DonorregistratieOp 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is, komt in het nieuwe Donorregister.

Het NOOM levert een bijdrage aan de informatie over doneren en donorregistratie door het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten en het verspreiden van WhatsApp filmpjes in meerdere talen. 

Vanaf september 2020 tot april 2021 heeft iedereen in Nederland die zijn/haar keuze m.b.t. orgaandonatie nog niet had geregistreerd, een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangen met vier keuzemogelijkheden:

  1. U geeft toestemming voor orgaandonatie. U kunt invullen welke organen en weefsels u wilt doneren.
  2. U geeft geen toestemming en wordt dus geen donor.
  3. Uw partner of familie beslist.
  4. U wilt dat iemand anders voor u beslist na uw overlijden.

Wie niet op deze brief (of op de herinneringsbrief) heeft gereageerd, heeft een brief gekregen waarin staat dat men geen bezwaar heeft om organen en weefsels af te staan bij overlijden. Kort gezegd: men staat geregistreerd als donor. 

Registratie wijzigen?
Bent u het hier niet mee eens of wilt u dat iemand anders voor u beslist na uw overlijden, dan kunt u uw registratie wijzigen via: https://mijn.donorregister.nl/ 
Of u heeft besloten om uw organen en weefwel te doneren of niet, of dat u uw familie of iemand anders laat beslissen na uw overlijden, het is aan te bevelen om met hen tijdig over het donorschap en andere gevoelige onderwerpen te praten. Zodat zij, wanneer het moment daar is, weten wat uw wensen zijn. 

Waarom is er een nieuwe donorwet? Er is in Nederland een tekort aan donoren. Hierdoor overlijden ongeveer 150 patiënten per jaar. Naast de mensen die zich als donor hebben geregistreerd, zijn er ook mensen die hun keuze niet hebben vastgelegd, terwijl ze eigenlijk geen bezwaar om donor te zijn. Door de nieuwe donorregistratie is de verwachting dat er meer mensen gered kunnen worden of een beter leven kunnen krijgen. In landen waar dit systeem al wordt toegepast, blijkt het positief te werken en worden er meer mensen donor.

Meer informatie is te vinden op: www.donorregister.nl
Op deze site zijn ook flyers, posters, animaties en infographics in meerdere talen te vinden. Daarnaast kan men bij de plaatselijke bibliotheek terecht voor informatie en/of voor het formulier om handmatig de gemaakte keuze te wijzigen.
Voor mondelinge informatie kan men ook terecht bij: 0900 821 21 66 (zonder extra belkosten).
Op de website van de Transplantatiestichting vindt u een video met uitleg over orgaandonatie.Klik hier voor de factsheet donorregistratie.


Filmpjes in tien talen over donorregistratie
Het NOOM heeft in totaal 10 filmpjes gemaakt over het belang van het maken en registreren van de keuze om al dan niet donor te worden. Naast een Nederlandstalig filmpje ‘Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?’ zijn er filmpjes in het

Arabisch
Berbers
Chinees
Hindoestaans
Moluks Maleis
Papiamento
Portugees
Spaans
Turks

 


NIEUWS

2 April 2021
Stand van zaken donorregistratie
Op 1 maart 2021 hebben 4,5 miljoen mensen zich als donor geregistreerd; 3,9 miljoen mensen hebben aangegeven géén donor te willen zijn en 1,3 miljoen mensen hebben aangegeven dat iemand anders voor hen mag beslissen.
Heeft u uw keuze nog niet geregistreerd? Vanaf 1 april stuurt de overheid geen brieven meer om u hieraan te herinneren. U krijgt wel een bevestigingsbrief waarin staat dat u geen bezwaar heeft om uw organen en weefsels af te staan bij overlijden.
Bent u het hier niet mee eens of wilt u dat iemand anders voor u beslist na uw overlijden, dan kunt u uw keuze alsnog registreren via: https://mijn.donorregister.nl/ 
Op deze website kunt u ook een eerder gemaakte keuze wijzigen. Dat kan vaker worden gedaan indien u van gedachten verandert.


 

GETUIGENISSEN
Op onder meer de website donorregister.nl  en de website van het OCAN vertellen verschillende mensen over hun motivatie om al dan niet te doneren. Hieronder een selectie.

Chun wil niet dat haar kinderen moeten beslissen
“Mijn Chinese moeder zal nooit donor worden. Toch kunnen we samen over mijn keuze praten.” Chun (61 jaar) kiest voor het doneren van haar organen en weefsels. Dit is waarom: “Ik kies vanuit mijn hart voor orgaan-en weefseldonatie. Als ik daarmee iemands leven kan redden, wil ik dit doen.”
Lees hier het volledige verhaal van Chun.

 

Garip gunt anderen ook een mooi leven
Garip (56 jaar) kiest voor het doneren van organen en weefsels met uitzondering van zijn huid. Dit is waarom: 
Garip: “Ik geloof in het leven nu, niet in het leven hierna. Ik denk daarom dat je niks meer aan je organen hebt als je overleden bent. Als je je organen doneert, kun je andere mensen helpen. Het leven is zo mooi, dat gun ik anderen ook.”
Lees hier het volledige verhaal van Garip

Elmund vindt het belangrijk dat zijn kinderen zich er prettig bij voelen
Elmund (39 jaar) kiest voor ‘mijn familie beslist’. Dit is waarom: 
Elmund: “Mijn tienerdochters hebben liever niet dat ik orgaandonor word als ik dood ben. Ze vinden het een vervelend idee dat er dan in mij gesneden wordt. Omdat ik hun gevoelens heel belangrijk vind, mogen zij voor mij kiezen.”
Lees hier het volledige verhaal van Elmund of bekijk de video

Judritza besefte weer hoe belangrijk het is om een keuze te maken
Judritza (38 jaar) kiest voor het doneren van haar organen en weefsels. Dit is waarom:
Judritza: “Als donor kun je zoveel voor een ander betekenen.”
Lees hier het volledige verhaal van Judritza

 

 

Pastor Nelson Lacroes: “Zorg dat je je keuze registreert”
Nelson Lacroes is nu vijf jaar voorganger bij een evangelische kerkgemeenschap in Den Haag. Orgaandonatie is vanwege de nieuwe wet die inging per 1 juli een noodzakelijk onderwerp van gesprek in de kerk vertelt Nelson. ‘Over dit soort zaken praten we in speciale bijeenkomsten.  Het is belangrijk mensen te vertellen wat het inhoudt. Net zoals we het hebben gehad over het belang van het hebben van een begrafenisverzekering, zorgen dat je documenten in orde zijn, zorg dat iemand weet waar je papieren liggen, zo hoort dit: ‘Zorg dat je je keuze registreert’ ook in dat rijtje thuis. Lees hier het volledige verhaal van pastor Nelson Lacroes

Louise Arrindell: “Tot op de dag van vandaag ben ik mijn donor dankbaar”
Mijn naam is Louise Arrindell. Ik ben een weduwe van 75 jaar, ben moeder van 3 meisjes en grootmoeder van 13 kleinkinderen en woon in Capelle aan de IJssel. In 1992 heb ik een levertransplantatie gehad. Ik ben donor-ontvanger. “Tot de dag van vandaag ben ik mijn donor dankbaar.” Door zijn dood kon ik verder leven.
Lees hier het volledige verhaal van Louise Arrindell

 

NOOM-bijdrage: kleinschalige bijeenkomsten en WhatsApp-filmpjes in eigen taal
Het ministerie van VWS heeft het NOOM benaderd met de vraag  ouderen met een migratie achtergrond voor te lichten over de nieuwe donorwet. Dat doen wij graag, want tijdens de dialooggesprekken die we de afgelopen jaren voerden over het tijdig spreken over het levenseinde bleek dat ouderen en mantelzorgers behoefte hadden aan informatie over de nieuwe wet.
Gezien de huidige situatie en de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen we kleinschalige bijeenkomsten organiseren. Wat het NOOM ook gaat doen om zoveel mogelijk ouderen bereiken, is het via WhatsApp verspreiden van korte filmpjes in de eigen taal, nl.: Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Moluks-Maleis, Chinees, Spaans,  Papiamento, Surinaams-Hindostaans. Steeds meer migranten ouderen die niet digivaardig zijn, kunnen nl. wel overweg met het gebruik van WhatsApp. De filmpjes zijn bedoeld om ouderen te stimuleren met hun naasten in gesprek te gaan én vervolgens hun keuze te registreren.

  • We roepen iedereen op die het filmpje via WhatsApp binnenkrijgt, verder te verspreiden in het eigen netwerk zodat zoveel mogelijk mensen worden geïnformeerd.

Training voorlichting donorregistratie oudere migranten
Op 24 september zijn in Utrecht 15 sleutelfiguren getraind om voorlichtingsbijeenkomsten in eigen taal te organiseren. Op deze bijeenkomst was Carola Schrijvers, senior beleidsmedewerker implementatie donorwet van het ministerie VWS aanwezig. Zij gaf aan dat het ministerie zo veel mogelijk de verschillende groepen migranten wil bereiken en zeker ook oudere migranten. Daarom zijn er voor een aantal grote migrantengroepen in verschillende talen folders en animaties ontwikkeld over de nieuwe donorwet. Ze sprak de hoop uit dat veel migranten(ouderen) bereikt gaan worden en dat het NOOM daartoe kan bijdragen.

De meeste van die getrainde sleutelfiguren hebben gespreksbijeenkomsten ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ geleid. Zij kennen de gevoeligheden als het om moeilijk bespreekbare onderwerpen gaat en zijn goed op de hoogte van de vragen die er bij ouderen leven. In de training zijn we op deze vragen ingegaan. Eén van de vragen is waarom ouderen – gezien hun leeftijd – nog gevraagd worden om donor te zijn: “Ben ik niet te oud om mijn organen en weefsel aan iemand anders te geven?”. Verrassend is dan ook te horen dat voor lever en nieren geen minimum- of maximumleeftijd is. Oogweefsel kan tot en met het 86ste levensjaar gedoneerd worden. Verder is het zo dat door medische ontwikkelingen leeftijdsgrenzen steeds verder worden verhoogd. En ook met de organen van een ziek iemand kunnen in sommige gevallen anderen worden geholpen. Een heikel punt dat naar voren kwam, is dat sommige mensen denken dat zij vanwege hun geloof geen donor kunnen zijn. Ook dit ligt in de praktijk genuanceerd. Veel religiën blijken daar niets op tegen te hebben, maar bij twijfel kan het bijvoorbeeld goed zijn om met de imam, dominee, pandit of priester in gesprek te gaan. Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting is hierover en over nog veel meer onderwerpen informatie te vinden, zoals:  
Wat gebeurt er als iemand kom te overlijden? Kan iemand die ongezond leeft (bijv. veel rookt of drinkt) ook zijn longen beschikbaar stellen? Kan de familie afscheid nemen?
Carola Schrijvers beantwoordde tijdens de training medische vragen. Ter afsluiting sprak ze ook haar bewondering uit voor de vrijwilligers en voor de goede opkomst die NOOM binnen korte tijd had weten te bewerkstelligen.