociaal netwerk) vraagt om extra aandacht voor hen. Vaak zijn deze ouderen ook niet digitaal vaardig en worden zij ook niet door de reguliere Nederlandse media bereikt. Voor hen is meer en/of ander contact dan een digitale boodschap van groot belang. Daarom beschrijft NOOM in een informatieblad twee mogelijkheden om met hen in contact te blijven, vooral wanneer dit niet op digitale wijze mogelijk is. De mogelijkheden zijn:

 

 • De Belcirkel, gebaseerd op de aanpak van KBO-PCOB. aangepast door NOOM voor migrantenouderen, -mantelzorgers, -vrijwilligers en -zelforganisaties.
 • De Bezorgcirkel, gebaseerd op initiatieven die vrijwilligers al uitvoeren bij (migranten)ouderen.

Download het informatieblad


KBO-PCOB en NOOM bundelen krachten: Infolijn voor álle ouderen in Nederland
Vanaf vandaag kunnen ook ouderen met een migratie-achtergrond terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Oudere migranten worden – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.
Zo veel mogelijk ouderen de kans bieden om vragen te stellen of een luisterend oor te bieden, is het gezamenlijke doel van seniorenorganisaties KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) met een gezamenlijk bereik van een half miljoen senioren.
Sinds 16 maart heeft KBO-PCOB een speciale informatielijn in het leven geroepen voor senioren. Senioren kunnen er terecht met vragen, signalen, en ook wordt er een luisterend oor geboden. ‘En dat is heel belangrijk en nodig merken we’, geeft Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB aan:
Het is mooi dat we mensen zo kunnen helpen of doorverwijzen.
En in deze tijd waarin senioren een risicogroep vormen, is het van belang dat álle senioren in Nederland de informatie krijgen die ze nodig hebben of hun vragen kunnen stellen. Dus ook senioren met een migratie-achtergrond’.
De goede samenwerking tussen beide seniorenorganisaties is er al langer. ‘Het is prachtig dat we door onze samenwerking deze informatielijn nu ook kunnen inzetten voor migrantenouderen. We weten dat informatie hen vaak niet bereikt, juist in een tijd als deze is dat wel uitermate belangrijk’, vullen NOOM-coördinatoren Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa aan. ‘Nu de voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten zijn afgelast, is dit samen met onze Bel/bezorgcirkels een manier om ouderen te ondersteunen’.
De KBO-PCOB & NOOM Ouderen-Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600
op maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor informatie in 10 verschillende talen (Chinees, Italiaans, Portugees, Marokkaans, Maleis, Papiamentu, Spaans, Surinaams of Turks) over de infolijn: klik hier
of download een taalversie hier


Gevolgen Coronavirus ouderen: extra waakzaamheid én samenredzaamheid geboden!
De gevolgen van het uitbreken en de snelle verspreiding van het Coronavirus raken iedereen. Ouderen lijken echter in het bijzonder getroffen te worden. Door de uitbraak zelf, maar ook door de noodzakelijke maatregelen om de uitbraak in te dammen: het kabinet roept op om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.Tegelijkertijd hebben juist ouderen vaak de fysieke en mentale steun en hulp nodig van familieleden en vrijwilligers. Die steun is door de maatregelen nog maar beperkt mogelijk, zeker als het gaat om bezoek. Eenzaamheid ligt daardoor op de loer. Ook is er veel onzekerheid over de zorg die nog wel geboden kan worden: Heeft de huisarts tijd voor mij? Gaan afspraken in het ziekenhuis door? Komt de thuiszorg? De berichtgeving in de media over wat we moeten doen met overvolle intensive care afdelingen jaagt senioren angst aan over de wijze waarop keuzes lijken te worden gemaakt. Voor migrantenouderen kan die onzekerheid nog groter worden omdat de berichtgeving in het Nederlands voor hen soms moeilijk te begrijpen is. De rol van organisaties van migranten bij het doorgeven en toelichten van informatie is door de maatregelen echter ingeperkt.
Het NOOM en haar partnerorganisaties houden de vinger aan de pols en houden u via de website en twitter op de hoogte van de ontwikkelingen en van initiatieven om ondanks de maatregelen steun en zorg aan oudere migranten te kunnen blijven bieden.


Oproep NOOM aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren
Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep roept ook het NOOM op om álle ontmoetings-, voorlichtings-, beweeg- en religieuze activiteiten en bijeenkomsten tot nader order op te schorten.
Tegelijkertijd roepen wij alle mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren op en adviseren hen dringend om via de telefoon en/of via whatsapp het contact met onze ouderen de komende tijd juist te intensiveren. Niet alleen om door te geven dat activiteiten zoals de religieuze dienst, de wekelijkse koffiemiddag, de geplande voorlichting en/of de beweeg-activiteit niet doorgaan, maar vooral om te inventariseren hoe het met hen gaat en te vragen wat ze nodig hebben.
Met ons aller inspanning kunnen we ervoor zorgen dat de komende weken niet alleen gekenmerkt zullen worden door angst en grotere sociale afstand, maar als weken waarin nieuwe vormen van samenredzaamheid en solidariteit tot ontwikkeling komen.


Coronavirus: communicatiemiddelen Rijksoverheid (anderstalig)
De overheid heeft anderstalige materialen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus.
Talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks.

 


Begrijpelijke informatie over het Coronavirus
De zorgen over besmetting met het Coronavirus nemen toe; ook -of vooral- bij ouderen. Zij behoren immers tot de meest kwetsbare groepen. Het is belangrijk te weten welke preventieve maatregelen men kan nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Voor mensen die moeite hebben  om informatie in het Nederlands te begrijpen heeft Pharos, in samenwerking met Thuisarts.nl enkele informatiekaarten en posters ontwikkeld met begrijpelijke visuele informatie over het Coronavirus, aangevuld met beknopte teksten in het Arabisch, Engels, Nederlands, Tigrinya en Turks. Deze kaarten en posters worden regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen.
Alle materialen en taalversies zijn hier te downloaden.