Hasan Kaplan

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met  netwerkversterker Hasan Kaplan en lees over zijn motivatie en ervaringen.

Ik haal mijn motivatie uit de veranderingen die ik zie: migrantenouderen zijn zelfbewuster geworden, staan meer open voor informatie en hebben daar ook meer vertrouwen in. Ik haal energie uit de contacten met mensen en uit het signaleren en oplossen van problemen die zij hebben.
De corona pandemie heeft iedereen getroffen en vooral de ouderen. De angst voor corona bij migrantenouderen is enorm groot, ook al vanwege hun kwetsbaarheid door ziektes als diabetes en hartklachten. Ze nemen te veel medicijnen, vooral aspirine, en ze denken dat het oplossing is.
Kinderen hebben vanwege hun werk weinig tijd voor hun ouders. Die missen daardoor de contacten met en zorg van hun kinderen.  Een dag plezier maken door met leeftijdgenoten iets te ondernemen, bijvoorbeeld een keer per week naar een museum te gaan kan dan al wat verlichting brengen.

De afstand tussen ouderen en belangenorganisaties is in mijn ogen veel te groot, hier ligt een taak voor NOOM als belangenorganisatie. Het zorgsysteem is complex en informatie over preventie, zorg en gezondheid is voor veel migrantenouderen te ingewikkeld, daardoor wordt de toegang tot zorg voor velen bemoeilijkt: ze weten weg niet te vinden. Ook bankzaken zijn ingewikkeld voor veel ouderen. Digitaal je geldzaken regelen zou niet zo ingewikkeld moeten zijn, maar dat is het wel, en daarom hebben ze ondersteuning en hulp nodig. Ondersteuning of een cursus die aansluit op hun situatie en kennis.
Als sleutelfiguren kunnen wij bijdragen aan het verkleinen van de problemen; door meer vrijwilligers te werven en te begeleiden, door organisaties te helpen bij het aanvragen van subsidies en door taboe-onderwerpen als armoede en schulden bespreekbaar te maken.
Contact en verbinding zijn voor mij heel belangrijk; ik heb sterke netwerken binnen en buiten Utrecht en weet met mijn doorzettingsvermogen en enthousiasme mooie initiatieven in gang te zetten. Dat doe ik in samenwerking met buurtcentra, zelforganisaties, zorginstellingen, de gemeente en buurtwerkgroepen.

Speerpunten zijn voor mij:

  • Stimuleren dat migrantenouderen meer gaan bewegen en gezonder leven
  • Bieden van goede, op maat gesneden, voorlichting
  • Ontwikkelen van initiatieven om eenzaamheid terug te dringen
  • Aandacht voor de transitie van familiezorg naar gedeelde zorg
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid van migrantenouderen, met een sociaal netwerk als vangnet

Contact
E-mail: [email protected]