Fatoş Ipek-Demir

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Fatoş Ipek Demir en lees over haar motivatie en ervaringen.

Vanuit mijn meer dan 25-jarige praktische en professionele ervaring zet ik mij met hart en ziel in voor migrantenouderen. Deze veelal kwetsbare groep staat niet prominent op de agenda van de landelijke en lokale overheid. Er is geen visie, noch kennis over de leefwerelden van deze diverse en steeds groter wordende groep. Als de “Turkse Hugo Borst” geef ik gevraagd en ongevraagd advies over het (witte) aanbod. Dit aanbod is vrijblijvend en ad hoc. Ik geloof in meer praktische aanpakken voor migrantenouderen i.p.v. nog meer onderzoek. En ik geloof in het werken met sleutelpersonen en in het belang van meer diversiteit bij organisaties. We hebben geen tijd te verliezen!

Migrantenouderen missen het meest een STEM en een STOEL op de plekken waar beleid voor hen wordt gemaakt. Migrantenouderen worden niet meegenomen in het algemene ouderenbeleid, nog erger: ze worden (onbedoeld) uitgesloten omdat er geen kennis is over cultuursensitief werken. Er wordt onvoldoende/niet naar hen geluisterd.

De thema’s waar ik het meest bij betrokken ben en waarover ik veel kennis heb zijn:

  • Mantelzorg
  • Dementie
  • Sociale zekerheid
  • Pensioenen
  • Participatie
  • Eenzaamheid
  • Praktijkverhalen

Contact
E-mail: [email protected]

Lees verder:
https://www.kis.nl/artikel/de-stem-van-oudere-migranten-horen-we-te-weinig

https://www.facebook.com/dagboekvaneenmantelzorger

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.238533905.html/de-illusie-doorbroken–dl–i/

www.omaz.nu