Kwok Hung Lau

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Kwok Hung Lau en lees over zijn motivatie en ervaringen.

Door het netwerk voor Chinese ouderen te versterken kunnen er veel meer mensen effectief ondersteund worden. Door samenwerking te bevorderen worden krachten immers gebundeld. Dit model van werken -netwerkversterking-  is goed toepasbaar voor alle ouderen in Nederland, zowel voor migranten als  niet-migranten! Het gevoel de juiste weg te hebben gekozen, geeft mij de motivatie om op de ingeslagen weg door te door te gaan!
Migrantenouderen hebben te maken met veel knelpunten: vereenzaming, vervreemding, veroudering, verarming, vernedering, verwaarlozing, verslaving, en isolement. Onderwerpen waarop het NOOM zou moeten inspelen, maar ook op thema’s als zinvolle dagbesteding (bijv. kunst, muziek, dans, gezond bewegen, vrijwilligerswerk, religie etc.), algemene ontwikkeling, arbeidsuitbuiting, ontworteling, palliatieve zorg, gezondheidszorg, onderbenutting van (financiële) voorzieningen, taal- en cultuurbarrière in Nederland en integratie. Het zijn onderwerpen en thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn en die je niet los kunt zien van elkaar. Ik voel me dan ook bij al deze thema’s betrokken.
Ik werk al vanaf begin 2003 in Den Haag voor de Chinese ouderen en heb met veel vrijwilligers, professionals, organisaties en instanties samengewerkt. Toen ik twaalf jaar oud was kwam ik vanuit Hong Kong naar Nederland. Ik beheers de talen Kantonees, Mandarijn, Hakka, Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Ik ken heel goed de kracht van samenwerking en van het elkaar vertrouwen. Door mijn analytisch vermogen en mijn capaciteit om nuances te kunnen maken ben ik in staat de voortgang van projecten en activiteiten te bewaken zonder van de hoofdrichting af te wijken.

Contact:
E-mail:  [email protected]
Tel: 06 81 688 712

Meer informatie

Kansen zien en benutten
In een serie artikelen vertellen netwerkversterkers van het NOOM over hoe zij te werk gaan en welke ervaringen zij hebben opgedaan tijdens de uitvoering van hun werk. In dit artikel vertelt Kwok Hung Lau waarom gezondheidsvoorlichting zo belangrijk is, wat de randvoorwaarden zijn voor effectieve voorlichting en hoe hij inspiratie put uit toevallige ontmoetingen