Meerwaarde in samenwerking

Binnen het NOOM is een ruime verscheidenheid aan ouderenorganisaties voor migranten vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen we uitgaan van een breed draagvlak aan organisaties die zich herkennen in onze missie, visie en doelstellingen.

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij het NOOM
(in alfabetische volgorde):

  • Chun Pah (landelijke Federatie van Chinese ouderenverenigingen)
  • Fos’ten (stichting Surinaamse vrouwen 50+)
  • MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland)
  • NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond)
  • TOF (Turkse Ouderen Federatie)

Daarnaast zijn ook de Caribische en Zuid-Europese ouderen in het NOOM-overleg vertegenwoordigd.

Wij zijn ons er van bewust dat elke aangesloten organisatie autonoom is en gesteld op het bewaren van de eigen identiteit. Juist in de ogenschijnlijke tegenstelling van het samenwerken van autonome organisaties schuilt de toegevoegde waarde van het NOOM. Wij kunnen als geen ander omgaan met die tegenstelling, vanwege onze kennis van de verschillende culturen en de erkenning van het belang van eigen identiteit. Ons accent ligt op wat de groepen bindt. De gezamenlijke kracht zit in de optelsom van deze allochtone ouderen, die zich door middel van het NOOM organisatorisch versterken. Dit leidt tot samenwerking in plaats van concurrentie.

NOOM werkt samen met een groot aantal organisaties en instellingen en is vertegenwoordigd in diverse allianties en coalities, onder meer: