Joan de Windt

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Joan de Windt en lees over haar motivatie en ervaringen.

Beste mensen,

Met veel plezier stel ik mij aan jullie voor.

Mijn naam is Joan de Windt en 62 jaar geleden werd ik geboren op Curaçao.
Ik heb zo’n 25 jaar bij de publieke omroep gewerkt als redacteur en programmamaker, ook bij migrantentelevisie en bij de Nederlandse  Moslim Omroep.
Hierna schreef ik het boek WEG met mental slavery met daarin een leidraad hoe wij – de Caribische mens- als nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen ophouden met onszelf te boycotten. Vandaaruit ging ik workshops over dat thema verzorgen en workshops voor bedrijven en organisaties met als onderwerp ‘’Weg met micro-aggressions’. Dat was een uitnodiging aan mensen op de werkvloer om te kijken naar de discriminerende opmerkingen die zij elkaar dagelijks, soms onbewust, toevoegen.
Ik begon mijn werkzame leven als beleidsmedewerker bij POAA, destijds een vierdelijns platform voor Antillianen en Arubanen, en ik ga nu aan de slag bij NOOM, waar ik me volledig wil inzetten voor de belangenbehartiging van onze ouderen. Ik was al 8 maanden werkzaam als vrijwilliger bij NOOM en ben dus bekend met de slagkracht, daadkracht en bezieling waarmee deze netwerkorganisatie belangen behartigt, lobbyt bij overheden en een plaats aan tafel voor zichzelf creëert/forceert.
Mijn functie behelst vooral Amsterdam en omstreken, met inzet voor alle migranten maar met speciale aandacht voor (the people formerly known as) Antillianen en Arubanen.

Contact
E-mail: [email protected]